1574791 2015-04-26 16:27:05 gsimoncom MIC IC-2000

mic Ic-2000 เลิกผลิตไปแล้ว ใช้ตัวไหนแทนได้บ้างครับ ถ็ามี ขอทราบรุ่น และราคาด้วยครับ

1574790 2015-04-26 00:08:21 ks-aircom รับซื้อแอร์เก่า รับซื้อตู้แช่เก่า รับซื้อ โต๊ะ ตู้ เตียง ประตู ชุดรับแขก ไม้สักเก่า รับประมูลแอร์ รับประมูลแอร์ต่างๆ แอร์ทุกขนาด แอร์ขนาดเล็กขนาดใหญ่ ไม่จำกัดจำนวนซื้อแอร์เก่าทุกชนิด แอร์บ้าน แอร์โรงเรียน แอร์โรงแรม แอร์โรงงาน แอร์บริษัท แอร์ชิลเลอร์ แอร์เสีย-ผุ-พัง แอร์มือสอง ทุกสภาพ ไม่เกี่ยง รับซื้อหมด มาก น้อย ก็รับ รับประมูลแอร์ แอร์ซิลเลอร์ แอร์โรงงาน แอร์ทุกรุ่น ทุกขนาด เราไปดูงานทุกสถานที่ รับซื้อชุดไม้เก่า โต๊ะ ตู้ เตียง เฟอนิเจอร์ไม้สักเก่าทุกชนิด โซฟาไม้สักเก่าทุกชนิด รับซื้อตู้แช่เก่า ทองเหลือง ทองแดง ทีวี ตู้เย็น ซากรถเก่า โกดังเก่า โรงงานเก่า รับซื้อถึงที่ รื้อถอน ฟรี!!! ราคาสูงราคาที่คุณพอใจ รับซื้อทุกวันไม่มีวันหยุด รับซื้อเหมาซื้อ เครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับคนย้ายบ้านทุกชนิด รับซื้อสิ่งของเครื่องใช้อื่นๆๆ อีกเยอะแยะมากมาย ท่านอยากขายอะไร โทรสอบถามเราได้ที่คุณเสือ 081-3758678 ตลอด 24 ชั่วโมง รับซื้อทุกวัน ไม่มีวันหยุด ราชการ
1574789 2015-04-25 21:26:16 gsimoncom แนะนำวิทยุสำหรับงานราชการหน่อยครับ

 ราคาไม่เกินประมาณสองสามหมื่นแบบพกพา เร็วแรงทน ใช้กับหน่วยงานราชการได้ ใช้พร้อมกันสองช่องได้ยิ่งดีครับ

1574788 2015-04-25 12:13:48 happymailtravelcom G006_ทัวร์รัสเซีย-เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 6วัน QR @ 55,555.-

มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6วัน 4คืน QR
HOT PRICE @ 55,555.-

นั่งรถไฟความเร็วสูง มอสโคว์-เซนต์ บินกลับเซนต์-มอสโคว์ เลาะรอบรั้วมอสโคว์เครมลิน 
ชมอดีตอันยิ่งใหญ่เกรียงไกรของรัสเซีย ฝากรอยเท้าไว้ที่จัตุรัสแดง เก็บภาพกับโบสถ์
ลูกกวาดหลากสี 
ไม่พลาดชม Circus การแสดงสัตว์แสนรู้ & กายกรรมผาดโผน ช้อปปิ้ง
ที่ถนนอารบัต 
ถนนคนเดินลือชื่อ เช็คอินในรถไฟใต้ดินมอสโคว์ ที่สวยงามร่ำลือ
ตามรอยประวัติศาสตร์ที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เมืองที่ได้ฉายา ราชินีแห่งยุโรปเหนือ
สมมติตัวเองเป็นซาร์-ซาริน่า เดินเข้าออกพระราชวังวันละหลายๆ ครั้ง
พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ-พระราชวังฤดูหนาว-พระราชวังนิโคลัส
มื้อค่ำสุดพิเศษ.. Gala Dinner ในพระราชวัง และดื่มด่ำกับการแสดงพื้นเมือง

