1570670 2014-08-02 15:28:04 tumledeecom เซ้งร้านยาด่วน ราคาพิเศษอยุ่ในซอยรามคำแหง65(ซอยมหาดไทย) ทำเลดี มีอพาร์เม้นท์อยู่หลายตึกใกล้ร้านยา ที่ร้านพักอาศัยได้ ค่าเช่า7000 หน้าร้านจอดรถได้และขายของได้คะ เปิดมาประมาณ8ปี ยอดขายต่อวัน2-4พันบาท ให้อุปกรณ์ในร้านเช่นแอร์ พัดลม โต๊ะปรุงยา ตู้ยา ยาทั้งหมดในร้าน มีลูกค้าประจำและขาจร เร็วๆนี้จะมีตลาดนัดมาเปิดหน้าร้านด้วยนะคะ ลูกค้ามีหลากหลายคะน้องๆๆนักศึกษา พ่อค้าแม่ค้า ลูกค้าทำงานออฟฟิต กำลังซื้อเยอะคะ เข้ามาดูร้านก่อนได้นะคะ ราคาที่เซ้ง350000ต่อรองราคาได้นะคะ เซ้งเนื่องจากจะกลับไปอยู่บ้านคะและไม่มีเวลาดูแลคะสนใจ 0882298264
1570669 2014-08-02 14:29:27 inkjetoutdoorcom รบกวนขอโปรแกรม CutStudio ครับ รบกวนขอโปรแกรม CutStudio ครับ พอดีว่าหาแผ่นไม่เจอ ขอบคุณมากๆครับ
1570668 2014-08-02 13:42:45 thoud-amcom สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metisedu.com Metis Education Center ก่อตั้งมานานกว่า 14 ปี มีนักเรียน มากกว่า 20,000 คน อาจารย์ผู้มีประสบการณ์สูงจากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งภาครัฐ และเอกชน วิเคราะห์ข้อสอบ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน พร้อมกับแนวข้อสอบ มีสถานที่เรียนและที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบาย เดินทางสะดวก อยู่ระหว่างถนน 4 สายหลัก คือ วิภาดีรังสิต งามวงค์วาน พหลโยธิน และ เกษตรนวมินทร์ หลักสูตรที่เปิดสอน ภาษาอังกฤษ โปรโมชั่นแนะนำ 1. Grammar + Speaking 17,800 ลดเหลือ 8,200.- 2. Grammar + Toeic 18,800 ลดเหลือ 8,500.- 3. Grammar + Speaking + Toeic 28,800 ลดเหลือ 15,100.- 4. Grammar + Ielts,Toefl 22,800 ลดเหลือ 11,200.- 5. Toeic + Speaking 21,000 ลดเหลือ 13,100.- 6. Speaking + Let's talk 20,000 ลดเหลือ 10,000.- www.metisedu.com www.pasajen.com www.nukbin.com www.tueair.com โทร.02-941-2240-1 fax. 02-941-3800 หาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.metisedu.com , http://www.pasajen.com ที่อยู่ สถาบันเมทิส ชั้น 3 อาคารท๊อป 67 ถ.งามวงค์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 metis_center@windowslive.com Tel 02-941-2240-1 ,085-5632448 Fax 02-941-3900 หาข้อมูลเพิ่มเติมc email address metisedu008@gmail.com
1570667 2014-08-02 13:40:19 tumledeecom ต้องการรับเภสัชแขวนป้ายแถว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ติดต่อ นุชา 084-5039600 ต้องการรับเภสัชแขวนป้ายแถว หางดง ซึ่งเป็นสาขาที่ 4 เจ้าของมีประสบการณ์ด้านบริหารร้านยามาแล้ว 3 ร้าน เภสัชกรท่านไหนที่ป้ายยังว่าง สนใจติดต่อได้ที่ นุชา 084-5039600ครับ
1570666 2014-08-02 13:12:59 happymailtravelcom T003_ไต้หวัน Amazing Price 4d3n / GE

 TAIWAN Amazing Price
 โดยสายการบิน  Trans Asia   4วัน3คืน

หนานโถว-วัดจงไถซานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา

วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง - ไนท์มาเก็ตเฟิ๋งเจีย

ไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด-ศูนย์ปะการังแดง

พิพิธภัณฑ์กู้กง-ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)

อนุสรณ์สถานเจียงไดเช็ค - ซีเหมินติง-Duty Free – อุทยานเย่หลิ่ว

 

วันที่แรก           กรุงเทพฯ-ไทเป

18.00 น.          พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชั้น 4  ประตู 4 เคาน์เตอร์ D สายการบิน Trans Asia  Airways  เจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ ก่อนการเดินทาง

20.20 น.          นำท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน TRANSASIA  AIRWAYS   เที่ยวบินที่ GE 868

 

วันที่สอง           หนานโถว วัดจงไถซานซื่อ– ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่

                        ชิมชาอู่หลง – ตลาดฟงเจี๋ย ไนท์มาเก็ต    

00.50 น.          ถึงท่าอากาศยาน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน   หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้า

เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชปรับอากาศ พร้อม มัคคุเทศก์ท้องถิ่น รอรับเพื่อนำท่านพักผ่อน ณ โรงแรม CITY SUITES TAOYUAN GATEWAY/ ORCHARD PARK HOTEL หรือเทียบเท่า

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

หลังอาหาร นำท่านเดินทางไปยัง  เมืองไถจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของมณฑลไต้หวัน ปัจจุบันเป็นศูนย์วัฒนธรรม ทางการศึกษา เศรษฐกิจและการคมนาคมในภาคกลางของ เกาะไต้หวัน และยังเป็นศูนย์วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาของไต้หวัน เมืองไถจง เป็นเมืองที่สะอาดที่สุดในไต้หวัน ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม เพื่อนำท่านเดินทางสู่ วัดจงไถซานซื่อ ซึ่งเป็นวัดที่ทันสมัยที่สุดในไต้หวัน งบประมาณสร้างกว่าหมื่นล้านบาท มีความสูง 150 เมตร ออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกัน กับตึก 101 มี  โครงสร้างแข็งแกร่งมาก เมื่อปี 1999 เกิดแผ่นดินไหวอย่างแรง พสุธาแยกและเกิดธรณีสูบหมู่บ้านหายไปที่เมืองหนานโถวแต่วัดนี้กลับไม่เป็นอะไรเลยสร้างความศรัทธาให้กับชาวไต้หวันมากมีห้อง

เรียนกว่า 1,000 ห้อง เพื่อให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรม 

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน เมนู อาหารจีนพื้นเมือง

หลังอาหาร นำท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตั้งอยู่ในเขตซันมูนเลก เนชั่นแนลซีนิกแอเรีย ซึ่งการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600-2000 เมตร มีความยาว 33กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า สุริยัน-จันทรา จากนั้นนำท่าน นมัสการอัฐิของพระถังซำจั๋ง ที่ได้อัญเชิญ อัฐิธาตุกลับมาที่วัดเสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ. 1965  หลังจากนั้นนำท่านหลังจากนั้นนมัสการ ศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอูวัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ หลังจากนั้นนำท่าน ชิมชาอู่หลงภูเขาสูง ที่มีชื่อเสียงของไต้หวัน 

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ เมนู สเต็กจานร้อน + สลัดบาร์

หลังอาหาร นำท่าน ช้อปปิ้ง ตลาดฟงเจี๋ย ไนท์มาเก็ต   เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจงและ เป็นตลาดคนเดินที่มีร้านค้าครบครันจำหน่าย เช่น อาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดพบ  

จากนั้นเดินทางเข้าสู่ที่พัก FULL SPRING HOTEL / CITY RESORT หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม           เมืองไทเป–ร้านขนมพายสับปะรด–ศูนย์ปะการังแดง–พิพิธภัณฑ์กู้กง-ตึกไทเป101

                        (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – ซีเหมินติง

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป จากนั้นให้ท่านได้แวะชิมและเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน เพื่อนำท่านเดินทางสู่ร้านขนมพายสับปะรดซื่อดังเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากอันขึ้นชื่อของไต้หวัน หลังจากนั้นนำท่านเดินทาง ชมศูนย์ปะการังแดง เป็นศูนย์ปะการังแดงที่ใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งปะการังแดงถือเป็นอัญมณีชั้นสูงและเป็นที่แพร่หลายของชาวไต้หวัน มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลในร่างกาย ปะการัง  แดงจะมีอยู่มากที่สุด เกาะโอกินาว่าของญี่ปุ่น และชายฝั่งแถบประเทศอิตาลีและโครเอเชียเท่านั้น ซึ่งปะการังแดงนี้จะอาศัยอยู่ใต้ทะเลลึกถึง 1,800 เมตร ในอดีตเป็นเครื่องประดับสำหรับราชวงศ์และเหล่าบรรดาขุนนางชั้นสูง

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน เมนู เสี่ยวหลงเปา

หลังอาหาร นำท่านเดินทางถึง  พิพิธภัณฑ์กู้กง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ ที่มีประวัติยาวนานกว่า 5000 ปี ซึ่งของล้ำค่าทางประวัติศาสตร์มีอยู่ที่นี่จำนวนมากกว่า 620,000 ชิ้นจากทุกราชวงศ์ของจีนจนต้องหมุนเวียนออกมาจัดให้ชม (ซึ่งหนึ่งชุด 5000 ชิ้น) จะหมุนเวียนทุก 3เดือน ไม่ว่าจะเป็นภาพวาดเครื่องปั้นดินเผา เครื่องทองสำริดต่างๆ เหมาะมากกับท่านที่ชอบโบราณวัตถุ และงานศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องถมของจีน หรือ Cloisonné หรือการลงยาทองแบบอิสลามิค  

หลังจากนั้น นำท่านเดินทางต่อไปยัง ตึกไทเป 101 นวัตกรรมด้านวิศวกรรม และศักยภาพ ทางเทคโนโลยีของไต้หวัน สัญลักษณ์ของเมืองไทเปมีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรรมชาวไต้หวัน ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตัน  ทำหน้าที่กันการ สั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวและมีการตั้งระบบป้องกันวินาศกรรมทางอากาศอย่างดี ตัวอาคารมองดูคล้ายปล้องไผ่ ปล้องต่อกัน และยังมีลิฟท์ที่ เร็วที่ที่สุดใน โลก ด้วยความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาที  ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์แนมชื่อดัง (ท่านใดสนใจขึ้นลิฟท์ชมวิวบนตึก ชั้น 89 กรุณาติดต่อที่หัวหน้าทัวร์)  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นแหล่งรวม รูปภาพ สิ่งของต่างๆ ที่เป็นประวัติแทบทั้งหมดเกี่ยวกับ ท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นลูกศิษย์ ดร.ซุนยัดเซ็นจนท่านได้ก้าวมาสู่ตำแหน่งผู้นำประเทศ ท่านจะได้พบกับการเปลี่ยนเวรทหารรักษาการหน้ารู้ปั้นท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ซึ่งจะมีขึ้นทุก 1 ชั่วโมง บนชั้น 4 ของอนุสรณ์แห่งนี้ 

เย็น                  รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนกวางตุ้ง

หลังอาหาร ให้ท่านได้ ช้อปปิ้ง  ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า  สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์ เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่าง อาทิ ONITSUKA TIGER แบรนด์ที่ดังของญี่ปุ่น รวมทั้งยี่ห้อต่างๆ เช่น NEW BALANCE , PUMA , ADIDAS, NIKE แต่ในส่วนของราคาที่ประเทศไต้หวัน ถือว่าถูกที่สุดในโลก   อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย    

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก NEW TAIPEI CONVENTION CENTER HOTEL/ FULLON SHENKENG HOTEL  เทียบเท่า ให้ท่านได้พักผ่อน

 

วันที่สี่                                       ดิวตี้ฟรี – อุทยานเย่หลิ่ว สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

 เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

หลังอาหาร นำท่าน ช้อปปิ้งสินค้า ณ ร้านค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย   จากนั้น นำท่านไปยัง อุทยานเย่หลิ่ว จุดเหนือสุดของไต้หวัน มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงเต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม เกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเล ลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อนทำให้เกิดการทับถมของแนวหินตามชายฝั่งในรูปร่างที่แตกต่างกัน ประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทราย รูปร่างต่างๆ เช่น รองเท้าเทพธิดา ,เทียน ,ดอกเห็ดเต้าหู้รังผึ้ง และที่โดดเด่นมีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือ เศียรราชินี 

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน

หลังอาหาร นำทุกท่านเดินทาง สู่ สนามบินเถาหยวน เพื่อตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

16.20 น.          ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน TRANS ASIA  AIRWAYS  เที่ยวบินที่  GE 867

19.10 น.          ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

Happy Time… Happy Tour…  Happy Mail Travel

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ


อัตราค่าบริการ                        ** กรุ๊ป 20 ท่าน ออกเดินทาง โดยมีหัวหน้าทัวร์**

กันยายน 2557: 4-7, 11-14, 12-15,
18-21, 25-28, 26-29   ราคา 19,900 บาท   พักเดี่ยว 5,500 บาท

 

*** ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ หรือทำการจองโรงแรมใดๆ เอง นอกเหนือรายการ

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***

 

อัตรานี้รวม

1.     ค่าตั๋วเครื่องบิน เดินทางไป กลับ พร้อมภาษีสนามบิน และค่าประกันภัยการบิน

2.     ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน

3.     ค่าพาหนะนำเที่ยวตามสถานที่ต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง

4.     ค่าอาหาร และเครื่องดื่มทุกมื้อดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง

5.     ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง

6.     ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 ก.ก.

7.     ค่ามัคคุเทศก์มืออาชีพ และหัวหน้าทัวร์ นำเที่ยวและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

8.     ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต *(สำหรับผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป วงเงินประกัน ท่านละ 500,000 บาท ค่ารักษาอยู่ในข้อจำกัดการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต)

9.     ค่าวีซ่าไต้หวัน ท่านละ 1,500 บาท

 

อัตรานี้ไม่รวม

1.     ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด (ไม่รวมภาษีน้ำมันที่มีการ เปลี่ยนแปลง)

2.     ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถ ท่านละ  600  NTD / คน /ทริป

3.     ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่ามินิบาร์ในห้องพัก, ค่าซักรีด ฯลฯ

 

เนื่องจากการทำรายการทัวร์ล่วงหน้า อาจมีการเพิ่ม/ลด รายการเดินทาง หรือ เมนูอาหาร โปรดตรวจสอบโปรแกรมการเดินทางที่แน่นอนอีกครั้ง ก่อนทำการจองและมัดจำ ซึ่งถือเป็นการรับทราบรายการทัวร์ตามที่ต้องการแล้ว และหากผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวน เพื่อให้ทัวร์สามารถเดินทางได้อาจมีการรวมทัวร์ กับบริษัทคู่ค้า เพื่อเดินทางร่วมกัน ทั้งนี้มาตรฐานและการดูแลลูกค้าจะถือปฏิบัติเป็นอย่างดีร่วมกัน รวมถึงเงื่อนไขการยกเลิก ระยะเวลาที่กำหนดไว้ เป็นเพียงมาตรฐานเบื้องต้น ซึ่งหากกรุ๊ปนั้นๆ เป็นช่วงเทศกาลสำคัญ หรือ เป็นกรุ๊ปที่มีการวางมัดจำให้แก่สายการบิน และ/หรือ โรงแรม ค่าใช้จ่ายดำเนินการที่เกิดขึ้นจริง  บริษัทฯ มีสิทธิในการหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมถึงค่าดำเนินการต่างๆ ตามเหมาะสม โดยไม่ขึ้นกับระยะเวลาในการแจ้งการยกเลิก

  เงื่อนไขในการสำรองที่นั่ง

 1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 10,000 บาท ก่อนการเดินทาง และเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า
 2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 3. ในการยื่นขอวีซ่าเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุพร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานฑูตฯอาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เองหากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งหนึ่ง)

 การยกเลิก

1.    สำหรับผู้โดยสารที่ทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง

2.    ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด ยกเว้นมัดจำ

 

3.    ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 ขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินในทุกกรณี เนื่องจากเป็นรายการที่ต้องทำวีซ่า

1570664 2014-08-02 12:49:11 planbuiltcom สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metisedu.com

 Metis Education Center  ก่อตั้งมานานกว่า 14 ปี มีนักเรียน มากกว่า 20,000 คน อาจารย์ผู้มีประสบการณ์สูงจากสถาบันการศึกษา 

มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งภาครัฐ และเอกชน วิเคราะห์ข้อสอบ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน พร้อมกับแนวข้อสอบ มีสถานที่เรียนและที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบาย 
เดินทางสะดวก อยู่ระหว่างถนน 4 สายหลัก คือ วิภาดีรังสิต  งามวงค์วาน พหลโยธิน และ เกษตรนวมินทร์
หลักสูตรที่เปิดสอน
ภาษาอังกฤษ
 
โปรโมชั่นแนะนำ 
1. Grammar + Speaking 17,800     ลดเหลือ     8,200.-
2. Grammar + Toeic 18,800     ลดเหลือ     8,500.-
3. Grammar + Speaking + Toeic 28,800     ลดเหลือ     15,100.-
4. Grammar + Ielts,Toefl 22,800     ลดเหลือ     11,200.-
5. Toeic + Speaking 21,000     ลดเหลือ     13,100.-
6. Speaking + Let's talk 20,000     ลดเหลือ     10,000.-
 
  www.metisedu.com
 
  www.pasajen.com
 
  www.nukbin.com
 
  www.tueair.com
 
โทร.02-941-2240-1  fax. 02-941-3800
หาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.metisedu.com , http://www.pasajen.com
 
ที่อยู่
สถาบันเมทิส ชั้น 3 อาคารท๊อป
67 ถ.งามวงค์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 
metis_center@windowslive.com
 
Tel 02-941-2240-1 ,085-5632448
Fax 02-941-3900
 
หาข้อมูลเพิ่มเติมc
 
email address
metisedu008@gmail.com
1570663 2014-08-02 12:34:43 tiptoyscom ขอแคตตาล็อคและใบราคาสินค้าค่ะ

 รบกวนขอแคตตาล็อคและราคาสินค้าพร้อมส่วนลดค่ะ

ร้านวุฒิพาณิชย์

231/5 ถนนบรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทร 0805050605 fax 055-008277

mail : kongket.n@gmail.com

 

1570662 2014-08-02 12:04:13 ruamkijcom ขอราคา ท่อทองแดง Type K ขนาด 1.1/8". และ 1.5/8" ด้วยคับ ขอราคา ต่อเส้นครับ
1570661 2014-08-02 10:15:25 somsamaigoldcom ออกบูธงานขอนแก่น EXPO 2014 ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก ม.ขอนแก่น

เรียนเชิญ....