กำหนดการเดินทาง  5-10 มิ.ย.| 10-15 มิ.ย.| 12-17 มิ.ย. 58

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ-โดฮา-มอสโคว์
0600 นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 8 แถว Q กาตาร์แอร์เวย์ส (Qatar Airways- QR)
0905 นำท่านเหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา  โดยสายการบิน กาตาร์แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ QR 831 เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
1135 เดินทางถึง ท่าอากาศยานฮาหมัด เปลี่ยนเครื่อง
1245 นำท่านเหิรฟ้าสู่กรุงมอสโคว์  โดยสายการบิน กาตาร์แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ QR 229 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
1755 เดินทางถึงท่าอากาศยานดามาเดียดาวา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระ
ค่ำ รับประทานอาหารในภัตตาคารจีน  หลังอาหารเข้าที่พัก Dedeman Park Izmailovo Hotel หรือระดับใกล้เคียง
วันที่สอง มอสโคว์
เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม   จากนั้นนำท่านชม จัตุรัสแดง  ถ่ายรูปกับสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่อยู่รายรอบจัตุรัสแดง ได้แก่ วิหารเซนต์บาซิล  มียอดโดม 9 ยอดหลากสีสัน สวยงาม เรียกกันว่า  “โบสถ์ลูกกวาด”  หอนาฬิกาซาวิเออร์ ศิลปะโกธิค บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกทำจากทับทิป  ห้างกุม สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง จำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด สุสานเลนิน เป็นที่เก็บศพของเลนินสร้างด้วยหินอ่อนสีแดง 
เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย ชม พระราชวังเครมลิน ตั้งอยู่ริมชายฝั่งแม่น้ำมอสโคว์ แม่น้ำเนกลินนายา มีรูปร่างเป็นสามเหลี่ยมด้านไม่เท่ากันสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ผู้ครองเมืองทุกพระองค์ จนกระทั่งสมัยของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชที่ทรงย้ายเมืองหลวงไปอยู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เข้าชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่   เดินเท้าเข้าสู่ จัตุรัสวิหาร ถ่ายรูปกับโบสถ์อันนันซิเอชั่นโบสถ์ส่วนตัวของพระเจ้าซาร์ โบสถ์อาร์คแอนเจน ไมเคิล  ที่เก็บพระศพของพระเจ้าซาร์และเจ้าชายทั้งหมด ชมภายใน โบสถ์อัสสัมชัญ สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน  ถ่ายรูปกับ ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ ทำด้วยบรอนซ์ น้ำหนัก 40 ตัน ระฆังพระเจ้าซาร์ น้ำหนัก 210 ตัน
ค่ำ รับประทานอาหารในภัตตาคารจีน
1900 ชม เซอร์คัส การแสดงของสัตว์แสนรู้ มายากล กายกรรมไต่ลวด การแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ 
เข้าที่พัก Dedeman Park Izmailovo Hotel หรือระดับใกล้เคียง
วันที่สาม มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม   นั่งรถสู่จุดสูงสุดกรุงมอสโคว์บน เนินเขาสแปร์โร่ จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของมอสโคว์ได้ทั้งเมือง ชม สถานีรถไฟใต้ดิน ดูความยิ่งใหญ่ ประวัติศาสตร์ ความเป็นชาตินิยม วัฒนธรรมประเพณีอันสวยงาม ตกแต่งด้วยโคมไฟระย้า เครื่องแก้ว หินแกรนิต หินอ่อน นั่งรถไฟไปชมสถานีต่างๆ 
เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย ช้อปปิ้ง ถนนอารบัต ถนนคนเดิน แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้า ของที่ระลึก จากนั้นเดินทางไปสถานีรถไฟ
1630 เดินทางโดย รถไฟความเร็วสูง Sapsan #768A ที่ใช้เวลาเพียง 4 ชั่วโมง จากกรุงมอสโคว์ไปเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
2025 ถึง นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก รับประทานอาหารในภัตตาคาร
เข้าสู่ที่พัก Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya Hotel หรือระดับใกล้เคียง
วันที่สี่ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม  เดินทางสู่ ปีเตอร์ฮอฟ เมืองทางตอนใต้ของอ่าวฟินแลนด์ ชมพระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส พระตำหนักชายฝั่งของกษัตริย์รัสเซีย ใช้เพื่อพักผ่อนและล่าสัตว์ในฤดูร้อน ประกอบด้วยพระราชวัง น้ำพุ สวนตอนล่าง สวนตอนบน เป็นหนึ่งในบรรดาสุดยอดสถาปัตยกรรมของโลก  นำท่าน เข้าชมภายในพระราชวัง เป็นอาคาร 2 ชั้น ประกอบด้วยห้องพักผ่อน 26 ห้อง อาทิ ห้องเต้นรำที่หรูหราฟู่ฟ่าด้วยศิลปะบารอค ห้องท้องพระโรงใหญ่เป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดในพระราชวัง ห้องรูปภาพที่แสดงรูปภาพของศิลปินชาวอิตาลีจำนวน 368 รูป
เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย เข้าชม พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (พระราชวังฤดูหนาว) ซึ่งประกอบไปด้วยอาคาร 5 หลัง สร้างเชื่อมต่อกันทำให้พระราชวังมีเนื้อที่กว้างใหญ่ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศรัสเซีย มีสิ่งของทรงคุณค่าจัดแสดงอยู่เกือบ 3 ล้านชิ้น ผ่านชม ถนนเนฟสกี้ ศูนย์กลางของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18-20 เป็นทั้งสถานที่ตั้งของย่านการค้า ย่านที่อยู่อาศัย พระราชวัง โรงละคร โรงแรม
1700 เดินทางสู่ พระราชวังนิโคลัส สร้างถวายแด่แกรนด์ดยุกนิโคเลย์ พระโอรสองค์ที่ 3 ของพระเจ้านิโคลัสที่ 1 จนกระทั่งปีค.ศ.1990 พระราชวังถูกปลุกให้มีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งด้วยการเปลี่ยนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
1830 ชมการแสดง ระบำพื้นเมือง เล่นดนตรีโบราณ พิณ กีตาร์ การแสดงตลก การเต้นรำพื้นบ้านที่สะท้อนประเพณีและวัฒนธรรม และการแต่งกายชุดประจำเผ่าต่างๆ ที่มีสีสันสวยงาม
2100 รับประทานอาหารมื้อพิเศษ กาลาดินเนอร์ในพระราชวัง มีนักดนตรีคอยขับกล่อม
เข้าสู่ที่พัก Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya Hotel หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ห้า เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มอสโคว์-โดฮา
เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม ชม มหาวิหารเซนต์ไอแซค ใหญ่เป็นลำดับ 4 ของโลก ต้นแบบของที่ทำการรัฐบาลกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ถ่ายรูปที่ด้านหลังของมหาวิหารเซนต์ไอแซค ซึ่งจะมีรูปปั้นแกะสลักของพระเจ้านิโคลัสที่ 1 ทรงม้ากับฐานที่มีรูปปั้นพระมเหสีและพระธิดาล้อมรอบ แวะถ่ายรูป โบสถ์หยดเลือด 
เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น  เดินทางสู่ท่าอากาศยานปุกคาวา เช็คอินรับบัตรที่นั่ง เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
1425 ไซบีเรียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ S7 40 นำท่านเหิรฟ้าสู่กรุงมอสโคว์
1605 เดินทางถึงท่าอากาศยานดามาเดียดาวา
1855 กาตาร์แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ QR 230 นำท่านเหิรฟ้าสู่กรุงอัลมาตี้ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
วันที่หก โดฮา-กรุงเทพฯ
0005 เดินทางถึงท่าอากาศยานฮาหมัด เปลี่ยนเครื่องบิน
0150 กาตาร์แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ QR 836 นำท่านเหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
1240 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

Happy Time… Happy Tour…  Happy Mail Travel
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ
 

วันเดินทาง/ค่าบริการ ผู้ใหญ่        เด็กเสริมเตียง เด็กไม่เสริมเตียง พักเดี่ยว
5-10 มิ.ย. 58         55,555.-    55,555.-      54,555.-   5,800.-
10-15 มิ.ย. 58         55,555.-    55,555.-       54,555.-     5,800.-
12-17 มิ.ย. 58         55,555.-    55,555.-       54,555.-     5,800.-

*** ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ หรือทำการจองโรงแรมใดๆ เอง นอกเหนือรายการ 
ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นได้ เนื่องจากอาจมีเหตุขัดข้องจากสายการบิน 
หรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ จึงแจ้งมาเพื่อทราบ ***

อัตราค่าบริการรวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินกาตาร์แอร์เวย์ส รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง กรุงเทพฯ-โดฮา-มอสโคว์-โดฮา-กรุงเทพฯ
2. ค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูง Sapsan มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
3. ค่าตั๋วเครื่องบิน รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มอสโคว์
4. ค่าที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
5. ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
7. ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
8. ค่าน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด (0.5 Lt)
9. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
10. ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ท่านละ 1 ใบเท่านั้น

อัตราค่าบริการไม่รวม
1. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 25 USD 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
3. ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม)
4. ค่าทำหนังสือเดินทาง 
5. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
6. ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง

#ทัวร์รัสเซีย #มอสโคว์  #เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก

http://www.happymailtravel.com/images/column_1343030081/HMT_G006_RUSSIA%206%20DS_QR_Jun.pdf

 

 


1574787 2015-04-25 11:45:29 tumledeecom เช้งร้านยาทำเลดีเชียงใหม่ด่วน ต้องการเช้งยาพร้อมอุปกรณ์ทุกอย่างในร้านมีแอร์1ตัวทำเลดีมากใก้ลตลาดเป็นแหล่งชุมชนค่าเช่าไม่แพงยอดขายดีมากไม่มีคู่แข่งมีร้านเดียวค่ะสนใจติดต่อ0987469951
1574786 2015-04-25 09:47:30 tiptoyscom ขอแค็ตตาล็อคด้วยครับ

ทางเราขอแค็ตตาล็อคอันล่าสุดด้วยนะครับ

 

นายฐานนท์ คงสุข โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา 168 ถ.นิเวศรัตน์ ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120

 

ขอบคุณครับ

1574785 2015-04-25 09:03:08 tumledeecom เซ้งร้านยา 2.4 ล้าน ยอดขายดี ทำเลดี กรุงเทพ ตลิ่งชัน เซ้งร้านยายาในกรุงเทพ ยอดขายดีมาก เฉลี่ย ต่อวันเกิน 13,500 ต่อเดือน เกิน 400,000บาท กำไรขั้นต่ำ 30% ประมาณ 120,000-160,000 บาทต่อเดือน หักลบ ค่าเช่า 20,500 ค่าน้ำ-ไฟ ไม่เกิน 6,000 กำไรสุทธิต่อเดือน 93,500 - 130,000 บาทขึ้น ปีละ 1.2 - 1.56 ล้านหักต้นทุนทุกอย่างแล้ว เซ้ง 2,400,000 บาท เหมาะกับคนที่มีเวลา และตั้งใจทำจริงๆเพราะว่าเหนื่อยมากๆ แต่บอกเลย สิบกว่าเดือน คืนทุน สามารถปรึกษาได้ตลอดครับ มีสต๊อกอยู่หลายแสน เป็นแหล่งชุมชน ไม่ไกลจากเซเว่นและตลาด ขอคนที่อยากทำจริงๆครับ http://www.thaibizpost.com/pid28261 ติดต่อ 0962966463
1574784 2015-04-25 07:41:22 ranongcadetcom แรงจูงใจ 1

 พูดคุยกับน้องๆโรงเรียนกวดวิชาระนองอัสมา(­ระนองคะเด็ท) ให้มีความตั้งใจเรียน...เพื่อพิชิตความฝัน

1574783 2015-04-25 01:37:24 sgl1com รับซื้อน้ำมันเก่าทุกชนิด/น้ำมันใช้แล้ว(ทุกประเภท-ทุกสภาพ) พาขวัญ 081-4220568

 รับซื้อน้ำมันเก่าทุกชนิด น้ำมันไฮโดรลิค น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง ที่ใช้แล้วทุกชนิด(ทุกสภาพ) โซเวน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ ทินเนอร์ มีใบอนุญาติรับรองถูกต้องตามกฏหมายให้ราคาดีทุกประเภท มีรถบริการถึงสถานที่ รับขนส่งวัตถุอันตรายโดยรถส่งมีใบอนุญาตถูกต้อง วอ.8

สนใจติดคุณ พาขวัญ 081-4220568หรือ  jj_in_wonderland@msn.com      ราคาต่อรองได้ จ่ายสด

1574782 2015-04-25 00:25:22 tonyleungfanclubcom โทนี่ เหลียงร่วมงานประกาศรางวัลตุ๊กตาทองฮ่องกง ปี 2015

วันที่ 19 เมษายน 2015 โทนี่ เหลียงเฉาเหว่ย ร่วมงานประกาศรางวัลตุ๊กตาทองฮ่องกง ครั้งที่ 34

ปี 2015 ค่ะ

 

1574781 2015-04-24 23:16:35 chiangmaicustomscom การขอฝึกงาน(นักศึกษาฝึกงาน)

 การขอฝึกงาน(นักศึกษาฝึกงาน)

สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  มีความสนใจที่จะขอฝึกงานในช่วงวันที่ 1มิถุนายน ถึง15 สิงหาคม 2558 ไม่ทราบวากรมศุลกากรยังรับอยู๋ไหมคะ ขอบคุณค่ะ


1574780 2015-04-24 23:09:55 chiangmaicustomscom การขอฝึกงาน(นักศึกษาฝึกงาน)

 การขอฝึกงาน(นักศึกษาฝึกงาน)

สวัสดีคะดิฉันเป็นนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  จะสอบถามเรื่องการฝึกงาน ฝึกระหว่างตั้งแต่เดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2558

1574779 2015-04-24 21:35:33 chiangmaicustomscom สอบถามการขอรับสิ่งของ

 ผมได้สั่งของจากต่างประเทศมาทางไปรษณีย์  ซึ่งปกติของจะลงที่ศูนย์ไปรษณีย์ EMS กรุงเทพและเจ้าหน้าศุลกากรได้ตรวจประเมินภาษีและออกใบแจ้งมายังจังหวัดปลายทางผู้รับให้ไปเสียภาษีและรับของได้ที่ไปรษณีย์ของผู้รับ

 
แต่เดือนนี้ผมได้รับใบแจ้งให้ไปรับที่ ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จึงเรียนถามดังนี้ครับ
 
1.กรณีไม่สะดวกเดินทางไปรับเอง เนื่องจากติดงาน มีวิธีการดำเนินการอย่างไรบ้างครับ
 
2.หากต้องไปรับเองต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างครับ
 
3.สามารถติดต่อขอรับในเวลาราชการใช่หรือไม่ครับ
 
 
 
ขอบคุณครับ
1574778 2015-04-24 17:41:51 chiangmaicustomscom สอบถามการขอรับสิ่งของ

 ผมได้สั่งของจากต่างประเทศมาทางไปรษณีย์  ซึ่งปกติของจะลงที่ศูนย์ไปรษณีย์ EMS กรุงเทพและเจ้าหน้าศุลกากรได้ตรวจประเมินภาษีและออกใบแจ้งมายังจังหวัดปลายทางผู้รับให้ไปเสียภาษีและรับของได้ที่ไปรษณีย์ของผู้รับ

แต่เดือนนี้ผมได้รับใบแจ้งให้ไปรับที่ ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จึงเรียนถามดังนี้ครับ

1.กรณีไม่สะดวกเดินทางไปรับเอง เนื่องจากติดงาน มีวิธีการดำเนินการอย่างไรบ้างครับ

2.หากต้องไปรับเองต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างครับ

3.สามารถติดต่อขอรับในเวลาราชการใช่หรือไม่ครับ

 

ขอบคุณครับ

 

1574777 2015-04-24 17:25:44 chiangmaicustomscom สอบถามการขอรับสิ่งของ

ผมได้สั่งของจากต่างประเทศมาทางไปรษณีย์  ซึ่งปกติของจะลงที่ศูนย์ไปรษณีย์ EMS กรุงเทพและเจ้าหน้าศุลกากรได้ตรวจประเมินภาษีและออกใบแจ้งมายังจังหวัดปลายทางผู้รับให้ไปเสียภาษีและรับของได้ที่ไปรษณีย์ของผู้รับ

แต่เดือนนี้ผมได้รับใบแจ้งให้ไปรับที่ ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จึงเรียนถามดังนี้ครับ

1.กรณีไม่สะดวกเดินทางไปรับเอง เนื่องจากติดงาน มีวิธีการดำเนินการอย่างไรบ้างครับ

2.หากต้องไปรับเองต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างครับ

3.สามารถติดต่อขอรับในเวลาราชการใช่หรือไม่ครับ

 

ขอบคุณครับ

 