      พี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงเยี่ยมชมเครื่องประดับทองคำลวดลายโบราณจังหวัดสุโขทัยของบ้านทองสมสมัยได้ที่ งานขอนแก่น EXPO 2014 ณ.ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2557

       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณธีรวีร์ โทร 081-5942789 ขอบคุณครับ

1570660 2014-08-02 09:18:38 rabikacoffeecom สั่งกาแฟรอ 25 นาที

เช้านี้ส่งลูกไปรร.เสร็จ เลยแวะไปอุดหนุนกาแฟที่ปั๊มน้ำมันทางกลับบ้าน เห็นมีลูกค้าก่อนนหน้าประมาณ 3 เจ้า สั่งไป 2 แก้ว ระหว่างรอก็มีลูกค้าที่โทรมาสั่งไปมารับก่อนอีกชุด (ไม่แน่ใจว่ามีคิวข้ามหรือเปล่า)

สิริรวมแล้วรอไป 25 าที พอพอกับสั่งข้าวเลย  คือเราไม่รู้ว่านานขนาดนี้ไม่งั้นไปกินอย่างอื่นแล้ว  

ชีวิตผม 25 นาทีในวันหยุดถือมีคุณค่ามาก เพราะทำงานหนักมาทั้งสัปดาห์ 

พอได้กาแฟ น้องที่บริการไม่มีพูดถึงขอโทษที่ให้รอนาน

การไปรอกินกาแฟควรให้เรารู้สึกผ่อนคลาย ถ้าเครียดจะกินอร่อยได้อย่างไร

อยากให้ปรับปรุงระบบหน่อยว่าถ้าเห็นว่าคิวยาวเกินกว่าปกติควรแจ้งลูกค้าทราบว่าจะให้รอกี่นาที  จะได้ตัดสินใจถูก  

พยายามโทรไปให้ feedback ที่ 02- 9966262 โทรติด แต่ไม่มีโอเปอเรเตอร์รับ ลองต่อไปการตลาดกับวัตถุดิบก็บอกสายไม่วาง 4-5 ครัง คุยกับใครไม่ได้เลย

เป็นลูกค้ามานาน อุดหนุนเดือนละ 5-6 แก้ว  กับ 2-3 สาขาในระยอง

ขอทำโทษไม่ไปใช้บริการ 3 เดือน ครับ

 

 

1570659 2014-08-02 09:06:06 oui-autoservicecom Test

 Test

1570658 2014-08-01 20:02:31 rasamichanpbhcom ประชาคม Mathcad Prime ผู้มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน Mathcad Prime สามารถถามได้ที่นี่ เพื่อเป็นเวทีให้ผู้รู้จะได้พยายามหาคำตอบให้
1570657 2014-08-01 19:54:50 tumledeecom เซ้งยาทำเลดีราคาถูกเชียงใหม่ ต้องการเซ้งร้านยาทำเลดีมีอุปกรณ์ป้ายไฟพร้อมยาในร้านทั้งหมดมีตู้เย็นพัดลม1ตัวและทีวี21นิ้ว1เครื่องยอดขายเฉลี่ยต่อวันได้วันละ2000-2500บาทมีลูกค้าประจำเหมาะสำหรับคนที่สนใจจริงทำเลเป็นแหล่งชุมชนและมีไทใหญ่อาศัยอยู่เยอะมากๆสนใจโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่0817240425
1570656 2014-08-01 18:35:31 tumledeecom รับเภสัชกรแขวนป้ายด่วน ต้องการเภสัชกรแขวนป้ายลาดพร้าว87ติดต่อ0875583394
1570655 2014-08-01 16:58:34 inkjetoutdoorcom ถามเรื่องเครื่องตัดสติกเกอร์ครับ พอจะมีเครื่องตัดสติกเกอร์ mimaki CG-SR หรือ SL มือสองบ้างมั้ยครับ ขอรายละเอียดกับราคาด้วยครับ
1570654 2014-08-01 15:36:00 rasamichanpbhcom วันก่อตั้งโรงเรียนโหราศาสตร์กรุงเทพ และแจ้งเปิดคอร์สใหม่ วันนี้เป็นวันที่พิเศษ อีก 1 วันคือเป็น วันครบรอบ วันก่อตั้งโรงเรียนโหราศาสตร์กรุงเทพ 1 สิงหาคม 2515 เวียนมาให้ระลึกถึงกันอีกครั้ง ทั้งศิษย์เก่าทุกรุ่น รวมถึงศิษย์รุ่นใหม่ และผู้สนใจทุกท่าน เนื่องในวาระนี้ จึงขอประกาศแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ กิจกรรมโรงเรียนโหราศาสตร์กรุงเทพ ดังนี้ค่ะ เปิดสอน วิชาโหราศาสตร์ยูเรเนียน ตามแนว สำนักฮัมเบอร์ก ขั้นต้น หลักสูตร 36 ชั่วโมง หลักสูตรรับรองโดย ศูนย์วิจัยโหราศาสตร์สำนักฮัมเบอร์ก ประเทศเยอรมัน (Hamburg - Hamburg School Astrology Research Center) อำนวยการสอนโดย อ.ดร.วินัย อวยพรประเสริฐ เรียนทุกวันเสาร์ ครั้งละ 4 ชั่วโมง จำนวน 9 ครั้ง (เวลาเรียนตามความสะดวกของผู้เรียนส่วนใหญ่) สนใจติดต่อสมัครเรียน หรือ สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่เบอร์ 086-100-0015 หรือเบอร์ 089-795-8001 โทรสมัครเลยนะคะ ขอเชิญเป็นผู้มีส่วนร่วมสืบสานกิจกรรมโรงเรียนโหราศาสตร์กรุงเทพ เนื่องในวันพิเศษครบรอบการก่อตั้งโรงเรียนโหราศาสตร์กรุงเทพกันค่ะ
1570653 2014-08-01 15:22:13 derminetcom จ.ขอนแก่น: คุณดารณี ส. สั่งซื้อชุดรักษาสิว รหัส EL524987729TH

 คุณดารณี ส. จังหวัดขอนแก่น

ศูนย์ผลิตภัณฑ์ DERMINET ได้ดำเนินการจัดส่งผลิตภัณฑ์ตามรายการที่ท่านได้สั่งซื้อมาเรียบร้อยแล้วค่ะ รหัส EMS นประเทศ คือรหัส EL524987729TH

คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบสถานะการจัดส่งค่ะ

1570652 2014-08-01 15:17:37 derminetcom จ.อุดรธานี: คุณพิมพิกา ก. สั่งซื้อชุดรักษาสิว รหัส EL524987732TH

คุณพิมพิกา ก. จังหวัดอุดรธานี

ศูนย์ผลิตภัณฑ์ DERMINET ได้ดำเนินการจัดส่งผลิตภัณฑ์ตามรายการที่ท่านได้สั่งซื้อมาเรียบร้อยแล้วค่ะ รหัส EMS นประเทศ คือรหัส EL524987732TH

คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบสถานะการจัดส่งค่ะ

1570651 2014-08-01 15:14:05 derminetcom จ.เพชรบูรณ์ : คุณนิลยา ม. สั่งซื้อชุดรักษาสิว รหัส EL52498770TH

 คุณนิลยา ม. จังหวัดเพชรบูรณ์

ศูนย์ผลิตภัณฑ์ DERMINET ได้ดำเนินการจัดส่งผลิตภัณฑ์ตามรายการที่ท่านได้สั่งซื้อมาเรียบร้อยแล้วค่ะ รหัส EMS นประเทศ คือรหัส EL524987750TH

คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบสถานะการจัดส่งค่ะ

1570650 2014-08-01 15:08:17 derminetcom จ.พิจิตร : คุณปิยรัตน์ ก. สั่งซื้อชุดผิวบอบบางแพ้ง่าย รหัส EL524987746TH

คุณปิยรัตน์ ก.  จังหวัดพิจิตร

ศูนย์ผลิตภัณฑ์ DERMINET ได้ดำเนินการจัดส่งผลิตภัณฑ์ตามรายการที่ท่านได้สั่งซื้อมาเรียบร้อยแล้วค่ะ รหัส EMS นประเทศ คือรหัส EL524987746TH

คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบสถานะการจัดส่งค่ะ

1570649 2014-08-01 14:59:59 oui-autoservicecom post

post

1570648 2014-08-01 13:22:23 otatorg รับสมัครนักกิจกรรมบำบัด 1 ตำแหน่ง Full Time

รับสมัครนักกิจกรรมบำบัด 1 ตำแหน่ง ตามรายละเอียด้านล่าง

สารถเข้ามาสมัครได้เลยที่ แผนกทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ ถ้าสนใจรีบเข้ามาสมัครได้เลย

ที่นี่เป็นหนึ่งในเรื่องการรักษา การให้การบริการ มาตรฐานระดับโลก สวัสดิการดี ทำงานสนุก เป็นกันเอง แบบพี่น้อง

 

เงินเดือน เริ่มต้น 15000 มีค่าใบประกอบวิชาชีพ ค่าประสบการณ์ถ้ามี ค่าล่วงเวลา โบนัส อื่นๆ เป็นต้น

http://i-career.siphhospital.com/positions_detail.php?id=224

1570647 2014-08-01 10:39:55 pumedincom สั่งซื้อสินค้าค่า สวัสดีค่า วันนี้รบกวนสั่งซื่้อสินค้าค่า 1. น้ำมันมะรุมสกัดเย็น ขวดใหญ่สุด 2 ขวด 2. แชมพู DTOC น้ำผึ้งแท้ จำนวน 10 ขวด แค่นี้ก่อนค่ะ ช่วยคำนวณเงินด้วยนะคะ จะได้โอนเงินค่า
1570646 2014-08-01 10:23:43 oui-autoservicecom post

post

1570645 2014-08-01 10:04:54 khaotalomcom ใครคือผู้ทำลายวิชาชีพครู

 ใครคือผู้ทำลายวิชาชีพครู


เลาะเลียบคลองผดุงฯ
ตุลย์ ณ ราชดำเนิน tulacom@gmail.com


กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนในวงการการศึกษา เมื่อ ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เจ้าเก่า ใช้ความพยายามอีกรอบในภาวะไม่ปกติ ผลักดันให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ ให้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เพื่อเป็นครูสอนได้ทันทีแม้พยายามเอาหลังพิงอ้างอิงกระแสไปถึงคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แต่บรรดาสภาคณบดีครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยรัฐเดิม กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผนวกกับกลุ่มครูอาจารย์ นักวิชาการสายการศึกษา นักศึกษาครู และสภา ครูของคุรุสภา ต่างประสานเสียงไม่เห็นด้วยอย่างเป็นเอกภาพด้วยการฉายภาพให้เห็นว่า ทุกเส้นทางจะต้องรักษามาตรฐานในการกลั่นกรอง ผู้ที่จะเป็นครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกัน ยินดีที่จะรับคนที่หากต้องการมาเป็นครูสามารถมาเป็นครูได้วันนี้วิชาชีพครูเดินมาไกลมากแล้ว การที่จะถอยหลังกลับไปสู่การได้มาซึ่งใบอนุญาตฯโดยไม่มีหลักเกณฑ์ถือเป็นการทำลายวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศอย่างสิ้นเชิงทั้งๆ ที่เรียนกล่าวกับคนเป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไม่รู้สักกี่ครั้งไปแล้วว่า สภาครูเองไม่ได้ปิดกั้นผู้จบสาขาอื่นที่ไม่ได้จบสายการศึกษาหรือเรียนสายครู ก็สามารถเข้ามาได้โดยได้รับใบอนุญาตการสอนชั่วคราวซึ่งวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงหรือวิชาชีพเฉพาะทาง จำเป็นต้องวางระบบขั้นตอนชัดเจนจึงต้องมีกติกาภายใน 2 ปี เมื่อเข้ามาแล้วต้องพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หากยังไม่ได้ก็สามารถทำงานสอนต่อได้อีก 2 ปี รวมแล้ว 4 ปี น้อยเสียเมื่อไหร่เมื่ออยากได้ใบประกอบวิชาชีพอัตโนมัติแบบง่ายๆ ไม่ยอมทำตามกฎ คุรุสภาในฐานะเป็นผู้ควบคุมวิชาชีพ ไม่ปกป้องไม่รักษากติกา ก็ไม่สมควรมี และวันนี้วิชาชีพครูไทยได้พัฒนาจะถึงมาตรฐานนานาชาติแล้วการพยายามของปลัดกระทรวงศธ. ที่จะกดดันให้ใบอนุญาตฯ แก่ผู้ที่ไม่ได้เรียนครูโดยอัตโนมัติดังกล่าว เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหลายครั้ง จึงไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมต่อนักศึกษาครู ไม่มีหลักประกันใดๆ ว่าคนที่ไม่ได้เรียนครู แต่ได้ใบอนุญาตฯ แบบอัตโนมัติเป็นครูที่มีคุณภาพวิชาชีพลักษณะนี้ ผู้มีอำนาจในบ้านเมืองคงแยกแยะ ได้ว่า ควรเข้าไปยุ่งให้เปลืองตัวด้วยหรือไม่ คิดเอา

หน้า 23วันที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ปีที่ 24 ฉบับที่ 8647 ข่าวสดรายวัน
1570644 2014-08-01 09:12:52 oui-autoservicecom Test

 Test

1570643 2014-08-01 08:30:26 tumledeecom หางานผช.เภสัชกรในกทม.และปริมณทลค่ะ

1.อายุ 45 ปี โสดสนิท ยังสวย  ปริญญาตรี ประสบการณืขายยา 18 ปี

2. เจ้านายจะต้องเป็นคนดีมีศีล 5 ครบ และไม่บังคับยอดขาย และให้ขายยาแก้ไอ และยาเสพติดหรือยานอกลู่นอกทางเด็ดขาดค่ะ

 

3.ถ้ามีที่พักให้ด้วยจะพิจารณาก่อนเลยค่ะ  (สำคัญมากค่ะ)

4.ถ้าเจ้านายมีคุณสมบัติตามนี้ไม่ซีเรียสเรื่องเงินเดือน และงานหนักค่ะ

5.ดูเหมือนมากเรื่อง แต่คุณจะได้คนดี และไม่เรื่องมากแน่นอนค่ะ

6.สนใจรับไว้ใช้งานโทร.  088-2495585  (น้ำหอม)

1570642 2014-07-31 23:16:36 chiangmaicarrentcom For Rent: The Loft Condo Yennakart 2 beds, fully furnished, ready to move in only ฿35,000/mth
For Rent: The Loft Condo Yennakart 2 bedrooms, fully furnished, ready to move in only ฿35,000/mth


The Lofts เย็นอากาศ โครงการคุณภาพจาก Raimon Land คอนโดขนาด 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ชั้น 6 ขนาด 69.71ตารางเมตร วิวต้นไม้ร่มรื่น ตกแต่งสวยงาม พร้อมเข้าอยู่ พื้นไม้ เพดานสูง 3 เมตร ระเบียงกว้าง เรามี ระบบแอร์ซ่อนเพื่อความสวยงาม,TV จอแบน ,ตู้เย็น,ไมโครเวฟ ,เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า
The Lofts มีทางเข้าออกทะลุถนนสวนพลู สาทร นราธิวาส พระรามสาม และใกล้ทางขึ้นทางด่วนพระรามสาม มีรถแทกซี่ผ่านตลอดเวลา ใกล้สถานี BRT ถนนจันทร์, BTS ช่องนนทรี และ Tops supermarket


มีที่จอดรถในร่ม, CCTV, Key card, สระว่ายน้ำ, fitness, ห้องประชุม, sauna และสนามเด็กเล่น เจ้าหน้าที่ concierge ที่พร้อมช่วยเหลือและบริการด้วยความเป็นมิตร สภาพห้องใหม่มาก ราคาเช่าอยู่ที่ 35,000 ต่อเดือน โดยทำสัญญาเป็นรายเดือน รายปี

เพียงหิ้วกระเป๋าใบเดียวก็สามารถเข้าอยู่ได้เลย


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณฮันนี่ TEL: 081 343 2845 หรือ คุณเจี๊ยบ MAY Tel. 083 0368038
email: grandalpine@hotmail.co.th


The Loft Yennakart Condo 2 bedroom for rent

1. 2 Bedroom 2 Bathroom, on 6 floor with 69.71 Sqm ,
2. Fully furnished include kitchen microwave refrigerator washing machine .
3. Open for rent at 35,000 THB per month and easy conditions with security deposit of two month rent and advance payment of one month rent
4. in the good location Soi Amorn, Nanglinchi Rd., easy access to Sathorn and Rama 4.Nearby. Central Rama 3 department store, Lumpini Park, expressway
5. Only one bag ready to move in.

For more information please contact:
Khun Honey Tel. 081 343 2845 or Khun MAY Tel. 083 0368038
E-mail: grandalpine@hotmail.co.th
1570641 2014-07-31 23:01:07 phuketonlinenewscom CONDO for RENT :The Loft Condo Yenakart,2 beds, fully furnished, ready to move in only ฿35,000/ด
For Rent: The Loft Condo Yennakart 2 bedrooms, fully furnished, ready to move in only ฿35,000/mth


The Lofts เย็นอากาศ โครงการคุณภาพจาก Raimon Land คอนโดขนาด 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ชั้น 6 ขนาด 69.71ตารางเมตร วิวต้นไม้ร่มรื่น ตกแต่งสวยงาม พร้อมเข้าอยู่ พื้นไม้ เพดานสูง 3 เมตร ระเบียงกว้าง เรามี ระบบแอร์ซ่อนเพื่อความสวยงาม,TV จอแบน ,ตู้เย็น,ไมโครเวฟ ,เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า
The Lofts มีทางเข้าออกทะลุถนนสวนพลู สาทร นราธิวาส พระรามสาม และใกล้ทางขึ้นทางด่วนพระรามสาม มีรถแทกซี่ผ่านตลอดเวลา ใกล้สถานี BRT ถนนจันทร์, BTS ช่องนนทรี และ Tops supermarket


มีที่จอดรถในร่ม, CCTV, Key card, สระว่ายน้ำ, fitness, ห้องประชุม, sauna และสนามเด็กเล่น เจ้าหน้าที่ concierge ที่พร้อมช่วยเหลือและบริการด้วยความเป็นมิตร สภาพห้องใหม่มาก ราคาเช่าอยู่ที่ 35,000 ต่อเดือน โดยทำสัญญาเป็นรายเดือน รายปี

เพียงหิ้วกระเป๋าใบเดียวก็สามารถเข้าอยู่ได้เลย


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณฮันนี่ TEL: 081 343 2845 หรือ คุณเจี๊ยบ MAY Tel. 083 0368038
email: grandalpine@hotmail.co.th


The Loft Yennakart Condo 2 bedroom for rent

1. 2 Bedroom 2 Bathroom, on 6 floor with 69.71 Sqm ,
2. Fully furnished include kitchen microwave refrigerator washing machine .
3. Open for rent at 35,000 THB per month and easy conditions with security deposit of two month rent and advance payment of one month rent
4. in the good location Soi Amorn, Nanglinchi Rd., easy access to Sathorn and Rama 4.Nearby. Central Rama 3 department store, Lumpini Park, expressway
5. Only one bag ready to move in.