1574776 2015-04-24 17:07:35 fengshui-thitinaicom จะหาอาจารย์ดูฮวงจุ้ยให้ในราคาที่ไม่แพงที่ไหน มี่ที่ 380 ตารางวา สี่เหลี่ยมผืนผ้า ค่ะ ทำแปลนบ้านแล้วแต่อยากหาอาจารย์ดูฮวงจุ้ยให้ เคยโทรไปถามค่าครู 50,000 กลืนน้ำลายลงคอยังฝืดเลยค่ะ มันแแแแพพพพพงงงงงงงงงม๊ากกกกๆๆๆๆๆๆๆ ที่ดินหันไปทางทิศเหนือค่ะเพราะถนนอยู่ทิศเหนือ ทิศใต้เป็นที่ของคนอื่นค่ะ แล้วจะหาอาจารย์ดีดีๆ มีน้ำใจ ไม่ไปทางธุรกิจเกินไปที่ไหนค่ะ ก็เข้าใจน่ะค่ะว่าต้องมีค่าครู ค่าวิชา ค่าเหนื่อย ค่าเวลา ถ้ารวยก็คงมีมาให้อาจารย์ในภายหลังน่ะค่ะ ทำบ้านก็อยากให้ดีค่ะ แต่ถ้าไม่สมดุลกับตัวเองก็เหนื่อยทั้งใจทั้งกาย อยากได้อาจารย์ที่ไม่ต้องทำพิธีกับเบื้องบนก็พอค่ะ เห็นเพื่อนของเพื่อนทำพิธีบวงสรวงยิ่งใหญ่ หมดเป็นแสนๆ ก่อนสร้างบ้าน มาตอนหลังก็บ่นว่าโยนเงินทิ้งซ่ะเปล่าๆ เสียดายหามากว่าจะได้ จะไปเรียนกับ อ.มาศ ก็เห็นคนว่างั้นๆ เสียตัง อยากสร้างปีนี้ค่ะแตหาอาจารย์ไมเจอ
1574774 2015-04-24 15:19:00 nokhookcoth ต้องการนักแปลหนังสือหุ้น

ต้องการนักแปล เพื่อแปลหนังสือเล่มนี้

 

A Beginner's Guide to Day Trading Online by Toni Turner

 

ท่านใดมีความรู้เรื่องหุ้นติดต่อได้ที่

nokhookbooks@gmail.com

หรือ โทร. คุณนิคม ชาวเรือ 089-215-4464


1574773 2015-04-24 15:07:47 ruamkijcom ขอราคา
1. COPPER PIPE TYPE L SIZE 7/8”     Q’TY 1 PCS.

2.2. TEE COPPER         SIZE 7/8”     Q’TY 5 PCS.

3.3. COIL COPPER PIPE   SIZE 5/8”     Q’TY 2 ROLL

4.4. COIL COPPER PIPE   SIZE 3/8”     Q’TY 1 ROLL

5.5. COIL COPPER PIPE   SIZE 1/4”     Q’TY 2 ROLL

6.6. COIL COPPER PIPE   SIZE 3/4”     Q’TY 1 ROLL

 มีการจัดส่งมั้ยคะ ใช้เวลากี่วัน

 

Thank you & Best regards,

--------------------------

Somsri Khongkraphan(Noy)

Purchase Staff

REIKEN (THAILAND) CO., LTD.

136 Moo 1, T. Banlen,
A. Bang pa-in, Ayutthaya 13160

Tel : 035-314300 # 108 (Auto 5Line)

Fax : 035-314301

Mobile Phone : 080-7217782

1574772 2015-04-24 14:12:47 oui-autoservicecom แอร์โฟร์ รถเบนซ์ W210 E280 ราคาเท่าไหร่ครับ

ราคาเท่าไหร่ครับ

1574771 2015-04-24 13:58:10 tumledeecom ประกาศเซ้งร้านขายยาฟาสสิโน สาขารามคำแหง39 (เทพลีลา) Town in Town ประกาศเซ้งร้านขายยาฟาสสิโน สาขารามคำแหง39 (เทพลีลา) Town in Town เซ้งร้านขายยาทำเลดีใกล้7-11 ,หอพัก ,ติดสำนักงานเขตวังทองหลาง เปิดมาได้ 3 ปี สนใจดูรูปหรือนัดดูร้านติดต่อ 084-6972222 คุณแพม
1574770 2015-04-24 09:44:07 oui-autoservicecom ไอเดิลสปีด อะไหล่รถเบนซ์ W210 E280

มีของไหมครับ ขอราคาด้วยนะครับ 

1574769 2015-04-24 08:41:21 inkjetoutdoorcom ขอทราบราคาใบมีดGX-24 หน่อยคะ

ซื้อได้ที่ไหน ด้วยคะ ใน กทม

1574768 2015-04-24 03:10:57 bombaigroupcom น้ำมันดารี ที่สุพรรณมีร้านไหนบ้างครับที่ขายน้ำมันดารา
1574767 2015-04-24 00:07:26 phuketonlinenewscom GENIUS GRAPHIC รับออกแบบเว็บไซต์สวย โดดเด่น เว็บสวยขึ้นตำแหน่ง Google/รับทำ SEO
GENIUS GRAPHIC รับออกแบบเว็บไซต์ให้สวย โดดเด่น เว็บสวยขึ้นตำแหน่ง Google

........................................................................................................................................


บริษัท จีเนียส กราฟฟิค จำกัด
รับออกแบบเว็บไซต์ให้สวย โดดเด่น พร้อมปั่นเว็บไซต์ให้ขึ้นหน้าแรกๆ บน Google
เว็บสวยขึ้นตำแหน่งกูเกิ้ล
เว็บสวยขึ้นตำแหน่ง Google

งานเว็บไซต์ของเราจะเน้นบริการ "Build-Update-SEO" ให้กับลูกค้าคือ
Build: ออกแบบเว็บไซต์ของคุณให้สวย โดดเด่น เสริมภาพลักษณ์
Update: บริการอัพเดตข้อมูล & โปรโมชั่น ด้วยทีมงานกราฟฟิคมืออาชีพ (Web Master)
SEO: ปั่นเว็บไซต์ให้ขึ้นตำแหน่งแรกๆ บน Google สร้างความน่าเชื่อถือ และสร้างยอดขายจากลูกค้าใหม่ๆ

ทำเว็บไซต์ ไม่ได้ผล ไม่มีคนดูแล ไม่ขึ้นตำแหน่ง Google ?
ปรึกษาจีเนียสสิครับ ด้วยบริการ BUS เราดูแลตั้งแต่ออกแบบ อัพเดตข้อมูล
และปั่นเว็บให้ขึ้นตำแหน่งแรกๆ บน Google

จีเนียสมีความชำนาญทางด้านโปรแกรมมิ่งและการออกแบบ และเราเป็นกูรูทางด้านการปรับปรุง ปรับแต่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ (Search Engine Optimization หรือ SEO) เพื่อให้เว็บไซต์ขึ้นอันดับแรกๆ ใน Google เรามั่นใจว่างานของจีเนียสไม่เพียงสร้าง Image ที่ดีให้แก่บริษัท ยังสร้างยอดขายและลูกค้าใหม่ๆ จาก Google ให้แก่บริษัทของคุณด้วย