For more information please contact:
Khun Honey Tel. 081 343 2845 or Khun MAY Tel. 083 0368038
E-mail: grandalpine@hotmail.co.th
1570640 2014-07-31 20:21:52 gsimoncom เปลี่ยน EEPROM F111

สอบถามครับ F111 ของผม โปรแกรมช่องเองไม่ได้ เวลาจะโปรแกรมช่องต้องเอาไปให้ร้านถอด EEPROM ไปลงช่องมาให้ อย่างนี้ EEPROM เสียถูกต้องมั้ยครับ   หากเสียมันจะมีผลอย่างไรบ้าง  เพราะเวลารับ ช่วงแรกจะชัดและหลังจะเริ่มไม่ชัด   หากส่งไป ยีซีมอน ตรวจเช็คและแก้ไขให้สมบูรณ์ได้มั้ยครับ  ผมจะได้จัดส่งไปครับ 

1570639 2014-07-31 18:49:03 thoud-amcom รับสมัครช่างซ่อมมือถือ รับสมัครช่างซ่อมมือถือ คุณสมบัติและรายละเอียดของงาน - มีความรู้ทางด้านมือถือสมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต ระบบแอนดรอยด์, iPhone iPad, iPod touch ระบบ iOS, Windows Phone และระบบอื่นๆ เป็นอย่างดี - อธิบายการใช้งานเบื้องต้น และวิธีแก้ไขให้ลูกค้ารับทราบ - ประเมินอาการเสียของโทรศัพท์ ประเมินราคาในการซ่อมเครื่องและดำเนินการซ่อม - มีทักษะในการซ่อมโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต iPhone, iPad, iPod touch, Samsung, HTC, Blackberry และอื่นๆ เป็นอย่างดี - มีความรู้เรื่องอิเล็คโทรนิค ลายวงจร, อ่านลายวงจร ได้ - มีประสบการณ์ในการซ่อมมือถือและลายวงจร เมนบอร์ด อย่างน้อย 2 ปี -เงินเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป ติดต่อ คุณเทียน 08-6969-4454
1570638 2014-07-31 18:30:00 tumledeecom ต้องการเภสัชคุมร้านดว่นๆๆๆ ต้องการเภสัชคุมร้านหลายอัตราสามาถเลือกได้จะลงที่กรุงเทพ สมุทรปราการ นครปฐม ราคาตกลงกันได้ สนใจติดต่อ027370422 หรื่อ 0890123340 คุณ นัฐ
1570637 2014-07-31 17:57:46 ruamkijcom ขอราคาเหล็กท่อไร้ตะเข็บ ขอราคาเหล็กท่อไร้ตะเข็บ seamless steel tube OD 38.1 mm หนา 3.2 mm (พร้อมใบ certificate) เกรดเป็นตัวใดตัวนึงข้างล่างนี้นะคะ JIS G3445 Grade STKM12A or STKM13A หรือ SAE J356 หรือ ASTM A513 Grade 1008 or 1010 038-924201
1570636 2014-07-31 16:48:19 tumledeecom รับเภสัชกรแขวนป้ายร้านยา จังหวัดกรุงเทพ

รับเภสัชกรแขวนป้ายร้านยา จังหวัดกรุงเทพ

แถวบางแค

สนใจโทรคุยตกลงกันได้นะคะ

ติดต่อ หน่อย 088-699--2838

1570635 2014-07-31 15:43:07 derminetcom จ.ชลบุรี : คุณอุษยา บ. สั่งซื้อชุดผิวบอบบางแพ้ง่าย รหัส EL524932098TH

 คุณอุษยา บ.  จังหวัดชลบุรี

ศูนย์ผลิตภัณฑ์ DERMINET ได้ดำเนินการจัดส่งผลิตภัณฑ์ตามรายการที่ท่านได้สั่งซื้อมาเรียบร้อยแล้วค่ะ รหัส EMS นประเทศ คือรหัส EL524932098TH

คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบสถานะการจัดส่งค่ะ

1570634 2014-07-31 14:53:26 nakhonsawancarcom เตือนภัยบุคคลอันตรายวัดเขาสมโภชน์ เตือนภัยบุคคลอันตรายวัดเขาสมโภชน์ วัดเขาสมโภชน์เป็นสถานที่สัปปายะมาก เป็นสถานที่ควรแก่การปฏิบัติธรรมมากๆ ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่จะสามารถสัมผัสธรรมะดีๆ รวมถึงสัมผัสสัตตานังที่อยู่ในโลกทิพย์ได้ง่าย ทำให้ต้องจริตคนที่ชอบสิ่งเร้นลับ สถานที่แห่งนี้แห่งนี้จึงไม่เคยว่างเว้นจากผู้มาเยือนเลย มีคนเข้ามาปฏิบัติธรรมเยอะตลอดทั้งปี แต่ในมุมหนึ่งของวัดแห่งนี้ ก็มี “บุคคลอันตราย” ที่อาศัยสถานที่แห่งนี้ก่อกรรมทำเข็ญ หลอกลวงประชาชนที่เข้ามาปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/9L9Ggj เพื่อความปลอดภัย กรุณาช่วยเตือนลูกหลาน ญาติพี่น้องที่เข้าปฏิบัติธรรมที่นี่ ให้ระวังตัวด้วยนะคะ ด้วยความปรารถนาดีจาก blueplanet
1570633 2014-07-31 14:39:18 tumledeecom เซ้งร้านยาแถวสันติธรรมเชียงใหม่ เซ้งร้านยาแถวสันติธรรมเชียงใหม่รวมยาและใบอนุญาต รายล้อมหอพักสถานบันเทิงและอาหาร สามารถเปิดขายได้เลยคะ สอบถามเพิ่มเติม คุณอังคนา 080-4997482 IDline: meaw-ang
1570632 2014-07-31 14:01:27 oui-autoservicecom post

post

1570631 2014-07-31 13:00:28 tumledeecom รับเภสัชกรคุมร้าน เขต กรุงเทพ ติดต่อที่ 081-7188632 คุณวรวรรธน์
1570630 2014-07-31 11:20:44 oui-autoservicecom post

post

1570629 2014-07-31 11:17:13 tumledeecom ต้องการรับเภสัชแขวนป้ายแถว หางดง ต้องการรับเภสัชแขวนป้ายแถว หางดง ซึ่งเป็นสาขาที่ 4 เจ้าของมีประสบการณ์ด้านบริหารร้านยามาแล้ว 3 ร้าน เภสัชท่านไหนที่ป้ายยังว่าง สนใจติดต่อได้ที่ วัช. 089-7869215 ครับ
1570628 2014-07-31 08:59:28 oui-autoservicecom Test

 Test

1570627 2014-07-31 01:17:56 chaikaphakkaicom ติเรื่องนักร้องครับ

วงยอมยุทธ ถ้าไม่มีนักร้องผมยาว ที่ทำท่าทางบอดี้สแลม จะโอเคกว่านี้เยอะเลยครับ คนพูดกันเยอะมากครับ ร้องไม่ค่อยมันส์ ไม่เป็นตัวของตัวเอง 

1570626 2014-07-30 22:59:09 nowsfitnesscom ที่จอดรถ

 ไม่ทราบว่าถ้าเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว สาขาพญาไทหรืออารีย์ ที่ไหนสะดวกกว่าและแต่ละทีจอดที่ไหนได้บ้างค่ะ

ขอบคุณค่ะ

1570625 2014-07-30 22:50:52 gsimoncom สอบราคา UT-118

 อยากทราบราคา UT-118 ของ ICOM 2200 T ว่าราคาเท่าไรครับ

1570624 2014-07-30 22:44:10 gsimoncom แก้ไขความถี่ 144-146 เป็น 144-148 ของICOM 2200T

 สอบถามวิธีแก้ไขความถี่ 144-146 เป็น 144-148 ของICOM 2200T ครับ ต้องทำอย่างไร

ต้องส่งเครื่องเข้าบริษัทขอใบอนุญาติใหม่ใช่ไหมครับ
1570623 2014-07-30 22:29:59 nokhookcoth ซีรีย์ Shark Wars

 สนุกมากเลยค่ะเรื่องนี้ เสาะหาดูซีรีย์ภาษาอังกฤษทั้งหมดออกมาเกือบ 6 เล่มแล้ว ไม่ทราบว่า ทางสนพ.นกฮูกจะนำมาแปลครบทั้งซีรีย์เลยรึเปล่าคะ??

1570622 2014-07-30 20:58:07 thaichefbakerycom วิธีสอน เวลาสอน สอน ตัวต่อตัว หรือว่าสอนเป็นกลุ่มคะ
1570621 2014-07-30 20:42:51 philipmagicschoolcom พลิกเหลี่ยมกลโกงโคตรเซียนเกาจิ้ง

พลิกเหลี่ยมกลโกงโคตรเซียนเกาจิ้ง

เจาะการเปลี่ยนไพ่ กลโกงกล กับฟิลิปมายากล เครดิตเทป รายการซุบเปอร์บันเทิง

คลิกที่ภาพ

 

 

1570620 2014-07-30 19:41:45 tumledeecom ต้องการรับสมัครเภสัชกรแขวนป้าย ที่พัทยา

รับสมัครเภสัชกรแขวนป้าย เดือนละ 10,000 บาท

ร้านอยู่พัทยา สนใจติดต่อ 089-678-4489

1570619 2014-07-30 19:03:05 gsimoncom HM-159L SPEAKER-MICROPHONE

 HM-159L SPEAKER-MICROPHONE ของ V80T

ราคาเท่าไรครับ มีของมั้ยครับ

1570618 2014-07-30 15:04:40 hatyaipropertycom แฮปปี้ คอนโด ลาดพร้าว 101/ให้เช่า 10000.-/ด. บรรยากาศเงียบสงบใจกลางเมือง

 

 
แฮปปี้ คอนโด ลาดพร้าว 101/ให้เช่า 10,000.-/ด.
 
คอนโดแฮปปี้ คอนโด ลาดพร้าว 101 บรรยากาศเงียบสงบใจกลางเมือง ชั้น 3 พื้นที่ใช้สอย 34 ตารางเมตร 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ห้องรับแขก 
 
พร้อมเฟอร์นิเจอร์บิวด์อินทั้งหมด แอร์ 2 เครื่อง เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องซักผ้า ไมโครเวฟ ตู้เย็น ทีวี ชุดรับแขก กระเป๋าใบเดียวเข้าอยู่ได้เลย 
 
สะดวกสบายใกล้แหล่งการค้า การเดินทางสะดวกสบายทั้งถนนลาดพร้าว ถนนนวมินทร์ ถนนรามคำแหง ใกล้เดอะมอลล์บางกะปิ ใกล้ทางด่วนไปไหนก็สะดวก
 
ติดต่อ คุณมาลัย 087-031-5192
 
Email : malai_2015@hotmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คอนโดให้เช่า, คอนโดลาดพร้าวให้เช่า, ให้เช่าคอนโด, แฮปปี้ คอนโด ลาดพร้าว, เช่าคอนโด ลาดพร้าว, คอนโดลาดพร้าว
 
1570617 2014-07-30 14:01:52 hatyaipropertycom โครงการบ้านสวนภูมิฐาน เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้น ที่ดิน50-100ตรวา อยู่ที่ ถนนกาญจนาภิเษก - บางใหญ่ - บ้

 โครงการบ้านสวนภูมิฐาน  เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้น 

 
ที่ดิน50-100ตรวา อยู่ที่  ถนนกาญจนาภิเษก - บางใหญ่ - บ้านกล้วย  
 
โทร.  0863278931    
 
 
 
ราคาเริ่มที่  2.49 ล้านบาท  
 
บ้านสร้างก่อนขาย  พร้อมเข้าอยู่   
 
จังหวัด นนทบุรี   
 
บ้านสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่พร้อมโอน  แถมเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลัง  จอง  10000 บาท 
 
กู้ 100%ฟรี   โอนกรรมสิทธ์  
 
ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณอุษณีย์  ตันชัยเอกกุล โทร. 086-3278931
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการบ้านสวนภูมิฐาน , ขายบ้านเดี่ยว , ขายบ้าน 2 ชั้น , บ้านเดี่ยว 2 ชั้น , ขายบ้าน , ขายที่ดิน , ขายที่ดินเปล่า , ขายที่ดินติดถนน  
1570616 2014-07-30 13:00:46 oui-autoservicecom mini

 mini

1570615 2014-07-30 12:58:33 tumledeecom รับเภสัชแขวนป้าย จ.ฉะเชิงเทรารายได้ดี ติดต่อ 0852200022 วุธ Line jeterzz ขอเป็นคนในพื้นที่นะคับ
1570614 2014-07-30 12:06:47 hatyaipropertycom ให้เช่า-ขาย ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น โครงการมายด์ทาวน์ (ฉลองกรุง-สุวรรณภูมิ) ใกล้กับแยกลำผักชี

 

 
ให้เช่า-ขาย ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น 
 
โครงการมายด์ทาวน์ (ฉลองกรุง-สุวรรณภูมิ) ใกล้กับแยกลำผักชี
 
 
 
 
3 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ, 1 ห้องโถง, 1 ห้องครัว, 1 ซักผ้า, แอร์ 4 ตัว, จอดรถได้ 3 คัน
 
เฟอร์นิเจอร์ครบ สามารถเข้าอยู่ได้เลย ที่จอดรถสะดวกไม่่แออัด 
 
เดินทางสะดวก อยู่ใกล็ตลาดและห้างสรรพสินค้า
 
โครงการมายด์ทาวน์ (ฉลองกรุง-สุวรรณภูมิ) ใกล้กับแยกลำผักชี
 
ติดต่อ คุณมาลัย 087-031-5192, คุณสุทัศน์ 081-440-5238
 
Email : malai_2015@hotmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ให้เช่าทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์เฮ้าส์ให้เช่า, ขายทาวน์เฮ้าส์, เช่าทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์เฮ้าส์แยกลำผักชี, ให้เช่าทาวน์เฮ้าส์เฟอร์ครบ
1570613 2014-07-30 11:54:05 rassameegranitcom ราคาเท่าใดฤา ติดต่อกลับ 086-4480479

แล้วมันราคาเท่าใดบ้างล่ะ

1570612 2014-07-30 10:48:14 hatyaipropertycom aeras condo jomtien beach pattaya แอราส คอนโดมิเนียม ความลงตัวที่สมบูรณ์แบบ แห่งความเงียบสงบริมหาด

 

 
 
 
แอราส คอนโดมิเนียม  ความลงตัวที่สมบูรณ์แบบ แห่งความเงียบสงบริมหาด
 
และมีชีวิตชีวาในแบบคนเมือง  www.aerascondo.com
 
 
 
แอราส คอนโดมิเนียม คอนโดสุดหรูริมหาดจอมเทียน โดยบริษัท ดิ เออเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ 
 
ผู้นำอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยในพัทยา พร้อมเชิญคุณก้าวขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งกับที่พักอาศัย
 
รายล้อมด้วยธรรมชาติและธาตุทั้ง 4 เพื่อความลงตัวของการใช้ชีวิตในวันพักผ่อน
 
และมีชีวิตชีวาแบบคนเมือง
 
 
 
แนวคิดโครงการ
แอราส ตั้งอยู่บนถนนเลียบชายหาดจอมเทียน ระหว่างซอย 17-18 หนึ่งในทำเลชายหาดที่ดีที่สุดของเมืองพัทยา ประตูสู่ท้องทะเลและสายลม เพื่อการอยู่อาศัยที่เป็นส่วนตัว  รับความเงียบสงบในวันพักผ่อน พร้อมความหรูหราเหนือกาลเวลา เปิดโอกาสให้ทุกวันของคุณได้สัมผัสกับมุมมองอันหลากหลายของรูปแบบการใช้ชีวิตเมือง เช่น  การช้อปปิ้ง การรับประทานอาหารร่วมกันกับครอบครัว สนุกสนานกับกิจกรรมมากมายในวันหยุด และการผ่อนคลายความเครียดเพื่อเติมเต็มพลังชีวิตในวันหยุดสบายๆ เสมือนการใช้ชีวิตที่ล่องลอยอยู่กลางอากาศไปกับวิวทะเลแบบพาโนรามา 
 
ดีไซน์แห่งแรงบันดาลใจ
ร่วมสัมผัสองค์ประกอบที่งดงามแห่ง “สายลม”  ความหรูหราแห่งธรรมชาติที่แทรกตัวผ่านนวัตกรรมการออกแบบ เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการอย่างทั่วถึง กลมกลืน ไปกับพลังแห่ง ”สายน้ำ” ชีวิตชีวาแห่งท้องทะเล ตระการตากับสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นดุจผาชัน เฉกเช่นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคงแข็งแรงของ “ผืนดิน” พร้อมอวดส่วนผสมที่ลงตัว ท่ามกลางพลังชีวิตของ “ต้นไม้ใหญ่” ให้ได้ใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุล
 
จุดเด่นโครงการ
แอราส คอนโดมิเนียม ได้สร้างนิยามใหม่แห่งการอยู่อาศัยที่หรูหราริมหาด โดยรวมเอาการออกแบบพื้นฐานอย่างพิถีพิถัน กลมกลืนกับส่วนประกอบของธรรมชาติ ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัย พร้อมมอบมุมผ่อนคลายกับวิวพาโนรามา ให้ได้ดูดดื่มบรรยากาศในวันหยุดพักผ่อน สิ่งอำนวยความสะดวกระดับโรงแรม 5 ดาว และเลือกใช้วัสดุการก่อสร้างและวัสดุตกแต่งที่มีคุณภาพสูง ฟังก์ชั่นการใช้งานครบครัน
 
 
 
 รายละเอียดโครงการ
 
ชื่อโครงการ : แอราส คอนโดมิเนียม ลุกซ์ เอลเม้นท์ 
 
 
ชนิดโครงการ: คอนโดมิเนียมหรูติดชายหาด
 
จอมเทียน พัทยา
 
เจ้าของโครงการ : ดิ เออเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้
 
ลักษณะเด่นโครงการ - มุมมองแบบพาโนรา
 
มาเหนืออ่าวพัทยา
 
 
 
 
* ที่อยู่อาศัยติดชายหาดพร้อมสาธารณูปโภค
 
มาตรฐานโรงแรม
 
* ดีไซน์ด้านหน้าอาคารสุดพิเศษรับวิวทะเล
 
     * Lighting Design   * ใช้วัตถุก่อสร้างคุณภาพสูง
 
 
ทำเล : ถนนริมหาดจอมเทียน, ซอย 17-18, พัทยา, ชลบุรี
 
ขนาดที่ดิน : 3-2-70 ไร่
 
 
 
ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง :  ตึกหรู 2 ตึก (เอเธอร์ และ เอโอลัส), ไฮไรส์ความสูง 38 ชั้น
 
 (296 ยูนิต), โลวไรส์ 4 ชั้น (13 ยูนิต)
 
 
 
 
 
AERAS Condominium exclusively built by the professional property developer in Thailand, offers an ideal residence for every lifestyle and comfort. Beneficially, owners who need to rent out units to make profits and income, we offer after sales service and property management by our expert team to manage units both for sales and rentals.
 
 With the developer's expertise and experience, Aeras Condominium is absolutely a quality and renowned project as our previous successful projects, The Urban condo and  The Gallery condo jomtien. ,sixty six condominium the winner of Best Boutique condo eastern seaboard 2013 from Thailand property awards and Acqua condominium will complete by end of 2014.  
  
AERAS Condominium, is created to offer more green space surrounded by natural atmosphere around the project. Moreover, it comes with modern facilities, fulfilling all spaces with happiness and relaxation such as public area special sky lounge  and sky garden on 38th Floor where provide you pure ozone and panoramic 360" view of Jomtien beach as well .
 
This project uses only high quality materials for building strength and durability. Specially, the main entrance is elegantly designed as a 5 star-hotel for utterly luxurious and exclusive residence.
 
Facilities and services  Fully Furnished  Swimming Pool with  Kid's Pool,Lush Landscape and sky lounge,Jacuzzi and Steam Room,Fitness Center,open air library,Yoga Room ,Game Room,Cable TV,Business Center,4 High - speed Elevators,Parking,Resort Style Open Lobby,Triple Security Key card access,Security Guard and CCTV 24 Hours,Daily Maid Service,Rental Service
 
Lastly would like to know about your inquiry. 
 
We will send more Information and Price lists  to fulfill your questions.
 
Any further question. Please kindly contact us either via mobile or Email
 
Once Our sales gallery will open on Nov 2013 
 
Phone : 082 441 3553 , 0904179636 , 0904179636
 
Website : http://www.aerascondo.com
 
https://www.facebook.com/aerascondo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แอราส คอนโดมิเนียม   ,  คอนโดสุดหรู  ,aerascondo , คอนโดสุดหรูริมหาดจอมเทียน  , 
 
คอนโดมิเนียมหรู พัทยา , แอราส คอนโดมิเนียมหรู
 
1570611 2014-07-30 09:49:30 hatyaipropertycom Massa Luna Condo ไข่มุกเม็ดใหม่ริมหาดในยาง สร้างสรรค์เพื่อตอบรับไลฟ์สไตล์ของการพักผ่อนวันหยุด สัม

   Massa Luna Condo มาสัมผัสชีวิตหรูที่คุณฝัน แบบครบครัน

 
www.massalunacondo.com 
 
 
 
 
 
 
  
 
** Living in the embrace of nature
 
 
 
     * Massa Luna Condo at Nai Yang beach. A sense of nature which surrounded by mountains and the natural sea with pine trees and peaceful atmosphere . Getting reach here just 3 kilometers from Phuket International Airport . Answer all you needed with the new concept of Low-rise condominium privacy only 5 storey .
 
      * An creative lifestyle of the vacation and relaxation . Enhance Phuket sea breeze and views of 360 degrees , we design the function of living in accordance with a variety of family activities . A perfect plan placement with the space filled area . An interior furnish with sliding glass door expand the connections that can be opened from the bedroom to the living room by  high quality materials of construction. Experience the luxury life of you dream....Here at Massa Luna Phuket, Discover Life "The place of peaceful" 
 
 
 
** Living in the embrace of nature
 
     * Massa Luna Condo ไข่มุกเม็ดใหม่ริมหาดในยาง สัมผัสบรรยากาศที่โอบล้อมด้วยขุนเขาและท้องทะเล พร้อมด้วยหาดทรายที่ยังคงความเป็นธรรมชาติ ทิวสนอันร่มรื่นและบรรยากาศที่เงียบสงบ สะดวกสบายด้วยการเดินทางห่างเพียง 3 กิโลเมตรจากสนามบินนานาชาติภูเก็ต เพื่อตอบรับทุกการพักผ่อนอย่างพิถีพิถัน ด้วยแนวคิดใหม่ของคอนโดมิเนียมแบบ Low-rise ที่เน้นความเป็นส่วนตัวเพียง 5 ชั้น
 
      * สร้างสรรค์เพื่อตอบรับไลฟ์สไตล์ของการพักผ่อนวันหยุด รับลมทะเลและทัศนียภาพของทะเลภูเก็ตแบบ 360 องศา เราออกแบบฟังก์ชั่นการอยู่อาศัยให้สอดรับกับกิจกรรมอันหลากหลายของครอบครัว ลงตัวด้วยการจัดวางแปลนห้องให้มีพื้นที่ใช้สอยเต็มพื้นที่ การตกแต่งที่พร้อมใช้งาน รวมถึงกระจกบานสไลด์ ที่สามารถเปิดขยายพื้นที่ให้เชื่อมต่อจากห้องนอนถึงห้องนั่งเล่น ด้วยวัสดุคุณภาพสูงจากผู้ก่อสร้างที่มีประสบการณ์ 
 
 
  
 
 
 
 
มาสัมผัสชีวิตหรูที่คุณฝัน แบบครบครันที่นี่ Massa Luna Phuket, Discover Life 
 
"The place of peaceful" 
 
ได้ที่........www.massalunacondo.com  ,  www.porchland.com 
 
หรือ ติดต่อ call center โทร. 096 139 0005-7  ,  0904179636
 
Email : massalunaphuket@gmail.com 
 
Facebook/massalunaphuket
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Massa Luna Condo , คอนโดหรูทะเลอันดามัน  ,คอนโดหรูภูเก็ต ,  Condo สุดหรู   , คอนโด  Phuket ,คอนโด ภูเก็ต ,  condominium , คอนโดติดชายหาด , คอนโดสวยหรู , คอนโดระดับ VIP
 
1570610 2014-07-30 09:20:18 oui-autoservicecom Test

 Test

1570609 2014-07-29 23:13:22 tonyleungfanclubcom Tony Leung cartoon

ทำภาพการ์ตูนโทนี่ เหลียงมาฝากค่ะ เราใช้แอฟในมือถือลองทำดู ทำไปก้อฮาไป ^____^

 

1570608 2014-07-29 19:22:37 bodyguardfilacom อยากได้ลูกฟิล่า

 อยากได้ลูกฟิล่าราคาไม่สูงมากคับ

1570607 2014-07-29 18:53:43 tumledeecom เซ้งร้านยาซอยลาดพร้าว122(ซอยมหาดไทย) ต้องการเซ้งร้านยาด่วน ให้ยาทั้งหมดในร้านยาและอุปกรณ์ เช่นแอร์ โต๊ะปรุงยา พัดลมเพดาน เป็นต้น มีลูกค้าประจำและขาจร ร้านอยู่ในแหล่งชุมชน ยอดขายต่อวัน 2-4พันบาท ค่าเช่า 7000 พักอาศัยได้ หน้าร้านขายของได้ สามารถเปิดขายได้ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงดึกได้เลยคะ ร้านเปิดมา7ปี สามารถเข้ามาดูร้านก่อนได้นะคะ เซ้งเนื่องจากจะกลับไปอยู่บ้าน ติดต่อ0882298264 0845596854 โทรสอบถามได้ตลอดเวลานะคะ
1570606 2014-07-29 17:25:42 somsamaigoldcom ออกบูธงานมหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน คืนความสุขสู่ประชาชน วันที่ 30 ก.ค.- 4 ส.ค.57 เมืองทองฯ

 เรียน ลูกค้าทุกท่าน....

           เนื่องจากระหว่างวันที่ 30 ก.ค. - 4 ส.ค.57 ร้านบ้านทองสมสมัย ได้ร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้าในงาน OTOP Select 2014 งานมหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน คืนความสุขสู่ประชาชน บูธเลขที่ J09 เสาต้นที่ 44-45 อาคารชาเลนเจอร์ 3 เมืองทองธานี

ขอเรียนเชิญลูกค้าทุกท่าน แวะชมและเลือกซื้อสินค้าได้นะคะ

ติดต่อ คุณปรีชา หรือ คุณมณี 085-210-1057

1570605 2014-07-29 16:52:50 tumledeecom ด่วน!! รับเภสัชกรแขวนป้าย ด่วน!! ต้องการเภสัชกรแขวนป้าย ร้านอยู่แถวพหลโยธิน สนใจติดต่อ คุณนุช 089-166-4547
1570604 2014-07-29 16:21:48 boytshirtcom สอบถามการสั่งซื้อค่ะ อยากสั่งซื้อเสื้อค่ะ ไม่ทราบว่ามีแบบส่ง ปณ.มั้ยคะ ซื้อมาใส่เองไม่ได้เอาไปขายต่อนะคะ
1570603 2014-07-29 15:40:19 inkjetoutdoorcom ปิดปรับปรุง โชวรูม ที่ห้างพันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ ติดค่อในการซื้อเครื่องตัดสติกเกอร์โรแลนด์ วัสดุหมึกพิมพ์โรแลนด์ ได้ที่ MBA ถนนนครอินทร์ เท่านั้น บริษัท เอ็มบีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สำนักงานใหญ่ : 55/3 หมู่ 3 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 เปิดทำการจันทร์-ศุกร์ 8.30 - 17.00 น. โทร.0-2422-8401 ถึง 03
1570602 2014-07-29 15:02:34 derminetcom จ.ปทุมธานี : คุณมาลิสา พ. สั่งซื้อชุดรักษาสิว รหัส EL524928955TH

 คุณมาลิสา พ. จังหวัดปทุมธานี

ศูนย์ผลิตภัณฑ์ DERMINET ได้ดำเนินการจัดส่งผลิตภัณฑ์ตามรายการที่ท่านได้สั่งซื้อมาเรียบร้อยแล้วค่ะ รหัส EMS นประเทศ คือรหัส EL524928955TH

คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบสถานะการจัดส่งค่ะ

1570601 2014-07-29 14:59:58 phuketonlinenewscom For Rent: CONDO Sukhumvit City Resort ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS นานา (มีห้องหลายขนาด)
ให้เช่า คอนโดสุขุมวิทซิตี้รีสอร์ท ซ. 11 200.2ตรม.ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS นานา ห้างโรบินสัน โรงแรมแอมบาสเดอร์ โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ (มีห้องหลายขนาด)

ซอย11 สุขุมวิทซิตี้รีสอร์ท
ห้องเลขที่ 48/3
พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 200.20 ตารางเมตร
เนื้อที่ห้อง 157.09 ตารางเมตร
เนื้อที่ระเบียง19.11 ตารางเมตร
พื้นที่จอดรถ 24ตารางเมตร (จอดรถ 2คัน)
มีสระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกายพร้อมอุปกรณ์ ชั้น9
ระบบคีย์การ์ด เข้า-ออกในลิฟท์
ราคาเช่าอยู่ที่ 75,000บาทต่อเดือนคะ
ค่ามัดจำ2 เดือน+ค่าเช่าล่วงหน้า 1 เดือน
ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS นานา ห้างโรบินสัน โรงแรมแอมบาสเดอร์ โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์

ที่ตั้ง สุขุมวิท ซอย 11 (ซอย ไชยยศ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS นานา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณฮันนี่ ที่เบอร์ 081 343 2845 หรือ คุณเมย์ ที่เบอร์ 0822354597

หรือติดต่อผ่านทาง อีเมล์ ที่ grandalpine@hotmail.co.th
1570600 2014-07-29 14:35:19 otinthailandorg ประกาศรับสมัคร นักกิจกรรมบำบัด ประจำโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จ.พิษณุโลก รับสมัคร นักกิจกรรมบำบัด ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จ.พิษณุโลก เงินเดือน 11230 พตส. 1200 ใบประกอบ 1000 เปิดรับสมัครถึงวันที่ 20 ส.ค. 57 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 083-413-3373 (ส้ม)
1570599 2014-07-29 14:30:19 oui-autoservicecom mini

 mini

1570598 2014-07-29 14:22:48 otatorg ประกาศรับสมัคร นักกิจกรรมบำบัด ประจำโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย รับสมัคร นักกิจกรรมบำบัด ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย เงินเดือน 11230 พตส. 1200 ใบประกอบ 1000 เปิดรับสมัครถึงวันที่ 20 ส.ค. 57 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 083-413-3373 (ส้ม)
1570597 2014-07-29 14:14:31 hatyaipropertycom โครงการบ้านสวนภูมิฐาน เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้น ที่ดิน50-100ตรวา อยู่ที่ ถนนกาญจนาภิเษก - บางใหญ่ - บ้

 โครงการบ้านสวนภูมิฐาน  เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้น 

 
ที่ดิน50-100ตรวา อยู่ที่  ถนนกาญจนาภิเษก - บางใหญ่ - บ้านกล้วย  
 
โทร.  0863278931    
 
 
 
ราคาเริ่มที่  2.49 ล้านบาท  
 
บ้านสร้างก่อนขาย  พร้อมเข้าอยู่   
 
จังหวัด นนทบุรี   
 
บ้านสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่พร้อมโอน  แถมเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลัง  จอง  10000 บาท 
 
กู้ 100%ฟรี   โอนกรรมสิทธ์  
 
ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณอุษณีย์  ตันชัยเอกกุล โทร. 086-3278931
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการบ้านสวนภูมิฐาน , ขายบ้านเดี่ยว , ขายบ้าน 2 ชั้น , บ้านเดี่ยว 2 ชั้น , ขายบ้าน , ขายที่ดิน , ขายที่ดินเปล่า , ขายที่ดินติดถนน  
1570596 2014-07-29 13:54:10 phuketonlinenewscom Quality Serviced Apartments PATTANAKARN..พัก 1 คืน รับส่วนลดพิเศษ สำหรับการจองล่วงหน้า !
ส่วนลดเมื่อทำการจองล่วงหน้า ! ผ่านเวบไซต์ หรือ 089-0224288
พัก 1 คืน รับส่วนลดพิเศษ 500฿ ต่อคืน จากราคาปกติ 600 ฿ ต่อคืน

ด่วน ! ได้สิทธิ์อยู่ฟรี 1 เดือน เมื่อจองห้องพักรายเดือนผ่านเวป หรือ 089-0224288
Early bird discount ! From web or 089-0224288

Stay 1 Night get % discount : from 600 baht/night
(500 baht/night from full price 600 baht)

จองด่วน/book now ! จำนวนจำกัดให้สิทธพิเศษนี้เพียง 9 ห้องเฉพาะ จันทร์-พฤหัส เท่านั้น

ที่พักอันทันสมัย สิ่ง ดี ดี ที่คุณคาดไม่ถึง

......................................................................................................................

C N K MANSION
Quality Serviced Apartments for Rent

.........ซี เอ็น เค แมนชั่น 106 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ
เขตสวนหลวง กรุงเทพ ฯ 10250 โทร 02-3201265 - 78 F. 02-3201279
ที่พักใหม่...ที่ให้ความหมายของชีวิตคุณภาพ
The residence of your living quality
...........ด้วยทำเลที่ใกล้จุดตัดระหว่างถนนศรีนครินทร์ และถนนพัฒนาการ
C N K Mansion ที่พักทันสมัยได้ถูกออกแบบขึ้น เพื่อเป็นที่พักอาศัย
ท่ามกลางความสะดวกสบายในการเดินทางด้วยถนนสายหลัก อีกทั้ง
ทางด่วน และรถไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต คุณจึงอยู่ใกล้ทุกที่
ไม่ว่าจะเดินทางสู่ใจกลางเมือง หรือออกสู่ต่างจังหวัด

C N K Mansion the residence for
a Better living situated in Soi 40
(Soi Thavorn) on Pattanakarn Road.
near Kasembandit University.
C N K offers the perfect and
Comfortable living style for you.
You can touch your own
Comfortable with fully furnish
Room, air condition, hot shower
And bath tub, in our rooms 32, 40
and 128 sq.m.

Tel.(66)02-3201265-78,3220780-81,3220398-99
Fax (66X02-3201279,3228654
website: http://www.cnkmansion.com

สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ:

ตู้ เอ ที เอ็ม ของธนาคารกสิกร และ ตู้ เอ ที เอ็ม ของธนาคารกรุงเทพในตึก (ATM Machine Inlobby)
สระว่ายน้ำ Swimming pool
เซาว์น่า Sauna
ห้องออกกำลังกาย Fitness center
จากุสชี่ Jacuzzi
สนุกเกอร์คลับSnooker Club
จานดาวเทียม Satellite
โทรศัพท์ต่ออัตโนมัติ Pabx auto tel.system
มินิมาร์ท Grocery
ห้องอาหาร Restaurant
บริการซักรีด Luandry
ที่จอดรถ Parking
เพนเฮ้าส์,สนง.ให้เช่า Penhouse,Office for rent
บริการอินเตอร์เน็ต Internet
บริการเสริมสวย Salon
ยามรักษาการ 24 ชม.
บริการรถรับส่ง
~~ Bus serviced to main road 24 Hrs. Security~~

email: roon0738@hotmail.com
1570595 2014-07-29 13:42:20 thawanholidaynet ทำไมไปเกาหลีแพงจัง

 ทำไมไปเกาหลีแพงจัง  ลดหน่อยสิ ไปเป็นคณะ

 

1570594 2014-07-29 13:37:36 oui-autoservicecom poxg

post

1570593 2014-07-29 13:31:45 chiangmaicarrentcom รับสอน-รับวายริ่งสายไฟเครื่องยนต์ทุกชนิด 1JZ-GTE,2JZ-VVTI,SR20,4G-63,H22A TOYOTA,NISSAN,MITSU,HONDA

รับสอน - รับวายริ่งสายไฟเครื่องยนต์ทุกชนิด 1JZ-GTE,2JZ-VVTI,SR20,4G-63,H22A TOYOTA,NISSAN,MITSUBISHI,HONDA

ด่วน! รับจำนวนจำกัด


วายสายไฟกำลังมาแรงเป็นงานที่ดีแต่ต้องเข้าใจการทำงานของแต่ละวงจร
สนใจที่จะศึกษารายละเอียดในการวายสาย ติดต่อได้ที่ อ.วิสิทธิ์ 0815140369 นนทบุรี

รับสอนวายริ่งสายไฟเครื่อง 1JZ-GTE , 2JZ-VVTI , SR20, 4G-63, H22A
TOYOTA, NISSAN, MITSUBISHI,HONDA
วายสายเกียร์ออโต การทำงานของเกียร์ออโต ,การปรับตั้งสวิตช์สตาร์ทนิรภัย,
การปรับตั้งสายคิกดาว์ด,การตรวจสอบซิฟเกียร์,
การตรวจสอบสปีดเซ็นเซอร์ของเกียร์,การอ่านรหัสเกียร์,
การตรวจสอบไมล์ไฟฟ้า
การอ่านรหัสข้อบกพร่องของเซ็นเซอร์ที่กล่อง ECU.
(ไฟรูปเครื่องยนต์โชว์ที่หน้าปัทม์)
การลบข้อมูลที่กล่อง ECU.
การปรับตั้งองศาการจุดระเบิด
อุปกรณ์ควบคุมรอบเดินเบา เช่นสเต็บมอเตอร์,
โรตารี่โซลินอย์ดวาล์ว, VSV,ACV.
ภาคจ่ายไฟให้กล่องECU.
ภาคจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง(ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง)
วงจรการทำงานของหัวฉีด
วงจรการทำงานของระบบจุดระเบิดรุ่นคอยล์ตัวเดียว,สองตัว
และรุ่นคอยล์ประจำสูบสี่ตัวหรือหกตัว
วงจรการทำงานของจานจ่ายรวมทั้งรุ่นที่ไม่มีจานจ่าย
ระบบประจุอากาศ(แอร์โฟว์มิเตอร์,แว๊คคั๊มเซ็นเซอร์)

สนใจติดต่อสมัครเรียนได้ที่ อาจารย์วิสิทธิ์ 0815140369
สี่แยกแคราย ถ.ติวานนท์ซ. ติวานนท์18 ต. ตลาดขวัญ
อ.เมือง จ. นนทบุรี
Email: wisitBKK@hotmail.com

http://www.weekendhobby.com/offroad/nissan/Question.asp?ID=4601

ด่วน! รับจำนวนจำกัดTag : รับวายริ่งสายไฟ , วายสายไฟ , รับวายสายไฟ , วายริ่งสายไฟ , รับสอนวายริ่งสายไฟ

1570592 2014-07-29 13:29:23 derminetcom จ.กรุงเทพฯ : คุณเพ็ญนภา พ. สั่งซื้อชุดผิวบอบบางแพ้ง่าย รหัส EL524959612TH

คุณเพ็ญนภา พ. จังหวัดกรุงเทพฯ

ศูนย์ผลิตภัณฑ์ DERMINET ได้ดำเนินการจัดส่งผลิตภัณฑ์ตามรายการที่ท่านได้สั่งซื้อมาเรียบร้อยแล้วค่ะ รหัส EMS นประเทศ คือรหัส EL524959612TH

คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบสถานะการจัดส่งค่ะ

1570591 2014-07-29 13:25:48 derminetcom จ.นนทบุรี : คุณบุษกล ต. สั่งซื้อชุดผิวหน้าขาวใส รหัส EL524959626TH

คุณบุษกล ต.  จังหวัดนนทบุรี

ศูนย์ผลิตภัณฑ์ DERMINET ได้ดำเนินการจัดส่งผลิตภัณฑ์ตามรายการที่ท่านได้สั่งซื้อมาเรียบร้อยแล้วค่ะ รหัส EMS นประเทศ คือรหัส EL524959626TH

คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบสถานะการจัดส่งค่ะ

1570590 2014-07-29 12:07:35 hatyaipropertycom ให้เช่า-ขาย ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น โครงการมายด์ทาวน์ (ฉลองกรุง-สุวรรณภูมิ) ใกล้กับแยกลำผักชี

 

 
ให้เช่า-ขาย ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น 
 
โครงการมายด์ทาวน์ (ฉลองกรุง-สุวรรณภูมิ) ใกล้กับแยกลำผักชี
 
 
 
 
3 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ, 1 ห้องโถง, 1 ห้องครัว, 1 ซักผ้า, แอร์ 4 ตัว, จอดรถได้ 3 คัน
 
เฟอร์นิเจอร์ครบ สามารถเข้าอยู่ได้เลย ที่จอดรถสะดวกไม่่แออัด 
 
เดินทางสะดวก อยู่ใกล็ตลาดและห้างสรรพสินค้า
 
โครงการมายด์ทาวน์ (ฉลองกรุง-สุวรรณภูมิ) ใกล้กับแยกลำผักชี
 
ติดต่อ คุณมาลัย 087-031-5192, คุณสุทัศน์ 081-440-5238
 
Email : malai_2015@hotmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ให้เช่าทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์เฮ้าส์ให้เช่า, ขายทาวน์เฮ้าส์, เช่าทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์เฮ้าส์แยกลำผักชี, ให้เช่าทาวน์เฮ้าส์เฟอร์ครบ
1570589 2014-07-29 11:52:54 cemco2538com เจ้าของร่วมติดตั้งคอมเพลสเซอร์แอร์ในพื้นที่ส่วนกลาง