บริษัท จีเนียส กราฟฟิค จำกัด
807/233 ถ.พหลโยธิน ม.8 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร: 0105 5480 02243
โทร: 0 2531 0682 แฟกซ์: 0 2531 0693
สอบถามเพิ่มเติม: support@geniusgraphic.com

http://webdesign.geniusgraphic.com/
Note :
1.รับออกแบบเว็บไซต์
2.web design สวยๆ
3.ออกแบบเว็บไซต์ เก๋ๆ
4.รับทำเว็บไซต์
5.รับออกแบบเว็บไซต์ ทําเว็บไซต์ดีที่สุด
1574766 2015-04-23 21:35:31 9anantcom พระธรรมคำสอนของพุทธศานาคือยาวิเศษ

วันที่คุณแสดงตัวตนว่าไม่ชอบ ไม่นับถือคาถาอาคม ไม่นิยมของวิเศษ ไม่ใส่ใจภูตผีปีศาจ ไม่หลงไหลพระสงฆ์ องค์พระใดว่าให้ความขลัง ชิงชังการแก้กรรม ทำคุณไสย์ ศรัทธาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้น ตัวตนที่คุณแสดงออก แม้จะอยู่บนพื้นฐานที่ถูกต้อง และซื่อตรงต่อพุทธศาสนา เชื่อในกฎแห่งกรรม ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว แต่ตัวตนของคุณ อาจะถูกบอกต่อกันไปจนกลายเป็นคนผ่าเหล่า นอกรีต เป็นเรื่องน่ารังเกียจ ไม่น่าคบค้า หรือมีความคิดเป็นปฎิปักษ์ต่อความเชื่อของผู้คน ที่มักใช้คำพูดสรุปแบบซ้ำเติมความเขลาของตนว่า “ไม่เชื่ออย่าลบหรู่”

คุณต้องย้อนกลับไปคิดอีกครั้งเรื่องกฎแห่งกรรม จงทำดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้ผ่องใส  ทำดีต่อศาสนาต่อไป เพื่อจรรโลงคำสอนของศาสนา ปล่อยให้จิตใจของพวกบ่อนทำลายศาสนา ซึ่งขาดการระลึก สำนึกดีต่อศาสนา หลงเชื่อว่า สิ่งที่กราบไหว้ ตั้งตนเป็นครูบา นั้นน่าบูชากว่าพระธรรมคำสอน เมื่อถึงวันใกล้ตายอาจสำนึกได้ว่า ทำร้ายศาสนามากเพียงใด วาระนั้นก็คงสายไปเสียแล้ว

1574765 2015-04-23 20:58:28 highmaterialcom เครื่องพิมพ์ Flatbed

 Flatbed

1574764 2015-04-23 17:37:29 tumledeecom เซ้งร้านยา ตู้ยา เคาน์เตอร์ยา ชั้นวางยา เกรด AA ชลบุรี

เป็นงานไม้ 18 mm ปิดผิวลามิเนต 2 ด้าน
- ตุ้โชว์ สูง 243 ซม ชั้นกระจกใส 8 มิล เจียริม ปรับระดับได้
- ด้านหลังตู้ เป็นไม้ทึบปิดทับด้วยกระจกเงาทั้งหมด
- หลังตู้ปิดไม้ทึบ
- เคาร์เตอร์เป็นกระจก ขอบอลูมิเนียมขาว
วัสดุแข็งแรงทนทาน ไม่ร่อน ไม่บวมน้ำ ส่งต่อราคาถูก
ติดต่อ line : 0863935980

1574763 2015-04-23 15:54:33 tumledeecom เซ้งร้านขายยาด่วน 220,000 ไม่มีคู่แข่ง ทำเลดีติดถ.กัลปพฤกษ์มีที่จอดรถหน้าร้าน
เซ้งร้านยา ทำเลดี ติดถ.กัลปพฤกษ์ อยู่หน้าหมู่บ้านเนอวาน่า ด้านหลังร้านมีอพาร์เม้น ใกล้7-11และร้านอาหารมากมาย มีที่จอดรถหน้าร้าน เป็นร้านยาร้านเดียวที่อยู่ติดถนน ไม่มีคู่แข่ง ผ่านการตรวจตามกฏใหม่จากอย.และได้รับใบอนุญาติขายยาเรียบร้อยแล้ว เหตุผลที่เซ้งเนื่องจากได้งานประจำที่ต่างจังหวัด(บ้านเกิด)ต้องการเซ้ง 220,000ราคาต่อรองได้ค่ะ ราคานี้รวมทุกอย่างในร้าน(ยกเว้นยา)ได้แก่ ชั้นยา,ตู้และเคาน์เตอร์ยาสวยมาก!! แบ่งเก็บยาออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ(สภาพดีมากเพราะเพิ่งเปิดขายเมื่อต้นปี58) ม่านกั้นชั้นยากลุ่มยาอันตราย(ตามข้อกำหนดของกฎใหม่) คอมฯพร้อมโปรแกรมร้านยา แอร์ ตู้เย็น เครื่องสแกนบาร์โค้ต เครื่องวัดความดัน ถาดนับยา2ชุด โต๊ะให้คำปรึกษา (โซนให้คำปรึกษากับโซนขายยาแยกเป็นสัดส่วนชัดเจนมีม่านPVCบานพับกั้นอย่างดี) ถังดับเพลิง ซองซิปใส่ยาและฉลากสติ๊กเกอร์สำหรับติดขวดยาน้ำ(แบบถูกต้องตาม อย.กำหนด)หากสนใจยาในร้านด้วยก็สามารถมาดูที่ร้านได้ค่ะคิดราคาทุนให้ทั้งหมดค่ะ สนใจดูรูปชั้นยาตู้ยาในร้านแอดไลน์มาได้เลย ไอดีไลน์ a.bewty หรือติดต่อ 098-7468968,097-1628992 คุณบิวค่ะ หรือหากท่านใดดูรูปแล้วสนใจเฉพาะ ชั้นยา,ตู้ยา,เคาน์เตอร์ยา(สามารถถอดประกอบได้ทั้งหมด)ก็ติดต่อมาได้เลยนะคะเรื่องราคาราคาต่อรองได้ค่ะขอยืนยันคุณภาพและความสวยงามจริงๆค่ะ
หากต้องการยาด้วยทั้งร้านขอเหมาราคา70,000(จากยอดเต็มคิดจากราคาทุน120,000)
1574762 2015-04-23 13:30:52 tumledeecom ขายเหมา ยาและเวชภัณฑ์ ในราคาถูก ยาlot expireยาว โทร086-039-0733 ขายเหมาในราคาถูก ยาlot expireยาว ส่วนใหญ่ปี2017 เวชภัณฑ์expireปี2019 ขายทั้งหมดในราคา48,000บาท คุยราคาได้ค่ะแต่ไม่ขายแยกรายการ สนใจดูlistรายการยาทางe-mail โทร086-039-0733ได้เลยนะคะ
1574761 2015-04-23 10:17:16 rasamichanpbhcom สอบถามคอร์สความหมายประจำองศา

 เรียน ท่านอาจารย์พุธลัคน์ ทราบ

ขอสอบถามเรื่องการเปิดคอร์ส  " ความหมายประจำองศา "  ว่ามีหมายกำหนดการช่วงใดบ้างครับ หลังจากห่างหายไปหลายปีก็อยากได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมครับ เพื่อนำไปช่วยผู้อื่น ตามเจตนาเดิมครับ

 

1574760 2015-04-23 09:21:35 oui-autoservicecom tek

 Tek

1574759 2015-04-23 00:23:47 theeraautocom ประตูม้วนอัตโนมัติ

อยากติดประตูม้วนไฟฟ้า รีโมท ขนาด กว้าง 5 เมตร สูง 3เมตร ไม่ทราบน้ำประตูทั้งชุดประมาณกี่กิโลครับติดกับโครงระเบียงเหล็กจะรับน้ำหนักไหวไหม ขอ mail ราคาด้วยครับทั้งแบบธรรมดา และ 3S สถาที่ติดตั้ง ถนนเทพารักษ์ กม. 7 หนามแดง ขอเมลมาที่ piya_tom@hotmail.com

1574758 2015-04-22 22:59:11 phuketonlinenewscom GENIUS GRAPHIC รับออกแบบเว็บไซต์ให้สวย รับทำ SEO เว็บสวยขึ้นตำแหน่ง Google
GENIUS GRAPHIC รับออกแบบเว็บไซต์ให้สวย โดดเด่น เว็บสวยขึ้นตำแหน่ง Google

........................................................................................................................................