กระทู้ถาม

            เจ้าของร่วมได้ติดตั้งคอมเพลสเซอร์แอร์ในพื้นที่ส่วนกลาง 
ซึ่งเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อข้อบังคับของนิติฯ 
นิติฯได้ดำเนินการระงับ
การใช้น้ำประปา แต่ปรากฏว่า ผู้ถูกระงับน้ำ ได้ไปฟ้องดำเนินคดีทางศาล 
เพื่อขอให้ศาลสั่งให้นิติฯ
จ่ายน้ำประปาให้ตามปกติ ซึ่งศาลพิจารณา
ให้นิติฯดำเนินการจ่ายน้ำประปาตามปกติ นิติฯจึงต้องดำเนินการตาม
คำสั่งศาล

         คำถาม : นิติฯ ควรจะต้องดำเนินการต่อไปอย่างไร เพราะ
หากบังคับผู้กระทำผิดไม่ได้ ต่อไปจะใช้วิธีการใดดำเนินการ

กระทู้ตอบ

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ที่ปรึกษากฎหมายได้ให้ความเห็นไว้ว่า

 

 
2.  การรื้อถอนอุปกรณ์ที่ยังติดตั้งอยู่  เนื่องจากคดีนี้ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล  นิติฯ ยังไมมีสิทธิที่จะทำการรื้อถอน
คอมเพรสเซอร์แอร์ออกไปได้ทันทีจนกว่าศาลจะได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้รื้อถอนคอมเพรสเซอร์แอร์  ทางนิติฯ
จึงจะสามารถดำเนินการบังคับคดีให้โจทก์ทำการรื้อถอนคอมเพรสเซอร์แอร์ต่อไปได้

ดังนั้น  นิติฯ ต้องต่อสู้คดีตามแนวทางข้างต้น

        1.  หมายห้ามชั่วคราวของศาล  เมื่อนิติฯ ได้รับหมายห้าม
ชั่วคราวที่ศาลได้มีคำสั่ง  นิติฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม
หมายศาลดังกล่าว  
โดยดำเนินการจ่ายน้ำประปาให้แก่โจทก์
ตามปกติเป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง
เป็นอย่างอื่น
            ส่วนสำเนาคำฟ้องที่นิติฯ ได้รับ  นิติฯ มีหน้าที่ต้อง
แต่ตั้งทนายความเพื่อยื่นคำให้การต่อสู้คดี  และฟ้องแย้งเพื่อ
ขอให้โจทก์
ดำเนินการรื้อถอนคอมเพรสเซอร์แอร์ออกไป  
           อีกทั้งนิติฯสามารถยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิ่กถอน
คำร้องขอคุ้มครองชั่วคราว
ของโจทก์ได้โดยพลัน  
เพราะการติดตั้งคอมเพรสเซอร์แอร์ดังกล่าวของโจทก์
เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนข้อบังคับของทางนิติฯ
   ทางนิติฯ
จึงมีสิทธิที่จะระงับการใช้น้ำประปาของโจทก์ได้จนกว่าโจทก์
จะดำเนินการรื้อถอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ  
          
การที่โจทก์ยื่นฟ้องนิติฯ และขอให้ศาลมีคำสั่ง
คุ้มครองชั่วคราวเพื่อให้ทางนิติฯ จ่ายน้ำประปาตามปกตินั้น  
เป็นเพียงการประวิงเวลา
ของโจทก์ที่จะไม่ปฏิบัติตาม
ข้อบังคับของทางนิติฯ เท่านั้น  การยื่นคำให้การและ
ฟ้องแย้งดังกล่าวสามารถยื่นต่อศาลได้ทันที  
แต่ต้องไม่เกิน
ภายในวันที่ ที่ศาลนัดพิจารณาเพื่อไกล่เกลี่ยและสืบพยาน  
         
สำหรับการที่นิติฯ ต้องดำเนินการจ่ายน้ำประปาให้แก่โจทก์
ตามปกติไม่น่าจะก่อให้เกิดผลกระทบกับนิติฯ แต่อย่างใด  
เพราะนิติฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหมายศาลดังกล่าว  
โดยในระหว่างนี้นิติฯ
ก็สามารถเรียกเก็บค่าน้ำประปาจากโจทก์
ได้ตามปกติ
1570588 2014-07-29 10:42:25 hatyaipropertycom aeras condo jomtien beach pattaya แอราส คอนโดมิเนียม ความลงตัวที่สมบูรณ์แบบ แห่งความเงียบสงบริมหาด

 

 
 
 
แอราส คอนโดมิเนียม  ความลงตัวที่สมบูรณ์แบบ แห่งความเงียบสงบริมหาด
 
และมีชีวิตชีวาในแบบคนเมือง  www.aerascondo.com
 
 
 
แอราส คอนโดมิเนียม คอนโดสุดหรูริมหาดจอมเทียน โดยบริษัท ดิ เออเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ 
 
ผู้นำอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยในพัทยา พร้อมเชิญคุณก้าวขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งกับที่พักอาศัย
 
รายล้อมด้วยธรรมชาติและธาตุทั้ง 4 เพื่อความลงตัวของการใช้ชีวิตในวันพักผ่อน
 
และมีชีวิตชีวาแบบคนเมือง
 
 
 
แนวคิดโครงการ
แอราส ตั้งอยู่บนถนนเลียบชายหาดจอมเทียน ระหว่างซอย 17-18 หนึ่งในทำเลชายหาดที่ดีที่สุดของเมืองพัทยา ประตูสู่ท้องทะเลและสายลม เพื่อการอยู่อาศัยที่เป็นส่วนตัว  รับความเงียบสงบในวันพักผ่อน พร้อมความหรูหราเหนือกาลเวลา เปิดโอกาสให้ทุกวันของคุณได้สัมผัสกับมุมมองอันหลากหลายของรูปแบบการใช้ชีวิตเมือง เช่น  การช้อปปิ้ง การรับประทานอาหารร่วมกันกับครอบครัว สนุกสนานกับกิจกรรมมากมายในวันหยุด และการผ่อนคลายความเครียดเพื่อเติมเต็มพลังชีวิตในวันหยุดสบายๆ เสมือนการใช้ชีวิตที่ล่องลอยอยู่กลางอากาศไปกับวิวทะเลแบบพาโนรามา 
 
ดีไซน์แห่งแรงบันดาลใจ
ร่วมสัมผัสองค์ประกอบที่งดงามแห่ง “สายลม”  ความหรูหราแห่งธรรมชาติที่แทรกตัวผ่านนวัตกรรมการออกแบบ เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการอย่างทั่วถึง กลมกลืน ไปกับพลังแห่ง ”สายน้ำ” ชีวิตชีวาแห่งท้องทะเล ตระการตากับสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นดุจผาชัน เฉกเช่นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคงแข็งแรงของ “ผืนดิน” พร้อมอวดส่วนผสมที่ลงตัว ท่ามกลางพลังชีวิตของ “ต้นไม้ใหญ่” ให้ได้ใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุล
 
จุดเด่นโครงการ
แอราส คอนโดมิเนียม ได้สร้างนิยามใหม่แห่งการอยู่อาศัยที่หรูหราริมหาด โดยรวมเอาการออกแบบพื้นฐานอย่างพิถีพิถัน กลมกลืนกับส่วนประกอบของธรรมชาติ ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัย พร้อมมอบมุมผ่อนคลายกับวิวพาโนรามา ให้ได้ดูดดื่มบรรยากาศในวันหยุดพักผ่อน สิ่งอำนวยความสะดวกระดับโรงแรม 5 ดาว และเลือกใช้วัสดุการก่อสร้างและวัสดุตกแต่งที่มีคุณภาพสูง ฟังก์ชั่นการใช้งานครบครัน
 
 
 
 รายละเอียดโครงการ
 
ชื่อโครงการ : แอราส คอนโดมิเนียม ลุกซ์ เอลเม้นท์ 
 
 
ชนิดโครงการ: คอนโดมิเนียมหรูติดชายหาด
 
จอมเทียน พัทยา
 
เจ้าของโครงการ : ดิ เออเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้
 
ลักษณะเด่นโครงการ - มุมมองแบบพาโนรา
 
มาเหนืออ่าวพัทยา
 
 
 
 
* ที่อยู่อาศัยติดชายหาดพร้อมสาธารณูปโภค
 
มาตรฐานโรงแรม
 
* ดีไซน์ด้านหน้าอาคารสุดพิเศษรับวิวทะเล
 
     * Lighting Design   * ใช้วัตถุก่อสร้างคุณภาพสูง
 
 
ทำเล : ถนนริมหาดจอมเทียน, ซอย 17-18, พัทยา, ชลบุรี
 
ขนาดที่ดิน : 3-2-70 ไร่
 
 
 
ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง :  ตึกหรู 2 ตึก (เอเธอร์ และ เอโอลัส), ไฮไรส์ความสูง 38 ชั้น
 
 (296 ยูนิต), โลวไรส์ 4 ชั้น (13 ยูนิต)
 
 
 
 
 
AERAS Condominium exclusively built by the professional property developer in Thailand, offers an ideal residence for every lifestyle and comfort. Beneficially, owners who need to rent out units to make profits and income, we offer after sales service and property management by our expert team to manage units both for sales and rentals.
 
 With the developer's expertise and experience, Aeras Condominium is absolutely a quality and renowned project as our previous successful projects, The Urban condo and  The Gallery condo jomtien. ,sixty six condominium the winner of Best Boutique condo eastern seaboard 2013 from Thailand property awards and Acqua condominium will complete by end of 2014.  
  
AERAS Condominium, is created to offer more green space surrounded by natural atmosphere around the project. Moreover, it comes with modern facilities, fulfilling all spaces with happiness and relaxation such as public area special sky lounge  and sky garden on 38th Floor where provide you pure ozone and panoramic 360" view of Jomtien beach as well .
 
This project uses only high quality materials for building strength and durability. Specially, the main entrance is elegantly designed as a 5 star-hotel for utterly luxurious and exclusive residence.
 
Facilities and services  Fully Furnished  Swimming Pool with  Kid's Pool,Lush Landscape and sky lounge,Jacuzzi and Steam Room,Fitness Center,open air library,Yoga Room ,Game Room,Cable TV,Business Center,4 High - speed Elevators,Parking,Resort Style Open Lobby,Triple Security Key card access,Security Guard and CCTV 24 Hours,Daily Maid Service,Rental Service
 
Lastly would like to know about your inquiry. 
 
We will send more Information and Price lists  to fulfill your questions.
 
Any further question. Please kindly contact us either via mobile or Email
 
Once Our sales gallery will open on Nov 2013 
 
Phone : 082 441 3553 , 0904179636 , 0904179636
 
Website : http://www.aerascondo.com
 
https://www.facebook.com/aerascondo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แอราส คอนโดมิเนียม   ,  คอนโดสุดหรู  ,aerascondo , คอนโดสุดหรูริมหาดจอมเทียน  , 
 
คอนโดมิเนียมหรู พัทยา , แอราส คอนโดมิเนียมหรู
 
1570587 2014-07-29 10:08:08 gsimoncom ชุดบอร์ด CPU icom f110 ชุดบอร์ด CPU icom f110 ราคาเท่าไรครับ supa_chaiyakorn@hotmail.com ขอบคุณครับ
1570586 2014-07-29 09:55:08 khaotalomcom อย่าแค่ขึ้นป้าย

 อย่าแค่ขึ้นป้าย


เลาะเลียบคลองผดุง ฯ
ตุลย์ ณ ราชดำเนิน tulacom@gmail.com


เคยมีผลการวิจัยเรื่องต้นทุนชีวิตเด็กไทยในยุคนี้ ของสถาบันแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล เมื่อประมาณสองปีมาแล้ว พบว่า เด็กไทยยุคใหม่ในหมวดที่มีน้อยที่สุด คือ เรื่องของการแบ่งปัน ความมีจิตใจโอบอ้อมอารีต่อผู้อื่น เฉลี่ยทั่วประเทศเหลือเพียงแค่ 34% จากเต็มร้อยและขณะที่เราพูดถึงเด็กเก่ง เด็กดี เด็กมีความสุข ก็จะเห็นกลุ่มเด็กเก่งอยู่มากมาย แต่เมื่อมองไปในกลุ่มของเด็กดี มีความสุข เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ความมีน้ำใจ ความมีระเบียบวินัย ที่ประเทศและสังคมอยากได้ อยากมี กลับหายากยิ่งดังนั้น จึงมิต้องแปลกใจเลยว่าต่อไปเราจะได้เห็นหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง เปิดหน้าอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนตามเป้าหมายของแผนโรดแม็ปปฏิรูปการศึกษา พ.ศ.2558-2564เพื่อให้นักเรียนรู้หน้าที่ของคนไทย มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความภูมิใจในชาติและความเป็นคนไทย ไม่เว้นวิชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และหลักสูตรธรรมะศึกษา จะกลับสู่ชั้นเรียนอย่างครบถ้วน เพื่อให้สอดรับกับค่านิยมหลัก 12 ประการ ของ คสช. ที่คาดหวังให้กระทรวงศึกษาธิการ นำไปสู่การปฏิบัติด้วยการปลูกฝังค่านิยมดีๆ ให้เกิดขึ้นในครูอาจารย์ ผู้บริหารเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีกับศิษย์ทุกด้านเริ่มจากมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม ความกตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ การใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงามมีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย รู้จักเคารพผู้ใหญ่ มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อพร้อมมีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา และคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเองค่านิยมหลักของ คสช.ที่ว่านี้ หวังว่าอย่าทำแค่เพียงขึ้นป้าย แต่ต้องปฏิบัติให้เด็กๆ ทั้งประเทศเห็นด้วย

หน้า 23วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ปีที่ 24 ฉบับที่ 8644 ข่าวสดรายวัน
1570585 2014-07-29 09:40:54 hatyaipropertycom Massa Luna Condo ไข่มุกเม็ดใหม่ริมหาดในยาง สร้างสรรค์เพื่อตอบรับไลฟ์สไตล์ของการพักผ่อนวันหยุด สัม

  Massa Luna Condo ไข่มุกเม็ดใหม่ริมหาดในยาง  สร้างสรรค์เพื่อตอบรับไลฟ์สไตล์ของการพักผ่อนวันหยุด  สัมผัสบรรยากาศ ด้วยขุนเขาและท้องทะเล  ตอบรับชีวิตหรูที่คุณฝัน แบบครบครันได้ที่นี่  Massa Luna Phuket, D

1570584 2014-07-29 09:29:53 oui-autoservicecom Test

 Test

1570583 2014-07-29 09:01:50 oui-autoservicecom post

post

1570582 2014-07-29 03:29:07 nokhookcoth เชอร์ล็อก โฮล์มส์

 วันนี้ซื้อเชอร์ล็อคโฮล์มส์ตอนปริศนาคดีสีเลือดมาอ่าน สนุกมากกกกกค่ะ ชอบมาก 

อยากรู้ว่าจะมีตอนอื่นออกมาอีกมั้ยคะ ถ้ามีขอคนแปลคนเดิมนะคะ

แปลเข้าใจง่าย สนุก ตื่นเต้นดีค่ะ (อ่านรวดเดียวจบเลย วางไม่ลง)

1570581 2014-07-28 21:05:52 gsimoncom หน้ากาก ic229

 ไม่ทราบว่ามีหน้ากากของรุ่น ic-229 ขายหรือไม่ครับ

1570580 2014-07-28 19:18:06 oui-autoservicecom mini

 mini

1570579 2014-07-28 16:37:21 gsimoncom สายแพา icom v85 ราคาเท่าไรครับ สายแพร icom v85 ราคาเท่าไรครับ รบกวนครับ supa_chaiyakorn@hotmail.com ขอบคุณครับ
1570578 2014-07-28 15:23:50 phuketonlinenewscom Santhiya Koh Yao Yai Resort & Spa - รับสมัคร - F & B Attendant/Waiter/Waitress หลายตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน: สันธิญา เกาะยาวใหญ่ รีสอร์ท แอนด์ สปา  

                         88 .7 ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา 83000

 

สวัสดิการ: ประกันสังคม, ค่าบริการ (Service charge), ที่พัก, เครื่องแบบพนักงาน, อาหารฟรี 3 มื้อ

 

ผู้ที่สนใจสามารถส่งประวัติ พร้อมรูปถ่าย และระบุเงินเดือนที่ต้องการ มาที่ E-mail: hr@santhiya.com หรือสอบถามรายละเอียดที่เบอร์ 02-443-0585 ต่อ 102 หรือ 081-754-0585   www.santhiya.com

 

1570577 2014-07-28 13:22:11 tumledeecom ต้องการเภสัชแขวนป้ายย่านสมุทรปราการด่วนครับ    ท่านใดสนใจติดต่อมาเลยครับ 0896669661  เงินจ่ายตรงตลอดครับ ไม่มีเบี้ยว
1570576 2014-07-28 11:42:59 nowsfitnesscom ราคา สมาชิกสาขาอ่อนนุช ด่วนนะคะ

อยากทราบ ราคา สมาชิก รายเดือนเท่าไหร่คะ

แล้วเทรนเนอร์ต้องเสียเพิ่มอีกไหม อยากลดน้ำหนักอะคะ

ขอด่วนนะคะส่งมาที่ napatsornjinmus@hotmail.com 

ขอบคุนค่า

1570575 2014-07-28 11:06:39 oui-autoservicecom post

post

1570574 2014-07-28 10:06:02 tumledeecom ประกาศเซ้งร้านขายยาฟาสสิโน ซอยรามคำแหง39 (เทพลีลา) Town in Town ประกาศเซ้งร้านขายยาฟาสสิโน ซอยรามคำแหง39 (เทพลีลา) Town in Town ร้านทำเลดีมาก เป็นแหล่งชุมชนที่มีการสัญจรสะดวก ร้านมีที่จอดรถหน้าร้าน เป็นตึกใหม่เพิ่งสร้างเสร็จ มี2 ชั้น+ชั้นลอย ชั้นสองมีห้องพักจำนวน 2 ห้อง มีห้องน้ำในตัว กลุ่มลูกค้าเป็นคนมีศักยภาพ มีแหล่งชุมชน มีออฟฟิศ มีบริษัทห้างร้าน มีโรงเรียน มีหอพัก(อยู่ด้านหลัง) มีรถสัญจรตลอด 24 ชั่วโมง มีรปภ. ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ข้างร้านติดกับสำนักงานเขตวังทองหลาง ดังนั้นสินค้าที่ขายดีคือยาและอาหารเสริม ร้านตกแต่งสวยแล้ว มียาลงแล้วสามารถเข้ามาขายได้เลย ทางร้านมีผู้ช่วยเภสัชฯ 2 คน และมีเภสัชฯ แล้ว มีทุกอย่างครบแล้วสนใจติดต่อ 0891772005 คุณแพม ขอดูรูปร้านขายยาพร้อมราคาเซ้งได้ที่ pam_sexie@hotmail.com
1570573 2014-07-28 10:04:39 tumledeecom ต้องการเซ้งร้านขายยาคลังยาออเงิน ถ.สุขาภิบาล5 (ซอย59) วัชรพล-สายไหม ต้องการเซ้งร้านขายยาคลังยาออเงิน ถ.สุขาภิบาล5 (ซอย59) วัชรพล-สายไหม ร้านทำเลดีมาก เป็นแหล่งชุมชนที่มีการสัญจรสะดวก ร้านมีที่จอดรถหน้าร้าน กลุ่มลูกค้าเป็นคนมีศักยภาพเพราะย่านนี้มีหมู่บ้านหลังใหญ่ๆ เยอะ ดังนั้นสินค้าที่ขายดีคือยาและอาหารเสริม ร้านตกแต่งสวยแล้ว มียาลงแล้วสามารถเข้ามาขายได้เลย ทางร้านมีผู้ช่วยเภสัชฯ เป็นคนขายยาหน้าร้านให้ 1 คน สนใจติดต่อ 0891772005 คุณแพม ขอดูรูปร้านขายยาพร้อมราคาเซ้งได้ที่ pam_sexie@hotmail.com
1570572 2014-07-28 09:19:26 philipmagicschoolcom 41 น้าหลิบซุบซิบ

41 น้าหลิบซุบซิบ

ภาพนักมายากลที่นำมาโพสลงเฟสเดือนกรกฎาคม 2557 น้าหลิบนำมาร้อยเป็นเรื่องราว

ปรุงเติมเสริมแต่งใส่เสียงพากย์โดยทีมพากย์หมื่นศัตตรู คลิกชมเรยว่าจะมีคุณอะป่าว

 

1570571 2014-07-28 09:09:18 oui-autoservicecom Test

 Test

1570570 2014-07-27 21:45:36 chiangmaicarrentcom For Rent: CONDO Sukhumvit City Resort ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS นานา (มีห้องหลายขนาด)
ให้เช่า คอนโดสุขุมวิทซิตี้รีสอร์ท ซ. 11 200.2ตรม.ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS นานา ห้างโรบินสัน โรงแรมแอมบาสเดอร์ โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ (มีห้องหลายขนาด)

ซอย11 สุขุมวิทซิตี้รีสอร์ท
ห้องเลขที่ 48/3
พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 200.20 ตารางเมตร
เนื้อที่ห้อง 157.09 ตารางเมตร
เนื้อที่ระเบียง19.11 ตารางเมตร
พื้นที่จอดรถ 24ตารางเมตร (จอดรถ 2คัน)
มีสระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกายพร้อมอุปกรณ์ ชั้น9
ระบบคีย์การ์ด เข้า-ออกในลิฟท์
ราคาเช่าอยู่ที่ 75,000บาทต่อเดือนคะ
ค่ามัดจำ2 เดือน+ค่าเช่าล่วงหน้า 1 เดือน
ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS นานา ห้างโรบินสัน โรงแรมแอมบาสเดอร์ โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์

ที่ตั้ง สุขุมวิท ซอย 11 (ซอย ไชยยศ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS นานา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณฮันนี่ ที่เบอร์ 081 343 2845 หรือ คุณเมย์ ที่เบอร์ 0822354597

หรือติดต่อผ่านทาง อีเมล์ ที่ grandalpine@hotmail.co.th
1570569 2014-07-27 21:41:28 kasetthailandcom จำหน่ายผลส้มแขก มีจำนวนมาก สนใจติดต่อ 081-0962726

มีผลส้มแขกจำหน่าย  ราคาถูก  สามารถนำไปแปลรูปเป็นส้มแขกแห้ง  หรือ นำไปแปลรูปอย่างอื่น  สนใจ  ติดต่อ  081-0962726  ณัฐพงศ์

1570568 2014-07-27 21:41:01 phuketonlinenewscom For Rent: CONDO Sukhumvit City Resort ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS นานา (มีห้องหลายขนาด)
ให้เช่า คอนโดสุขุมวิทซิตี้รีสอร์ท ซ. 11 200.2ตรม.ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS นานา ห้างโรบินสัน โรงแรมแอมบาสเดอร์ โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ (มีห้องหลายขนาด)

ซอย11 สุขุมวิทซิตี้รีสอร์ท
ห้องเลขที่ 48/3
พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 200.20 ตารางเมตร
เนื้อที่ห้อง 157.09 ตารางเมตร
เนื้อที่ระเบียง19.11 ตารางเมตร
พื้นที่จอดรถ 24ตารางเมตร (จอดรถ 2คัน)
มีสระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกายพร้อมอุปกรณ์ ชั้น9
ระบบคีย์การ์ด เข้า-ออกในลิฟท์
ราคาเช่าอยู่ที่ 75,000บาทต่อเดือนคะ
ค่ามัดจำ2 เดือน+ค่าเช่าล่วงหน้า 1 เดือน
ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS นานา ห้างโรบินสัน โรงแรมแอมบาสเดอร์ โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์

ที่ตั้ง สุขุมวิท ซอย 11 (ซอย ไชยยศ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS นานา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณฮันนี่ ที่เบอร์ 081 343 2845 หรือ คุณเมย์ ที่เบอร์ 0822354597

หรือติดต่อผ่านทาง อีเมล์ ที่ grandalpine@hotmail.co.th
1570567 2014-07-27 20:44:38 sungaikolokcustomscom มีข่าวการรับสมัครงานบ้างไหมคะ

 มีการรับสมัครงานตำแหน่งไหนบ้างไหมคะ

1570566 2014-07-27 16:49:07 boytshirtcom สั่งซื้อเสื้อ ทำไงค้ะ? จะสั่งซื้อเสื้ออ่ะค้ะ ต้องทำยังไงบ้างค้ะ
1570565 2014-07-27 14:19:43 airhomenetcom รับเหมาติดตั้งแอร์ทั่วประเทศ งานใหญ่ งานเล็กรับหมด ราคาคุยกันตามเนื้องาน ผมเป็นผู้รับเหมาครับ ทีมงานพร้อม ทำงานได้ทุกที่ครับ 0894519329 ช่างภานุ
1570564 2014-07-27 14:14:04 airhomenetcom งานair ผมเป็นผู้รับเหมาครับ ทีมงานพร้อม ทำงานได้ทุกที่ครับ 0894519329 ช่างภานุ
1570563 2014-07-27 13:16:38 thoud-amcom สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metisedu.com Metis Education Center ก่อตั้งมานานกว่า 14 ปี มีนักเรียน มากกว่า 20,000 คน อาจารย์ผู้มีประสบการณ์สูงจากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งภาครัฐ และเอกชน วิเคราะห์ข้อสอบ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน พร้อมกับแนวข้อสอบ มีสถานที่เรียนและที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบาย เดินทางสะดวก อยู่ระหว่างถนน 4 สายหลัก คือ วิภาดีรังสิต งามวงค์วาน พหลโยธิน และ เกษตรนวมินทร์ หลักสูตรที่เปิดสอน ภาษาอังกฤษ โปรโมชั่นแนะนำ 1. Grammar + Speaking 17,800 ลดเหลือ 8,200.- 2. Grammar + Toeic 18,800 ลดเหลือ 8,500.- 3. Grammar + Speaking + Toeic 28,800 ลดเหลือ 15,100.- 4. Grammar + Ielts,Toefl 22,800 ลดเหลือ 11,200.- 5. Toeic + Speaking 21,000 ลดเหลือ 13,100.- 6. Speaking + Let's talk 20,000 ลดเหลือ 10,000.- www.metisedu.com www.pasajen.com www.nukbin.com www.tueair.com โทร.02-941-2240-1 fax. 02-941-3800 หาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.metisedu.com , http://www.pasajen.com ที่อยู่ สถาบันเมทิส ชั้น 3 อาคารท๊อป 67 ถ.งามวงค์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 metis_center@windowslive.com Tel 02-941-2240-1 ,085-5632448 Fax 02-941-3900 หาข้อมูลเพิ่มเติมc email address metisedu008@gmail.com
1570562 2014-07-27 12:57:54 planbuiltcom สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metisedu.com

 Metis Education Center  ก่อตั้งมานานกว่า 14 ปี มีนักเรียน มากกว่า 20,000 คน อาจารย์ผู้มีประสบการณ์สูงจากสถาบันการศึกษา 

มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งภาครัฐ และเอกชน วิเคราะห์ข้อสอบ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน พร้อมกับแนวข้อสอบ มีสถานที่เรียนและที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบาย 
เดินทางสะดวก อยู่ระหว่างถนน 4 สายหลัก คือ วิภาดีรังสิต  งามวงค์วาน พหลโยธิน และ เกษตรนวมินทร์
หลักสูตรที่เปิดสอน
ภาษาอังกฤษ
 
โปรโมชั่นแนะนำ 
1. Grammar + Speaking 17,800     ลดเหลือ     8,200.-
2. Grammar + Toeic 18,800     ลดเหลือ     8,500.-
3. Grammar + Speaking + Toeic 28,800     ลดเหลือ     15,100.-
4. Grammar + Ielts,Toefl 22,800     ลดเหลือ     11,200.-
5. Toeic + Speaking 21,000     ลดเหลือ     13,100.-
6. Speaking + Let's talk 20,000     ลดเหลือ     10,000.-
 
  www.metisedu.com
 
  www.pasajen.com
 
  www.nukbin.com
 
  www.tueair.com
 
โทร.02-941-2240-1  fax. 02-941-3800
หาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.metisedu.com , http://www.pasajen.com
 
ที่อยู่
สถาบันเมทิส ชั้น 3 อาคารท๊อป
67 ถ.งามวงค์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 
metis_center@windowslive.com
 
Tel 02-941-2240-1 ,085-5632448
Fax 02-941-3900
 
หาข้อมูลเพิ่มเติมc
 
email address
metisedu008@gmail.com
1570561 2014-07-27 12:12:37 pdncoth ต้องการทราบราคา

ขอทราบราคาหลอดไฟกระพริบเสาอากาศสูง

๑.หลอด Led Obstruction Light ชนิดกระพริบในตัวและชนิดติดสว่างในตัว

 

1570560 2014-07-27 11:00:49 tumledeecom ขายอาคารพาณิชย์ บิสพอยท์ 4 แยกเสน่ห์ชายน้ำ ข้างไทวัสดุ บิสพอยท์ 4 แยกเสน่ห์ชายน้ำ ข้างไทวัสดุ BIZ POINT Business Living Town อาคารพาณิชย์สไตล์ Modern ที่เป็นมากกว่าการทำธุรกิจ และความสะดวกสบายในทุกด้าน โดดเด่นบนทำเลคุณภาพ การคมนาคมสะดวก ในทำเลติดถนนใหญ่ซูเปอร์ไฮเวย์ (ถ.เชียงใหม่-ลำปาง) ทางไปลำพูน ติดไทวัสดุ อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น หน้ากว้าง 4 เมตร ลึก 12 เมตร เริ่มต้นด้วยเนื้อที่ 16 ตร.ว. รายละเอียด จำนวนชั้น : 3 ชั้น หน้ากว้าง : 4 เมตร ลึก : 12 เมตร พื้นที่ใช้สอย : 145 ตรม. ติดต่อ คุณหมู 081-9924419, คุณปาน 081-7246280
1570559 2014-07-27 09:48:11 tumledeecom เซ้งร้านยาพร้อมใบอนุญาติขายยา และเภสัช ด่วน 119,000 บาท ใกล้ถนนเทพารักษ์บางพลี เซ้งร้านยาด่วน ใกล้ถนนเทพารักษ์เข้าซอยข้างเซเว่น เยื้องbig c. บางพลี สนใจติดต่อ. 0847092848 (ตา) ต่อรองราคาได้คะ
1570558 2014-07-26 22:53:46 tumledeecom เภสัชสามารถเลือกคุมร้านยา

รับสมัครเภสัชกรคุมร้านยา

กรุงเทพ            8,000 บาท

ปทุมธานี           9,000 บาท

นนทบุรี             9,000 บาท

ขอนแก่น           9,000 บาท

พัทยา              12,000 บาท

ภูเก็ต              15,000 บาท

สนใจติดต่อ  086-9761206  

อีเมล poppharm@hotmail.co.th

1570557 2014-07-26 20:05:25 gsimoncom สอบถามราคาจอ ICOM-2200T

 สอบถามราคาจอ  ICOM-2200T  ครับ 

1570556 2014-07-26 20:00:23 tiptoyscom สั่งสินค้าครับ(khunoat)

 

 • 8037:
 • แม่เหล็กชนิดต่างๆ                                      1 ชุด
 • 215.-

 • 5702:
 • คิวบิคสร้างสรรค์ | 50 ก้อน                1 ชุด
 • 545.-
 •  
 •  

 • 1035:
 • ชุด ตัวต่อพลาสติก 132 ชิ้น | 5588                2  ชุด
 • 800.-


             รบกวนคิดราคาและค้าจัดส่งให้ด้วยครับ

ที่อยู่   
        สหคลินิกกระดูกและข้อ-จิตเวช 
      2/5 หมู่ 1 ถนนราษฎ์บำรุง   ตำบล ชุมแพ
      อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น
      40130

      โทร 0817837844 
           Email      khun_thapanit@hotmail.com
1570555 2014-07-26 15:49:59 thaimeehydrofarmcom สอบถามการสั่งซื้อสินค้า

    รบกวนสอบถาม

-ผมอยู่่ อ.เมือง จ.อุบลฯ ถ้าผมจะซื้อสินค้าจากของทางบริษัทไม่ทราบผมจะซื้อได้ที่ร้านไหนครับ

-หรือถ้าผมจะสั่งซื้อสินค้าทาง web ต้องสั่งขั้นต่ำเท่าไหร่ครับ ถึงจะส่งให้ โดยผมต้องการสินค้าดังนี้

  วัสดุปลูกฟองน้ำ ถาดโฟมปลูกผักสลัด ผักไทย และถาดเพาะเมล็ด ปุ๋ย A B และผมขอราคาสนค้าด้วยขอบคุณครับ 0810669749 จิรศักดิ์

1570554 2014-07-26 15:34:17 thaitherapistcom งานนวด

  รับสมัครหมอนวดหญิงจำนวนมาก ไปทำงาน มาเลเซีย อายุไม่เกิน 35 ปี รายได้ 40,000-90,000 บาท นวดไทย น้ำมัน ได้ สนใจติดต่อ เบอร์ 087-9679501 ร้านปลอดภัย การันตีค่ะ ( ไม่มีการขายบริการทางเพศค่ะ )

1570553 2014-07-25 20:01:37 tumledeecom เซ้งร้านยา เซ้งร้านขายยา ในซอยนวมินทร์111 เข้าไปในซอย ประมาณ30เมตร ในซอยมีหมู่บ้าน ชุมชน มีลูกค้าประจำ เซ้งในราคา90,000บาท ขอดูรูปร้านได้ที่ aunyamanee@hotmail.com 0877799532
1570552 2014-07-25 19:55:18 tumledeecom เซ้งยา ปิดกิจการ -30% ยาประมาณ 400 กว่ารายการ มูลค่า 12x,xxxบาท ลด 30% คะ ขอดูรายการยาที่ c_talkintend@hotmail.com 0877799532คะ
1570551 2014-07-25 14:42:57 thoud-amcom สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metisedu.com Metis Education Center ก่อตั้งมานานกว่า 14 ปี มีนักเรียน มากกว่า 20,000 คน อาจารย์ผู้มีประสบการณ์สูงจากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งภาครัฐ และเอกชน วิเคราะห์ข้อสอบ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน พร้อมกับแนวข้อสอบ มีสถานที่เรียนและที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบาย เดินทางสะดวก อยู่ระหว่างถนน 4 สายหลัก คือ วิภาดีรังสิต งามวงค์วาน พหลโยธิน และ เกษตรนวมินทร์ หลักสูตรที่เปิดสอน ภาษาอังกฤษ โปรโมชั่นแนะนำ 1. Grammar + Speaking 17,800 ลดเหลือ 8,200.- 2. Grammar + Toeic 18,800 ลดเหลือ 8,500.- 3. Grammar + Speaking + Toeic 28,800 ลดเหลือ 15,100.- 4. Grammar + Ielts,Toefl 22,800 ลดเหลือ 11,200.- 5. Toeic + Speaking 21,000 ลดเหลือ 13,100.- 6. Speaking + Let's talk 20,000 ลดเหลือ 10,000.- www.metisedu.com www.pasajen.com www.nukbin.com www.tueair.com โทร.02-941-2240-1 fax. 02-941-3800 หาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.metisedu.com , http://www.pasajen.com ที่อยู่ สถาบันเมทิส ชั้น 3 อาคารท๊อป 67 ถ.งามวงค์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 metis_center@windowslive.com Tel 02-941-2240-1 ,085-5632448 Fax 02-941-3900 หาข้อมูลเพิ่มเติมc email address metisedu008@gmail.com
1570550 2014-07-25 14:30:28 planbuiltcom สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metisedu.com

 

 
Metis Education Center  ก่อตั้งมานานกว่า 14 ปี มีนักเรียน มากกว่า 20,000 คน อาจารย์ผู้มีประสบการณ์สูงจากสถาบันการศึกษา 
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งภาครัฐ และเอกชน วิเคราะห์ข้อสอบ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน พร้อมกับแนวข้อสอบ มีสถานที่เรียนและที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบาย 
เดินทางสะดวก อยู่ระหว่างถนน 4 สายหลัก คือ วิภาดีรังสิต  งามวงค์วาน พหลโยธิน และ เกษตรนวมินทร์
หลักสูตรที่เปิดสอน
ภาษาอังกฤษ
 
โปรโมชั่นแนะนำ 
1. Grammar + Speaking 17,800     ลดเหลือ     8,200.-
2. Grammar + Toeic 18,800     ลดเหลือ     8,500.-
3. Grammar + Speaking + Toeic 28,800     ลดเหลือ     15,100.-
4. Grammar + Ielts,Toefl 22,800     ลดเหลือ     11,200.-
5. Toeic + Speaking 21,000     ลดเหลือ     13,100.-
6. Speaking + Let's talk 20,000     ลดเหลือ     10,000.-
 
  www.metisedu.com
 
  www.pasajen.com
 
  www.nukbin.com
 
  www.tueair.com
 
โทร.02-941-2240-1  fax. 02-941-3800
หาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.metisedu.com , http://www.pasajen.com
 
ที่อยู่
สถาบันเมทิส ชั้น 3 อาคารท๊อป
67 ถ.งามวงค์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 
metis_center@windowslive.com
 
Tel 02-941-2240-1 ,085-5632448
Fax 02-941-3900
 
หาข้อมูลเพิ่มเติมc
 
email address
metisedu008@gmail.com
1570549 2014-07-25 14:25:01 hatyaipropertycom โครงการบ้านสวนภูมิฐาน เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้น ที่ดิน50-100ตรวา อยู่ที่ ถนนกาญจนาภิเษก - บางใหญ่ - บ้

 โครงการบ้านสวนภูมิฐาน  เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้น 

 
ที่ดิน50-100ตรวา อยู่ที่  ถนนกาญจนาภิเษก - บางใหญ่ - บ้านกล้วย  
 
โทร.  0863278931    
 
 
 
ราคาเริ่มที่  2.49 ล้านบาท  
 
บ้านสร้างก่อนขาย  พร้อมเข้าอยู่   
 
จังหวัด นนทบุรี   
 
บ้านสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่พร้อมโอน  แถมเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลัง  จอง  10000 บาท 
 
กู้ 100%ฟรี   โอนกรรมสิทธ์  
 
ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณอุษณีย์  ตันชัยเอกกุล โทร. 086-3278931
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการบ้านสวนภูมิฐาน , ขายบ้านเดี่ยว , ขายบ้าน 2 ชั้น , บ้านเดี่ยว 2 ชั้น , ขายบ้าน , ขายที่ดิน , ขายที่ดินเปล่า , ขายที่ดินติดถนน  
1570548 2014-07-25 12:09:41 hatyaipropertycom ให้เช่า-ขาย ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น โครงการมายด์ทาวน์ (ฉลองกรุง-สุวรรณภูมิ) ใกล้กับแยกลำผักชี

 

 
ให้เช่า-ขาย ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น 
 
โครงการมายด์ทาวน์ (ฉลองกรุง-สุวรรณภูมิ) ใกล้กับแยกลำผักชี
 
 
 
 
3 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ, 1 ห้องโถง, 1 ห้องครัว, 1 ซักผ้า, แอร์ 4 ตัว, จอดรถได้ 3 คัน
 