บริษัท จีเนียส กราฟฟิค จำกัด
รับออกแบบเว็บไซต์ให้สวย โดดเด่น พร้อมปั่นเว็บไซต์ให้ขึ้นหน้าแรกๆ บน Google
เว็บสวยขึ้นตำแหน่งกูเกิ้ล
เว็บสวยขึ้นตำแหน่ง Google

งานเว็บไซต์ของเราจะเน้นบริการ "Build-Update-SEO" ให้กับลูกค้าคือ
Build: ออกแบบเว็บไซต์ของคุณให้สวย โดดเด่น เสริมภาพลักษณ์
Update: บริการอัพเดตข้อมูล & โปรโมชั่น ด้วยทีมงานกราฟฟิคมืออาชีพ (Web Master)
SEO: ปั่นเว็บไซต์ให้ขึ้นตำแหน่งแรกๆ บน Google สร้างความน่าเชื่อถือ และสร้างยอดขายจากลูกค้าใหม่ๆ

ทำเว็บไซต์ ไม่ได้ผล ไม่มีคนดูแล ไม่ขึ้นตำแหน่ง Google ?
ปรึกษาจีเนียสสิครับ ด้วยบริการ BUS เราดูแลตั้งแต่ออกแบบ อัพเดตข้อมูล
และปั่นเว็บให้ขึ้นตำแหน่งแรกๆ บน Google

จีเนียสมีความชำนาญทางด้านโปรแกรมมิ่งและการออกแบบ และเราเป็นกูรูทางด้านการปรับปรุง ปรับแต่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ (Search Engine Optimization หรือ SEO) เพื่อให้เว็บไซต์ขึ้นอันดับแรกๆ ใน Google เรามั่นใจว่างานของจีเนียสไม่เพียงสร้าง Image ที่ดีให้แก่บริษัท ยังสร้างยอดขายและลูกค้าใหม่ๆ จาก Google ให้แก่บริษัทของคุณด้วย

บริษัท จีเนียส กราฟฟิค จำกัด
807/233 ถ.พหลโยธิน ม.8 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร: 0105 5480 02243
โทร: 0 2531 0682 แฟกซ์: 0 2531 0693
สอบถามเพิ่มเติม: support@geniusgraphic.com

http://webdesign.geniusgraphic.com/
Note :
1.รับออกแบบเว็บไซต์
2.web design สวยๆ
3.ออกแบบเว็บไซต์ เก๋ๆ
4.รับทำเว็บไซต์
5.รับออกแบบเว็บไซต์ ทําเว็บไซต์ดีที่สุด
1574757 2015-04-22 21:19:11 magic-canvascom ทำกันสาดแนวดิ่ง

 ติดตั้งที่ระเบียงคอนโดแถวประดิพัท  อยากทำกันสาดม่านม้วน กว้าง 2.00 เมตร สูง 2.20 เมตร ขอราคาผ้า SOLAR VIEW กับผ้าACRYLIC ด้วยครับ ตัวผ้า ACRYLIC แสงส่องผ่านได้บ้างไหมครับ

1574756 2015-04-22 20:27:31 tumledeecom เช้งร้านยาทำเลดีเชียงใหม่ด่วน ต้องการเช้งยาพร้อมอุปกรณ์มีแอร์ให้ด้วย1ตัวค่ะทำเลดีค่ะใก้ลตลาดเป็นแหล่งชุมชนค่ะมีลูกค้าประจำมีหอพักย่านนักศึกษาเยอะค่ะมีไทใญ่อาศัยเยอะค่ะมีร้านเดียวไม่มีคู่แข่งมีร้านเดียวค่ะค่าเช่าไม่แพงค่ะยอดขายดีค่ะสนใจจริงราคาลดได้ค่ะ 0987469951
1574755 2015-04-22 19:33:08 dogsportclubcom ฝากประชาสัมพันธ์งาน PETClub SUP’TAR CHALLENGE วันที่ 16 พ.ค. 58 นี้

PETClub SUP’TAR CHALLENGE
เฟ้นหาน้องหมาSUP’TAR เพื่อเป็นตัวแทนPET CLUB
ในการทำกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้ความรู้ต่างๆ
และเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับกลุ่มผู้รักสัตว์เลี้ยง
ของรางวัลมูลค่ากว่า100,000 บาทพร้อมเซ็นสัญญาเป็นPresenter...
เริ่มรับสมัคร 20 เม.ย. – 14 พ.ค. 58
รอบชิงชนะเลิศ16 พ.ค. 58 ที่PETClub pet wellness center
ณ. Happy condo ซ.ลาดพร้าว101
งานนี้.......เพื่อน้องหมาSUP’TAR เท่านั้น
คว้าฝัน...โอกาสทอง ติดต่อสมัครได้ที่
E-Mail : petclub.superstar@gmail.com
FB : PETClub-Thailand
IG : @PETClub_Thailand
Tel : 086-315-4156 , 080-808-6996
‪#‎PETClubThailand‬ ‪#‎PETClubsuperstar

1574754 2015-04-22 18:03:50 hypnoticqualitycom อยากทราบว่า Audio cd แต่ละแผ่นมีความยาวกี่นาทีครับ

 อยากทราบว่า Audio cd แต่ละแผ่นมีความยาวกี่นาทีครับ

1574753 2015-04-22 17:42:06 tumledeecom เซ้งร้านขายยา220,000 ถูกมาก ไม่มีคู่แข่ง ทำเลดีติดถ.กัลปพฤกษ์ มีที่จอดรถหน้าร้าน เซ้งร้านยา ทำเลดี ติดถ.กัลปพฤกษ์ อยู่หน้าหมู่บ้านเนอวาน่า ด้านหลังร้านมีอพาร์เม้น ใกล้7-11และร้านอาหารมากมาย มีที่จอดรถหน้าร้าน เป็นร้านยาร้านเดียวที่อยู่ติดถนน ไม่มีคู่แข่ง ผ่านการตรวจตามกฏใหม่จากอย.และได้รับใบอนุญาติขายยาเรียบร้อยแล้ว เหตุผลที่เซ้งเนื่องจากได้งานประจำที่ต่างจังหวัด(บ้านเกิด)ต้องการเซ้ง 220,000ราคาต่อรองได้ค่ะ ราคานี้รวมทุกอย่างในร้าน(ยกเว้นยา)ได้แก่ ชั้นยา,ตู้และเคาน์เตอร์ยาสวยมาก!! แบ่งเก็บยาออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ(สภาพดีมากเพราะเพิ่งเปิดขายเมื่อต้นปี58) ม่านกั้นชั้นยากลุ่มยาอันตราย(ตามข้อกำหนดของกฎใหม่) คอมฯพร้อมโปรแกรมร้านยา แอร์ ตู้เย็น เครื่องสแกนบาร์โค้ต เครื่องวัดความดัน ถาดนับยา2ชุด โต๊ะให้คำปรึกษา (โซนให้คำปรึกษากับโซนขายยาแยกเป็นสัดส่วนชัดเจนมีม่านPVCบานพับกั้นอย่างดี) ถังดับเพลิง ซองซิปใส่ยาและฉลากสติ๊กเกอร์สำหรับติดขวดยาน้ำ(แบบถูกต้องตาม อย.กำหนด)หากสนใจยาในร้านด้วยก็สามารถมาดูที่ร้านได้ค่ะคิดราคาทุนให้ทั้งหมดค่ะ สนใจดูรูปชั้นยาตู้ยาในร้านแอดไลน์มาได้เลย ไอดีไลน์ a.bewty หรือติดต่อ 098-7468968,097-1628992 คุณบิวค่ะ หรือหากท่านใดดูรูปแล้วสนใจเฉพาะ ชั้นยา,ตู้ยา,เคาน์เตอร์ยา(สามารถถอดประกอบได้ทั้งหมด)ก็ติดต่อมาได้เลยนะคะเรื่องราคาราคาต่อรองได้ค่ะขอยืนยันคุณภาพและความสวยงามจริงๆค่ะ หากต้องการยาด้วยทั้งร้านขอเหมาราคา90,000(จากยอดเต็มคิดจากราคาทุน120,000)
1574752 2015-04-22 16:35:07 theeraautocom สอบถามเรื่องแบตเตอรี่

สอบถามเรื่องแบตเตอรี่ครับ ถ้าแบตเสื่อมแล้ว แต่ไฟไม่ดับ  ประตูยังคงใช้งานได้มั๊ยครับ

1574751 2015-04-22 15:33:43 otinthailandorg สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล เปิดรับสมัครนักิจกรรมบำบัด ด้วยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด อัตราเงินเดือน : เดือนละ ๑๙,๕๐๐ บาท วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่งานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ในวันราชการ.หรือส่งใบสมัครไปที่.E-mail. Address: chayapha.sam@mahidol.ac.th หรือส่งทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซอง “สมัครงานตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด” ไปที่งานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ เลขที่ ๙๙๙ อาคารสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nicfd.cf.mahidol.ac.th/th/index.php/component/content/article/59-all-job-2011/756-2015-03-20-03-56-48
1574750 2015-04-22 13:43:06 oui-autoservicecom tek

 Tek

1574749 2015-04-22 11:29:40 otinthailandorg ต้องการคนดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ + ทำงานบ้าน (ชั่วคราว 3 เดือน) ประมาณเดือน 20 มิถุนายน - 20 กันยายน 25 ต้องการคนดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ + ทำงานบ้าน (ชั่วคราว 3 เดือน) ประมาณเดือน 20 มิถุนายน - 20 กันยายน 2558 ทำงาน ไป กลับ 8โมง - 5 โมง ที่เชียงใหม่ คุณพ่อเป็นอัมพฤกษ์ ชายไทย อายุ 61 หนักประมาณ 75 กิโล ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ต้องการคนดูแลผู้ป่วย คุณพ่อใจดี คุยสนุก กันเอง คุณสมบัติ -เพศชาย แข็งแรง สามารถอุ้ม เคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ (ช่วยเหลือกิจวัตรประจำวัน กิน อยู่ หลับนอน ขับถ่าย และทำความสะอาด) -เป็นเพื่อนคุย เล่าเรื่องต่างๆ ให้สมองผู้ป่วยได้ทำงานบ้าง (คุณพ่อความจำไม่ค่อยดี ลืมบ่อยๆ) -มีประสบการณ์ ความรู้พื้นฐานมาบ้าง (อยากให้ทำภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องทุกวัน) -พูดภาษาอังกฤษได้บ้าง ครอบครัวฝรั่ง พูดไทยได้บ้าง -ใจดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รักการบริการ -มาอยู่ประจำที่บ้านได้เป็นบางครั้ง ตอนลูกๆไปต่างจังหวัด กินและนอนที่บ้านได้เลย เงินเดือน : 9,000 บาท หรือแล้วแต่ตกลง สถานที่ : ยังไม่ระบุ วันหยุด : อาทิตละวัน ติดต่อ https://www.facebook.com/atom.areerak โทร 087-191-9921 อะตอม kesinee.5114102302@gmail.com Piyavanich.loren@yahoo.com ขอบคุณค่ะ
1574748 2015-04-22 10:28:52 somsamaigoldcom สอบถามน่ะคะ คือว่าจากรุงเทพกำลังจะไปเที่ยวสุโขทัย และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อยากทราบว่า จากอุทยานประวัติศรีสัชฯถ้าจะไป บ้านทองสมสัย สาธรพิพิธผ้าทองและร้านอาหารบิ๊กโบ้ต(อาหารกลางวัน) ศรีสสัชนาลัย รบกวนช่วยเรียงลำดับก่อนหลังว่าควรจะไปที่ไหนก่อนที่จะไม่วกไปวนมา ขับรถไปเองไม่เคยไปสุโขทัยมาก่อนค่ะ และอยากทราบว่า ราคาทอทีร้าน ณ.วันนี้ราคาบาทละเท่าไหร่คะ สร้อยคอ สร้ยอข้อมือ สนใจจะแวะไปชมและเลือกซื้อกลับด้วยค่ะ
1574747 2015-04-22 10:06:31 suhannacom แจ้งโอนเงินค่ะ

 สั่งซื่้อ suhanna สูตรสีน้่ำตาลประกายแดง รหัส : SR01 สั่งทางเว็บไซต์ เลขที่สั่ง 001429668449 สั่งวันที่ 22/04/2015 โอนเงินแล้วเป็นเงิน 269.01 บาท วันที่ 22/04/2015 เวลา 09.55 น.