เฟอร์นิเจอร์ครบ สามารถเข้าอยู่ได้เลย ที่จอดรถสะดวกไม่่แออัด 
 
เดินทางสะดวก อยู่ใกล็ตลาดและห้างสรรพสินค้า
 
โครงการมายด์ทาวน์ (ฉลองกรุง-สุวรรณภูมิ) ใกล้กับแยกลำผักชี
 
ติดต่อ คุณมาลัย 087-031-5192, คุณสุทัศน์ 081-440-5238
 
Email : malai_2015@hotmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ให้เช่าทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์เฮ้าส์ให้เช่า, ขายทาวน์เฮ้าส์, เช่าทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์เฮ้าส์แยกลำผักชี, ให้เช่าทาวน์เฮ้าส์เฟอร์ครบ
1570547 2014-07-25 11:11:17 carbattcom ต้องการขายแบตเตอรี ถ้าต้องการจะเปิดร้านขายแบตเตอรี่จะต้องทำยังไงบ้างติดต่อได้ที่ไหนลงทุนประมาณเท่าไหร่
1570546 2014-07-25 11:06:23 hatyaipropertycom aeras condo jomtien beach pattaya แอราส คอนโดมิเนียม ความลงตัวที่สมบูรณ์แบบ แห่งความเงียบสงบริมหาด

 

 
 
 
แอราส คอนโดมิเนียม  ความลงตัวที่สมบูรณ์แบบ แห่งความเงียบสงบริมหาด
 
และมีชีวิตชีวาในแบบคนเมือง  www.aerascondo.com
 
 
 
แอราส คอนโดมิเนียม คอนโดสุดหรูริมหาดจอมเทียน โดยบริษัท ดิ เออเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ 
 
ผู้นำอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยในพัทยา พร้อมเชิญคุณก้าวขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งกับที่พักอาศัย
 
รายล้อมด้วยธรรมชาติและธาตุทั้ง 4 เพื่อความลงตัวของการใช้ชีวิตในวันพักผ่อน
 
และมีชีวิตชีวาแบบคนเมือง
 
 
 
แนวคิดโครงการ
แอราส ตั้งอยู่บนถนนเลียบชายหาดจอมเทียน ระหว่างซอย 17-18 หนึ่งในทำเลชายหาดที่ดีที่สุดของเมืองพัทยา ประตูสู่ท้องทะเลและสายลม เพื่อการอยู่อาศัยที่เป็นส่วนตัว  รับความเงียบสงบในวันพักผ่อน พร้อมความหรูหราเหนือกาลเวลา เปิดโอกาสให้ทุกวันของคุณได้สัมผัสกับมุมมองอันหลากหลายของรูปแบบการใช้ชีวิตเมือง เช่น  การช้อปปิ้ง การรับประทานอาหารร่วมกันกับครอบครัว สนุกสนานกับกิจกรรมมากมายในวันหยุด และการผ่อนคลายความเครียดเพื่อเติมเต็มพลังชีวิตในวันหยุดสบายๆ เสมือนการใช้ชีวิตที่ล่องลอยอยู่กลางอากาศไปกับวิวทะเลแบบพาโนรามา 
 
ดีไซน์แห่งแรงบันดาลใจ
ร่วมสัมผัสองค์ประกอบที่งดงามแห่ง “สายลม”  ความหรูหราแห่งธรรมชาติที่แทรกตัวผ่านนวัตกรรมการออกแบบ เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการอย่างทั่วถึง กลมกลืน ไปกับพลังแห่ง ”สายน้ำ” ชีวิตชีวาแห่งท้องทะเล ตระการตากับสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นดุจผาชัน เฉกเช่นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคงแข็งแรงของ “ผืนดิน” พร้อมอวดส่วนผสมที่ลงตัว ท่ามกลางพลังชีวิตของ “ต้นไม้ใหญ่” ให้ได้ใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุล
 
จุดเด่นโครงการ
แอราส คอนโดมิเนียม ได้สร้างนิยามใหม่แห่งการอยู่อาศัยที่หรูหราริมหาด โดยรวมเอาการออกแบบพื้นฐานอย่างพิถีพิถัน กลมกลืนกับส่วนประกอบของธรรมชาติ ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัย พร้อมมอบมุมผ่อนคลายกับวิวพาโนรามา ให้ได้ดูดดื่มบรรยากาศในวันหยุดพักผ่อน สิ่งอำนวยความสะดวกระดับโรงแรม 5 ดาว และเลือกใช้วัสดุการก่อสร้างและวัสดุตกแต่งที่มีคุณภาพสูง ฟังก์ชั่นการใช้งานครบครัน
 
 
 
 รายละเอียดโครงการ
 
ชื่อโครงการ : แอราส คอนโดมิเนียม ลุกซ์ เอลเม้นท์ 
 
 
ชนิดโครงการ: คอนโดมิเนียมหรูติดชายหาด
 
จอมเทียน พัทยา
 
เจ้าของโครงการ : ดิ เออเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้
 
ลักษณะเด่นโครงการ - มุมมองแบบพาโนรา
 
มาเหนืออ่าวพัทยา
 
 
 
 
* ที่อยู่อาศัยติดชายหาดพร้อมสาธารณูปโภค
 
มาตรฐานโรงแรม
 
* ดีไซน์ด้านหน้าอาคารสุดพิเศษรับวิวทะเล
 
     * Lighting Design   * ใช้วัตถุก่อสร้างคุณภาพสูง
 
 
ทำเล : ถนนริมหาดจอมเทียน, ซอย 17-18, พัทยา, ชลบุรี
 
ขนาดที่ดิน : 3-2-70 ไร่
 
 
 
ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง :  ตึกหรู 2 ตึก (เอเธอร์ และ เอโอลัส), ไฮไรส์ความสูง 38 ชั้น
 
 (296 ยูนิต), โลวไรส์ 4 ชั้น (13 ยูนิต)
 
 
 
 
 
AERAS Condominium exclusively built by the professional property developer in Thailand, offers an ideal residence for every lifestyle and comfort. Beneficially, owners who need to rent out units to make profits and income, we offer after sales service and property management by our expert team to manage units both for sales and rentals.
 
 With the developer's expertise and experience, Aeras Condominium is absolutely a quality and renowned project as our previous successful projects, The Urban condo and  The Gallery condo jomtien. ,sixty six condominium the winner of Best Boutique condo eastern seaboard 2013 from Thailand property awards and Acqua condominium will complete by end of 2014.  
  
AERAS Condominium, is created to offer more green space surrounded by natural atmosphere around the project. Moreover, it comes with modern facilities, fulfilling all spaces with happiness and relaxation such as public area special sky lounge  and sky garden on 38th Floor where provide you pure ozone and panoramic 360" view of Jomtien beach as well .
 
This project uses only high quality materials for building strength and durability. Specially, the main entrance is elegantly designed as a 5 star-hotel for utterly luxurious and exclusive residence.
 
Facilities and services  Fully Furnished  Swimming Pool with  Kid's Pool,Lush Landscape and sky lounge,Jacuzzi and Steam Room,Fitness Center,open air library,Yoga Room ,Game Room,Cable TV,Business Center,4 High - speed Elevators,Parking,Resort Style Open Lobby,Triple Security Key card access,Security Guard and CCTV 24 Hours,Daily Maid Service,Rental Service
 
Lastly would like to know about your inquiry. 
 
We will send more Information and Price lists  to fulfill your questions.
 
Any further question. Please kindly contact us either via mobile or Email
 
Once Our sales gallery will open on Nov 2013 
 
Phone : 082 441 3553 , 0904179636 , 0904179636
 
Website : http://www.aerascondo.com
 
https://www.facebook.com/aerascondo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แอราส คอนโดมิเนียม   ,  คอนโดสุดหรู  ,aerascondo , คอนโดสุดหรูริมหาดจอมเทียน  , 
 
คอนโดมิเนียมหรู พัทยา , แอราส คอนโดมิเนียมหรู
 
1570545 2014-07-25 10:34:11 tumledeecom เซ้งร้านยาทำเลดี คนเยอะ ใกล้เซเว่น ด่วน ประกาศเซ้งร้านยาย่านพระราม9 พัฒนาการ ไม่รวมยานะค่ะ ประกอบด้วย -เฟอร์นิเจอร์ตู้ยา 8 ตู้ -โต๊ะเคาน์เตอร์คิดเงิน 1 ตัว -ตู้ยากระจกยาว 1 ตู้ สีเขียว -ตู้โปรโมชั่น 1 ตัว สีขาว -ป้ายกล่องไฟหน้าร้าน 3 เมตร 1 ป้าย / ป้ายกล่องไฟแนวขวาง 1 ป้าย -คอมพิวเตอร์ /หน้าจอ/ สแกนเนอร์บาร์โค้ด(ใหม่)/ลิ้นชักเก็บเงิน(ใหม่) -แอร์ 23860 BTU(ใหม่) -ทีวี จอแบน 40 นิ้ว -กล้องวงจรปิด 3 ตัว(ใหม่) -พัดลมติดเพดาน 1 ตัว พัดลมติดฝ้า 1 ตัว -โต๊ะทำงาน 1 ตัว ค่าเช่า14,500บาท/เดือน(หลังหักค่าเช่าหน้าร้าน3500บาท) เซ้งเนื่องจากไปเรียนต่อค่ะ สนใจสอบถามและนัดดูร้านที่เบอร์ 0960055491 ขอบคุณค่ะ
1570544 2014-07-25 09:53:40 hatyaipropertycom Massa Luna Condo ไข่มุกเม็ดใหม่ริมหาดในยาง สร้างสรรค์เพื่อตอบรับไลฟ์สไตล์ของการพักผ่อนวันหยุด สัม

   Massa Luna Condo มาสัมผัสชีวิตหรูที่คุณฝัน แบบครบครัน

 
www.massalunacondo.com 
 
 
 
 
 
 
  
 
** Living in the embrace of nature
 
 
 
     * Massa Luna Condo at Nai Yang beach. A sense of nature which surrounded by mountains and the natural sea with pine trees and peaceful atmosphere . Getting reach here just 3 kilometers from Phuket International Airport . Answer all you needed with the new concept of Low-rise condominium privacy only 5 storey .
 
      * An creative lifestyle of the vacation and relaxation . Enhance Phuket sea breeze and views of 360 degrees , we design the function of living in accordance with a variety of family activities . A perfect plan placement with the space filled area . An interior furnish with sliding glass door expand the connections that can be opened from the bedroom to the living room by  high quality materials of construction. Experience the luxury life of you dream....Here at Massa Luna Phuket, Discover Life "The place of peaceful" 
 
 
 
** Living in the embrace of nature
 
     * Massa Luna Condo ไข่มุกเม็ดใหม่ริมหาดในยาง สัมผัสบรรยากาศที่โอบล้อมด้วยขุนเขาและท้องทะเล พร้อมด้วยหาดทรายที่ยังคงความเป็นธรรมชาติ ทิวสนอันร่มรื่นและบรรยากาศที่เงียบสงบ สะดวกสบายด้วยการเดินทางห่างเพียง 3 กิโลเมตรจากสนามบินนานาชาติภูเก็ต เพื่อตอบรับทุกการพักผ่อนอย่างพิถีพิถัน ด้วยแนวคิดใหม่ของคอนโดมิเนียมแบบ Low-rise ที่เน้นความเป็นส่วนตัวเพียง 5 ชั้น
 
      * สร้างสรรค์เพื่อตอบรับไลฟ์สไตล์ของการพักผ่อนวันหยุด รับลมทะเลและทัศนียภาพของทะเลภูเก็ตแบบ 360 องศา เราออกแบบฟังก์ชั่นการอยู่อาศัยให้สอดรับกับกิจกรรมอันหลากหลายของครอบครัว ลงตัวด้วยการจัดวางแปลนห้องให้มีพื้นที่ใช้สอยเต็มพื้นที่ การตกแต่งที่พร้อมใช้งาน รวมถึงกระจกบานสไลด์ ที่สามารถเปิดขยายพื้นที่ให้เชื่อมต่อจากห้องนอนถึงห้องนั่งเล่น ด้วยวัสดุคุณภาพสูงจากผู้ก่อสร้างที่มีประสบการณ์ 
 
 
  
 
 
 
 
มาสัมผัสชีวิตหรูที่คุณฝัน แบบครบครันที่นี่ Massa Luna Phuket, Discover Life 
 
"The place of peaceful" 
 
ได้ที่........www.massalunacondo.com  ,  www.porchland.com 
 
หรือ ติดต่อ call center โทร. 096 139 0005-7  ,  0904179636
 
Email : massalunaphuket@gmail.com 
 
Facebook/massalunaphuket
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Massa Luna Condo , คอนโดหรูทะเลอันดามัน  ,คอนโดหรูภูเก็ต ,  Condo สุดหรู   , คอนโด  Phuket ,คอนโด ภูเก็ต ,  condominium , คอนโดติดชายหาด , คอนโดสวยหรู , คอนโดระดับ VIP
 
1570543 2014-07-25 09:46:05 khaotalomcom คุณลักษณะนักเรียนตามประกาศของ คสช

 คุณลักษณะนักเรียนตามประกาศของ คสช.

1570542 2014-07-25 09:38:13 oui-autoservicecom post

post

1570541 2014-07-25 07:12:47 oui-autoservicecom Test

 Test

1570540 2014-07-25 03:21:33 tumledeecom เซ้งร้านยาซอยลาดพร้าว122(ซอยมหาดไทย) ต้องการเซ้งร้านยาด่วน ทำเลดีอยู่ใกล้กับอพาร์เม้นท์หลายตึก มีลูกค้าขาประจำและขาจร ค่าเช่าร้าน7000อุปกรณ์ที่ให้แอร์ ตู้ยา ชั้นวางยา ยาที่มีทั้งหมดในร้าน พัดลมเพดาน โต๊ะปรุงยา สามารถเข้ามาดูร้านได้นะคะ สนใจ 0882298264
1570539 2014-07-25 00:17:13 omincuesthaicom ผมมีไม้จะสั่งทำคิวโดยที่ผมมีไม้ด้ามเองรับทำมั้ยครับและออกแบบลายด้ามเองครับ

 ไม้ที่มีครับ1.ไม้รักแดงครับ

                  2,ไม้สาวดำครับ

1570538 2014-07-24 23:59:01 rabikacoffeecom ขอรายละเอียดการซื้อเฟรนไชส์ค่ะ

 ขอรายละเอียดการซื้อเฟรนไชส์ค่ะ

1570537 2014-07-24 21:10:01 phuketonlinenewscom 1,000บ/คืน เท่านั้น !!! APARTMENTnear BTS SATHORN 081-821-6600
พิเศษ 1,000บ/คืน เท่านั้น !!! มาร์วิน สวีท Service Apartment สาทร ใกล้รถไฟฟ้า BTS ตกแต่งสไตล์ Modern หรู เป็นส่วนตัว Call:022127754

............................................................................................................................................................
MARVIN SUITES Service Apartment ตกแต่งสไตล์ Modern บรรยากาศเงียบสงบ ภายในห้องพักตกแต่งได้อย่างเป็นสัดส่วน ลงตัว

สะดวกสบายในการเดินทางด้วยทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง กทม . (ถ.สาทร)
ใกล้รถไฟฟ้า BTS เพียง 500 เมตร (สถานีสุรศักดิ์)
การบริการเป็นกันเอง ความสะดวกสบายที่ครบครันนี้ ราคาเพียงคืนละ 1,000 บาท เท่านั้น

***(โปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสุดสำหรับคนไทย ทั้งระยะสั้นและระยะยาว)***

สนใจติดต่อ02-212-7754, 081-821-6600
Email: info@marvinsuites.com
http://www.marvinsuites.com
1570536 2014-07-24 19:18:41 tumledeecom เซ้งร้านขายยา พร้อมทำกิจการได้เลย (มหาสารคาม) - ที่ตั้ง บ้านท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม - ตกแต่งพร้อมเฟอร์นิเจอร์อย่างดี พร้อมป้าย พร้อมทำกิจการได้เลย - ยา พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ครบพร้อมขายได้เลย - แนะนำ แหล่งซื้อยา ราคาถูก และ พร้อมสอนให้ฟรี หากไม่มีประสบการณ์ - มีใบอนุญาตถูกต้อง - ค่าเช่า เพียง 3000 บาท ต่อเดือน มีห้องน้ำในตัว นอนพักอาศัยได้ - ค่าเซ้งร้าน 150,000 สนใจติดต่อได้ที่ 082-741-2353
1570535 2014-07-24 16:43:48 teeranurakschoolcom ลงชื่อนัดหมายเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนวันพุธที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗

ขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองที่ต้องการนัดหมายเข้าชมโรงเรียน วันพุธที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ กรุณาลงรายละเอียดตามนี้ครับ

๑. ชื่อ-สกุลของน้อง พร้อมขื่อเล่น
๒. เดือนและปีเกิด
๓. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อคุณพ่อคุณแม่พร้อมอีเมล์
๔. วันที่ขอนัดเข้าชมโรงเรียน

1570534 2014-07-24 16:32:44 hatyaipropertycom โครงการบ้านสวนภูมิฐาน เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้น ที่ดิน50-100ตรวา อยู่ที่ ถนนกาญจนาภิเษก - บางใหญ่ - บ้

 โครงการบ้านสวนภูมิฐาน  เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้น 

 
ที่ดิน50-100ตรวา อยู่ที่  ถนนกาญจนาภิเษก - บางใหญ่ - บ้านกล้วย  
 
โทร.  0863278931    
 
 
 
ราคาเริ่มที่  2.49 ล้านบาท  
 
บ้านสร้างก่อนขาย  พร้อมเข้าอยู่   
 
จังหวัด นนทบุรี   
 
บ้านสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่พร้อมโอน  แถมเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลัง  จอง  10000 บาท 
 
กู้ 100%ฟรี   โอนกรรมสิทธ์  
 
ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณอุษณีย์  ตันชัยเอกกุล โทร. 086-3278931
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการบ้านสวนภูมิฐาน , ขายบ้านเดี่ยว , ขายบ้าน 2 ชั้น , บ้านเดี่ยว 2 ชั้น , ขายบ้าน , ขายที่ดิน , ขายที่ดินเปล่า , ขายที่ดินติดถนน  
1570533 2014-07-24 15:12:48 cemco2538com Service Mind การบริการด้วยจิตบริการ

     ตามแผนธุรกิจของบริษัท ปี 2557 ในส่วนของการพัฒนาบุคลากร
โดยจะมีการนำเทคโนโลยีมาจัดการความรู้ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
    บริษัทฯจึงขอส่งโปรแกรมช่วยสอน หัวข้อ : การบริการด้วยจิตบริการ
(
Service mind) ความยาว 05.30 น. มาเพื่อให้ท่านฟังและสรุปผลที่ได้
จากการฟ้ง ระบุอยู่ในแบบฟอร์มประกันคุณภาพงานด้วย

 

 

1570532 2014-07-24 15:02:43 cemco2538com การนำห้องพักอาศัยมาจัดทำเป็นสำนักงาน

 การตั้งกระทู้ถาม-ตอบ 
เพื่อให้พนักงานได้แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน
ประจำเดือน กรกฎาคม 2557

.....................................................................................................

กระทู้ถาม :  

          กรณีมีท่านเจ้าของร่วมในโครงการ ร้องเรียนกรณีเจ้าของห้องชุดนำห้องพักอาศัย
มาจัดทำเป็นสำนักงาน จำนวน 5 ห้อง โดยข้อบังคับของนิติบุคคลฯได้ระบุไว้ว่า
ไม่สามารถนำห้องพักอาศัยมาจัดทำเป็นสำนักงานได้ 

             ทั้งนี้ห้องพักอาศัยดังกล่าวได้จัดทำเป็นสำนักงานมาเป็นระยะเวลานานแล้วก่อนบ.CEMCOเข้าบริหาร    

กระทู้ตอบ :   

          เจ้าของห้องชุดที่นำห้องพักไปจัดทำสำนักงานเป็นการทำผิดข้อบังคับของนิติฯ และยังเป็นการกระทำผิด
พ.ร.บ.อาคารชุด(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 มาตรา 17/1  ซึ่งมีบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนไว้ในมาตรา 65 โดยต้องระวังโทษปรับไม่เกิน
ห้าหมื่นบาท และปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืน ทางนิติฯสามารถดำเนินการได้ตามข้อบังคับของนิติฯ

                        สำหรับอายุความในการดำเนินคดีทางแพ่งถือเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับอย่างต่อเนื่อง อายุความทางแพ่ง
จึงไม่เริ่มนับจนกว่านิติฯจะดำเนินการตามข้อบังคับ
 

                        ส่วนคดีอาญานั้นถือเป็นการกระทำผิดกรรมเดียว แม้กระทำผิดต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี ในการนับอายุความ
ของคดีอาญาจะเริ่มนับตั้งแต่เริ่มแรกของการกระทำผิด  ซึ่งมีอายุความ 1 ปี 

1570530 2014-07-24 14:20:32 ruamkijcom ERW--LSAW-SSAW--SEAMLESS STEEL PIPE Dear sir, How are you? Wish you a very good day! Hope i meet the right person at the right time.Please let me introduce myself as Kathy from Hebei Senhai Pipeline Co., Ltd, the most professional manufacturer and exporter of steel pipes and pipe fittings in China. Our updated detailed products listed as below 1. Seamless steel Pipes ASTM A53 GR B,ASTM A106 GR B,API 5L GR B etc.; Size: 21.3mm~660mm; WT: 2mm~50mm 2. ERW (Electric Resistance Welded Steel Pipes / Tubes) / LSAW (Longitudinal Submerged Arc Welded Steel Pipes / tubes) / JCOE Welded Steel Pipes; OD: 60.3mm~1422.4mm; WT: 2.5mm~80mm 3. SSAW (Spirally Submerged Arc Welding Steel Pipes/Tubes) / DSAW (Double Submerged Arc Welded Steel Pipes /Tubes) Spiral Welded Steel Pipes; OD: 219mm~3620mm; WT: 5mm~26mm. 4. Square Hollow Sections/SHS, Rectangular Hollow Sections/RHS; OD20X20mm~600x600mm; WT: 0.8mm-~50mm 5. Anticorrosion of Steel Pipes 1).3PE and 3PP Outer Anti-corrosion Layer of Steel Pipes; 2).Single FBE and Double FBE Layer Anticorrosion of Steel Pipes; 3).Internal-Wall Anti-drag Coating of Line Pipe; 4).Polyurethane Insulating Pipe; 5).Anticorrosion of adding Cement-and-Sand Layer; 6. Steel Butt-Welding Pipe Fittings; Size: 1/2 inch~72 inch; WT: Sch10~XXS 1).Elbow 22.5Deg, 30Deg, 45Deg, 60Deg, 90Deg LR &SR; 2).Straight Tee, Reducing Tee, Barred Tee, 45degree lateral; 3).Concentric Reducer & Eccentric Reducer; 4).Steel Pipe Bend-Induction Bend 2D, 3D, 4D, 5D, 6D,8D,10D; 180Degree Return Bend; 5).End Caps; 6). Expansion Joint 7).Forged Flanges (PL, WN, SO, BL, SW, THRD lap joint, spectacle, orifice, ring & long welding neck). STANDARD: ASTM/ASME B36.10M, API 5L, API 5CT, JIS, DIN, GOST 10704-91,GOST 10705-80,GOST 10706-76,GOST 8696-74,GOST 8731-74,GOST 8732-78,GOST 20295-85,GOST 8639-82,GOST 8645-68,GOST 8644-68, EN10217-1, EN10219-1, EN10224 , EN10025 , BS, GB/T etc. MATERAL: ASTM A53, ASTM A106, A210, A252, A333,ASTM A335 GR P1,P5,P9,P11,P22,P91; PSL1 PSL2 X42, X46, X52, X60, X65, X70; 20#, 20G,Q345, Q235,16Mn,L245~L555; JIS STPG42, G3454, G3456; St37, St42, St45, St52, DIN 1626, DIN 17175 etc. USING: Structure pipe/ oil pipe/ gas pipe/ hydraulic pipe/ boiler pipe/ RE:, Petroleum, chemical, power, gas, metallurgy, shipbuilding, construction, etc. We hope we can develop both friendship and business relations, by our joint effort, on the basis of equality and mutual benefit, we dare say that we will be one of your best supplier in China and you will surely have a good market by selling our products. We are looking forward to your newest Inquiry; we will offer you our best price with our best service. -- Thank you& Best regards, Kathy Shi Sales Manager Hebei Senhai Pipeline Co.,Ltd. Add: No.7 Beihai Road, Economic & Technological Development Zone, Cangzhou City, Hebei Province, China Tel: +86-317-2180586 / 8230586 Fax: +86-317-3172336 Mobile Phone: +86-13082161580 Email: kathy@senhaipipeline.com Website: www.senhaipipeline.com Talk online: Skype: kathy.shi3
1570529 2014-07-24 14:08:31 oui-autoservicecom post

post

1570528 2014-07-24 13:55:04 tumledeecom หางานผู้ช่วยเภสัชกรแถวอ่อนนุชค่ะ มีประสบการณ์ รพ.และร้านขายยา 7 ปีค่ะ มีตำแหน่งว่างกรุณาติดต่อ อิ๊ด083-1497499 ค่ะ
1570527 2014-07-24 13:16:42 oui-autoservicecom รบกวนขอทราบราคาชุดอินทีเรียร์ รถเบ็นซ์ สปอร์ต 300 CE 1991 year

 สวัสดีครับ ผมเพิ่งถอยเบ็นซ์ สปร์ต 300 CE จากเพื่อนมาครับ รถบอดี้สีดำ อินทีเรียร์สีเทาครับ. ได้ปรึกษาร้านตกแต่งแล้วหลายท่านมีความเห็นไปในแนวทางเดียวกัน ว่า หากจะคงสีเดิมไว้ ลงทุนทำใหม่ ความแตกต่างคงไม่ได้เด่นขึ้นมากนัก. พอดีเห็นรถรุ่นเดียวกันสีเดียวกัน แต่อินทีเรียร์เป็นสีครีม ทำออกมาแล้วสวยมากครับ.

ก็เลยอยากจะเปลี่ยนชุดอินทีเรียร์ เป็นสีครีม เช่น เบาะหน้า-หลัง, เท้าแขนหน้า-หลังและทริมข้างประตูครับ. ไม่ทราบที่ร้านมีไหมครับ และสนนราคาสักเท่าไหร่ครับ.

 

ขอบคุณครับ

 

รุณ ไรมอนด์

1570526 2014-07-24 11:46:11 hatyaipropertycom aeras condo jomtien beach pattaya แอราส คอนโดมิเนียม ความลงตัวที่สมบูรณ์แบบ แห่งความเงียบสงบริมหาด

 

 
 
 
แอราส คอนโดมิเนียม  ความลงตัวที่สมบูรณ์แบบ แห่งความเงียบสงบริมหาด
 
และมีชีวิตชีวาในแบบคนเมือง  www.aerascondo.com
 
 
 
แอราส คอนโดมิเนียม คอนโดสุดหรูริมหาดจอมเทียน โดยบริษัท ดิ เออเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ 
 
ผู้นำอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยในพัทยา พร้อมเชิญคุณก้าวขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งกับที่พักอาศัย
 
รายล้อมด้วยธรรมชาติและธาตุทั้ง 4 เพื่อความลงตัวของการใช้ชีวิตในวันพักผ่อน
 
และมีชีวิตชีวาแบบคนเมือง
 
 
 
แนวคิดโครงการ
แอราส ตั้งอยู่บนถนนเลียบชายหาดจอมเทียน ระหว่างซอย 17-18 หนึ่งในทำเลชายหาดที่ดีที่สุดของเมืองพัทยา ประตูสู่ท้องทะเลและสายลม เพื่อการอยู่อาศัยที่เป็นส่วนตัว  รับความเงียบสงบในวันพักผ่อน พร้อมความหรูหราเหนือกาลเวลา เปิดโอกาสให้ทุกวันของคุณได้สัมผัสกับมุมมองอันหลากหลายของรูปแบบการใช้ชีวิตเมือง เช่น  การช้อปปิ้ง การรับประทานอาหารร่วมกันกับครอบครัว สนุกสนานกับกิจกรรมมากมายในวันหยุด และการผ่อนคลายความเครียดเพื่อเติมเต็มพลังชีวิตในวันหยุดสบายๆ เสมือนการใช้ชีวิตที่ล่องลอยอยู่กลางอากาศไปกับวิวทะเลแบบพาโนรามา 
 
ดีไซน์แห่งแรงบันดาลใจ
ร่วมสัมผัสองค์ประกอบที่งดงามแห่ง “สายลม”  ความหรูหราแห่งธรรมชาติที่แทรกตัวผ่านนวัตกรรมการออกแบบ เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการอย่างทั่วถึง กลมกลืน ไปกับพลังแห่ง ”สายน้ำ” ชีวิตชีวาแห่งท้องทะเล ตระการตากับสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นดุจผาชัน เฉกเช่นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคงแข็งแรงของ “ผืนดิน” พร้อมอวดส่วนผสมที่ลงตัว ท่ามกลางพลังชีวิตของ “ต้นไม้ใหญ่” ให้ได้ใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุล
 
จุดเด่นโครงการ
แอราส คอนโดมิเนียม ได้สร้างนิยามใหม่แห่งการอยู่อาศัยที่หรูหราริมหาด โดยรวมเอาการออกแบบพื้นฐานอย่างพิถีพิถัน กลมกลืนกับส่วนประกอบของธรรมชาติ ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัย พร้อมมอบมุมผ่อนคลายกับวิวพาโนรามา ให้ได้ดูดดื่มบรรยากาศในวันหยุดพักผ่อน สิ่งอำนวยความสะดวกระดับโรงแรม 5 ดาว และเลือกใช้วัสดุการก่อสร้างและวัสดุตกแต่งที่มีคุณภาพสูง ฟังก์ชั่นการใช้งานครบครัน
 
 
 
 รายละเอียดโครงการ
 
ชื่อโครงการ : แอราส คอนโดมิเนียม ลุกซ์ เอลเม้นท์ 
 
 
ชนิดโครงการ: คอนโดมิเนียมหรูติดชายหาด
 
จอมเทียน พัทยา
 
เจ้าของโครงการ : ดิ เออเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้
 
ลักษณะเด่นโครงการ - มุมมองแบบพาโนรา
 
มาเหนืออ่าวพัทยา
 
 
 
 
* ที่อยู่อาศัยติดชายหาดพร้อมสาธารณูปโภค
 
มาตรฐานโรงแรม
 
* ดีไซน์ด้านหน้าอาคารสุดพิเศษรับวิวทะเล
 
     * Lighting Design   * ใช้วัตถุก่อสร้างคุณภาพสูง
 
 
ทำเล : ถนนริมหาดจอมเทียน, ซอย 17-18, พัทยา, ชลบุรี
 
ขนาดที่ดิน : 3-2-70 ไร่
 
 
 
ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง :  ตึกหรู 2 ตึก (เอเธอร์ และ เอโอลัส), ไฮไรส์ความสูง 38 ชั้น
 
 (296 ยูนิต), โลวไรส์ 4 ชั้น (13 ยูนิต)
 
 
 
 
 
AERAS Condominium exclusively built by the professional property developer in Thailand, offers an ideal residence for every lifestyle and comfort. Beneficially, owners who need to rent out units to make profits and income, we offer after sales service and property management by our expert team to manage units both for sales and rentals.
 
 With the developer's expertise and experience, Aeras Condominium is absolutely a quality and renowned project as our previous successful projects, The Urban condo and  The Gallery condo jomtien. ,sixty six condominium the winner of Best Boutique condo eastern seaboard 2013 from Thailand property awards and Acqua condominium will complete by end of 2014.  
  
AERAS Condominium, is created to offer more green space surrounded by natural atmosphere around the project. Moreover, it comes with modern facilities, fulfilling all spaces with happiness and relaxation such as public area special sky lounge  and sky garden on 38th Floor where provide you pure ozone and panoramic 360" view of Jomtien beach as well .
 
This project uses only high quality materials for building strength and durability. Specially, the main entrance is elegantly designed as a 5 star-hotel for utterly luxurious and exclusive residence.
 
Facilities and services  Fully Furnished  Swimming Pool with  Kid's Pool,Lush Landscape and sky lounge,Jacuzzi and Steam Room,Fitness Center,open air library,Yoga Room ,Game Room,Cable TV,Business Center,4 High - speed Elevators,Parking,Resort Style Open Lobby,Triple Security Key card access,Security Guard and CCTV 24 Hours,Daily Maid Service,Rental Service
 
Lastly would like to know about your inquiry. 
 
We will send more Information and Price lists  to fulfill your questions.
 
Any further question. Please kindly contact us either via mobile or Email
 
Once Our sales gallery will open on Nov 2013 
 
Phone : 082 441 3553 , 0904179636 , 0904179636
 
Website : http://www.aerascondo.com
 
https://www.facebook.com/aerascondo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แอราส คอนโดมิเนียม   ,  คอนโดสุดหรู  ,aerascondo , คอนโดสุดหรูริมหาดจอมเทียน  , 
 
คอนโดมิเนียมหรู พัทยา , แอราส คอนโดมิเนียมหรู
 
1570525 2014-07-24 11:35:49 derminetcom จ.อุบลราชธานี : คุณอลงกรณ์ ค. สั่งซื้อชุดผิวกาย รหัส EL524920109TH

คุณอลงกรณ์ ค.  จังหวัดอุบลราชธานี

ศูนย์ผลิตภัณฑ์ DERMINET ได้ดำเนินการจัดส่งผลิตภัณฑ์ตามรายการที่ท่านได้สั่งซื้อมาเรียบร้อยแล้วค่ะ รหัส EMS ในประเทศ คือรหัส EL524920109TH
 

คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบสถานะการจัดส่งค่ะ

1570524 2014-07-24 11:31:46 gsimoncom ภาครับ IC 2200 T ผิดปรกติ

สอบถามศูนย์บริการดังนี้ครับ

นำเครื่องมาให้เปลี่ยน filter icom 2200 t และเปลี่ยน ซอกเก็ตสายแพบอร์ดเครื่อง รอรับได้ไหมและงบประมาณประการเท่าไหร่

1570523 2014-07-24 10:37:42 tumledeecom เซ้งร้านทำเลดีราคาถูกลดราคา200000 ปรัยลดราคาเฉพาะร้าน..200000 ปรับลดราคา..เซ้งร้านยาด่วน! :ซอย เทศบาลบางปู43 เซ้งรวมทั้งหมด320000.เซ้งด่วนเลยค่ะ เซ้งปิดกิจการ ลดขาดทุนไปเลยค่ะ ตึกที่เช่าเป็นค่าเช่า8000 ตึก4ชั้นพักอาศัยได้ ถนนใหญ่กำลังสร้างBTS ติดตลาด 7-12 โลตัส หน้าร้านมีวินมอเตอร์ไซด์ ร้านขายบะหมี่เช้า ข้าวมันไก่ ในซอยเป็นอพาร์ทเม้น เป็นย่านชุมชนโรงงาน ทำเลดีมาก ขายยาจัดกำไรดี45-60%ค่ะ เภสัชคนเดิมต้องไปดูแลคุณพ่อต่างจังหวัด ผู้ช่วยขายยาสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง เลยตัดสินใจเซ้งค่ะ. เสียดายแต่จำเป็นต้องเซ้งเลิกกิจการ เซ้งด่วนลดราคาตำ่กว่าทุนค่ะ ด่วน 1ร้านยาเป็นร้านยาตกแต่งฺ Built-in กระจกเงารอบด้านสวย ทันสมัย ตู้แข็งแรงวัสดุดีมาก 2 ตู้เย็น 3แอร์ 4.พัดลม 5.มีเตียง ที่นอน ตู้เสื้อผ้าพร้อม 6.ป้ายไฟขายยา ป้ายไฟร้าน ป้ายไวนิลขนาดใหญ่ 7.ยาในร้านทั้งหมด สนใจติดต่อ 081-4150935 ขอดูรูป line ID :anna072
1570522 2014-07-24 10:37:31 hatyaipropertycom ให้เช่า-ขาย ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น โครงการมายด์ทาวน์ (ฉลองกรุง-สุวรรณภูมิ) ใกล้กับแยกลำผักชี

 

 
ให้เช่า-ขาย ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น 
 
โครงการมายด์ทาวน์ (ฉลองกรุง-สุวรรณภูมิ) ใกล้กับแยกลำผักชี
 
 
 
 
3 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ, 1 ห้องโถง, 1 ห้องครัว, 1 ซักผ้า, แอร์ 4 ตัว, จอดรถได้ 3 คัน
 
เฟอร์นิเจอร์ครบ สามารถเข้าอยู่ได้เลย ที่จอดรถสะดวกไม่่แออัด 
 
เดินทางสะดวก อยู่ใกล็ตลาดและห้างสรรพสินค้า
 
โครงการมายด์ทาวน์ (ฉลองกรุง-สุวรรณภูมิ) ใกล้กับแยกลำผักชี
 
ติดต่อ คุณมาลัย 087-031-5192, คุณสุทัศน์ 081-440-5238
 
Email : malai_2015@hotmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ให้เช่าทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์เฮ้าส์ให้เช่า, ขายทาวน์เฮ้าส์, เช่าทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์เฮ้าส์แยกลำผักชี, ให้เช่าทาวน์เฮ้าส์เฟอร์ครบ
1570521 2014-07-24 10:34:42 hatyaipropertycom ให้เช่า-ขาย ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น โครงการมายด์ทาวน์ (ฉลองกรุง-สุวรรณภูมิ) ใกล้กับแยกลำผักชี

 

 
ให้เช่า-ขาย ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น 
 
โครงการมายด์ทาวน์ (ฉลองกรุง-สุวรรณภูมิ) ใกล้กับแยกลำผักชี
 
 
 
 
3 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ, 1 ห้องโถง, 1 ห้องครัว, 1 ซักผ้า, แอร์ 4 ตัว, จอดรถได้ 3 คัน
 
เฟอร์นิเจอร์ครบ สามารถเข้าอยู่ได้เลย ที่จอดรถสะดวกไม่่แออัด 
 
เดินทางสะดวก อยู่ใกล็ตลาดและห้างสรรพสินค้า
 
โครงการมายด์ทาวน์ (ฉลองกรุง-สุวรรณภูมิ) ใกล้กับแยกลำผักชี
 
ติดต่อ คุณมาลัย 087-031-5192, คุณสุทัศน์ 081-440-5238
 
Email : malai_2015@hotmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ให้เช่าทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์เฮ้าส์ให้เช่า, ขายทาวน์เฮ้าส์, เช่าทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์เฮ้าส์แยกลำผักชี, ให้เช่าทาวน์เฮ้าส์เฟอร์ครบ
1570520 2014-07-24 10:25:35 oui-autoservicecom ขอทราบราคาชุดตกแต่งภายใน W124 300 CE Coupe 2002 year

 สวัสดีครับ ผมรบกวนขอคำแนะนำและขอราคาสำหรับชุดอินทีเรียร์ของรถเบ็นซ์สปอร์ต W124 300 CEหน่อยครับ.

เดิมชุดอินทีเรียร์มากับรถเป็นทีเทา(ตัวรถสีดำ) ปรึกษาร้านอินทีเรียร์หลายแห่งก็พูดในแนวทางเดียวกันว่า ทำใหม่(หุ้มหนังใหม่) ก็ไม่ได้ดูดีขึ้นมามากนัก. หากเทียบกับอีนทีเรียร์สีครีม, ผมก็เลยคิดว่าอยากจะเปลี่ยนอินทีเรียร์ใหม่เป็นสีครีมครับ. เช่นเบาะหน้า-หลัง, ท้าวแขนหน้า-หลัง, ชุดทริมข้างประตู, ฯลฯ

 

ขอบคุุณครับ/รบกวนด้วยครับ.

 

รุณ ไรมอนด์

1570519 2014-07-24 10:24:51 tumledeecom ขายตู้ยา+เคาน์เตอร์รวม8ชิ้น 25,000-และคอม+โปรแกรมPharcare 15,000- รายละเอียดและรูปภาพทั้งหมดอยู่ในนี้ค่ะ >>>>>http://www.thaibizpost.com/pid13807<<<<< คุยกันที่ Line ID : moomaayy01 หรือทาง koalamay@gmail.com นะคะ