1574746 2015-04-22 09:57:40 oui-autoservicecom Tek

tek 

1574745 2015-04-22 08:26:35 tumledeecom เซ้งร้านยา เซ้งร้านยา 250000 แถวอ่อนนุช สนใจติดต่อ 094-9142531
1574744 2015-04-22 03:05:13 sgl1com รับซื้อน้ำมันเก่าทุกชนิด/น้ำมันใช้แล้ว(ทุกประเภท-ทุกสภาพ) พาขวัญ 081-4220568

    รับซื้อน้ำมันเก่าทุกชนิด น้ำมันไฮโดรลิค น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง ที่ใช้แล้วทุกชนิด(ทุกสภาพ) โซเวน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ ทินเนอร์ มีใบอนุญาติรับรองถูกต้องตามกฏหมายให้ราคาดีทุกประเภท มีรถบริการถึงสถานที่ รับขนส่งวัตถุอันตรายโดยรถส่งมีใบอนุญาตถูกต้อง วอ.8

สนใจติดคุณ พาขวัญ 081-4220568หรือ  jj_in_wonderland@msn.com      ราคาต่อรองได้ จ่ายสด

1574743 2015-04-22 03:04:42 sgl1com รับซื้อน้ำมันเก่าทุกชนิด/น้ำมันใช้แล้ว(ทุกประเภท-ทุกสภาพ) พาขวัญ 081-4220568

    รับซื้อน้ำมันเก่าทุกชนิด น้ำมันไฮโดรลิค น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง ที่ใช้แล้วทุกชนิด(ทุกสภาพ) โซเวน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ ทินเนอร์ มีใบอนุญาติรับรองถูกต้องตามกฏหมายให้ราคาดีทุกประเภท มีรถบริการถึงสถานที่ รับขนส่งวัตถุอันตรายโดยรถส่งมีใบอนุญาตถูกต้อง วอ.8

สนใจติดคุณ พาขวัญ 081-4220568หรือ  jj_in_wonderland@msn.com      ราคาต่อรองได้ จ่ายสด

1574742 2015-04-21 22:38:27 ruamkijcom ขอราคาท่อ seamless pipe ครับ

อยากจะขอราคาท่อ seamless pipe dia 44". ยาว 16'. หนา 10มม 1 เส้น

ไม่ทราบว่ามี แบบไหนบ้างครับ ถ้ามีspec ด้วยจะดีมากเลยครับ อยากได้ ทนแรงดันได้มาก กว่า 6 bar

 

0813499115 

1574741 2015-04-21 16:44:59 tumledeecom เซ้งร้านขายยาด่วน 220,000 ไม่มีคู่แข่ง ทำเลดีติดถ.กัลปพฤกษ์ มีที่จอดรถหน้าร้าน
เซ้งร้านยา ทำเลดี ติดถ.กัลปพฤกษ์ (ฝั่งมุ่งหน้าไป ถ.บรมราชชนนี) อยู่หน้าหมู่บ้านเนอวาน่า ด้านหลังร้านมีอพาร์เม้น ใกล้7-11และร้านอาหารมากมาย มีที่จอดรถหน้าร้าน เป็นร้านยาร้านเดียวที่อยู่ติดถนน ไม่มีคู่แข่ง ผ่านการตรวจตามกฏใหม่จากอย.และได้รับใบอนุญาติขายยาเรียบร้อยแล้ว เหตุผลที่เซ้งเนื่องจากได้งานประจำที่ต่างจังหวัด(บ้านเกิด)ต้องการเซ้ง 220,000ราคาต่อรองได้ค่ะ ราคานี้รวมทุกอย่างในร้าน(ยกเว้นยา)ได้แก่ ชั้นยา,ตู้และเคาน์เตอร์ยาสวยมาก!! แบ่งเก็บยาออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ(สภาพดีมากเพราะเพิ่งเปิดขายเมื่อต้นปี58) ม่านกั้นชั้นยากลุ่มยาอันตราย(ตามข้อกำหนดของกฎใหม่) คอมฯพร้อมโปรแกรมร้านยา แอร์ ตู้เย็น เครื่องสแกนบาร์โค้ต เครื่องวัดความดัน ถาดนับยา2ชุด โต๊ะให้คำปรึกษา (โซนให้คำปรึกษากับโซนขายยาแยกเป็นสัดส่วนชัดเจนมีม่านPVCบานพับกั้นอย่างดี) ถังดับเพลิง ซองซิปใส่ยาและฉลากสติ๊กเกอร์สำหรับติดขวดยาน้ำ(แบบถูกต้องตาม อย.กำหนด)หากสนใจยาในร้านด้วยก็สามารถมาดูที่ร้านได้ค่ะคิดราคาทุนให้ทั้งหมดค่ะ สนใจดูรูปชั้นยาตู้ยาในร้านแอดไลน์มาได้เลย ไอดีไลน์ a.bewty หรือติดต่อ 098-7468968,097-1628992 คุณบิวค่ะ หรือหากท่านใดดูรูปแล้วสนใจเฉพาะ ชั้นยา,ตู้ยา,เคาน์เตอร์ยา(สามารถถอดประกอบได้ทั้งหมด)ก็ติดต่อมาได้เลยนะคะเรื่องราคาราคาต่อรองได้ค่ะขอยืนยันคุณภาพและความสวยงามจริงๆค่ะ
 
หากต้องการยาด้วยทั้งร้านขอเหมาราคา90,000(จากยอดเต็มคิดจากราคาทุน120,000)
1574740 2015-04-21 15:55:49 somsamaigoldcom อยากชมสินค้าใหม่ๆ ที่เพิ่งออกจากโรงงาน บ้านทองสมสมัย

                     ลูกค้าท่านใดสนใจสินค้า อยากจะสอบถามน้ำหนักสินค้า ราคาสินค้า หรือ อยากจะขอดูภาพสินค้าชัด สามารถติดต่อกับเราได้ ดังนี้

1/ โทรสอบถามที่่ร้านบ้านทองสมสมัย 055-679-095 / 097

2/ มือถือร้าน 081-596-6280

3/  ID line : somsamaigold 

1574739 2015-04-21 13:53:37 oui-autoservicecom หม้อลมเบรคธรรมดา รถเบนซ์ W124 ราคาเท่าไหร่ครับ

ราคาเท่าไหร่ครับ 

1574738 2015-04-21 13:41:41 phuketonlinenewscom ขายส่งของเล่นเด็กราคาถูกมาก บริการส่งทั่วประเทศ

 เรานำเข้าของเล่นเด็กจากจีนราคาถูกมาก มีสินค้าให้เลือกมากมายเลยค่ะ

สำหรับลูกค้าในกรุงเทพฯเรามีหน้าร้านอยู่ ลาดพร้าว 110 พร้อมที่จอดรถสะดวกสบาย ลูกค้าสามารถมาเลือกชมสินค้าที่ร้านได้

ส่วนลูกค้าที่อยู่จังหวัดอื่น เราก็จัดส่งให้ได้ทั้งทางไปรษณีย์และขนส่งเอกชนนะคะ

สินค้าเรารับรองว่าไม่ผิดหวัง ราคาถูกกว่าสำเพ็งแน่นอนค่ะ

มีสินค้าเข้าใหม่ทุกเดือน สินค้าที่เรานำมาจำหน่ายนั้น เราคัดเลือกมาอย่างดี ว่าเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยม

และเป็นสินค้าที่ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 100% อีกด้วย

 

เรายังรับจัดหาสินค้าแบบพรีออเดอร์ด้วยนะคะ เพียงแต่บอกเราว่าต้องการสินค้าแบบไหนเราสามารถจัดหาให้ได้ ที่สำคัญ

สินค้าทุกชิ้นได้มาตรฐานรับรอง มอก. นะคะ ลูกค้าเราก็มีมากมายหลายประเภท เช่น

      - ร้านขายปลีก[url=http://www.mammothgiftshop.com]ของเล่่น[/url]

      - ร้านขายส่งของเล่น (สั่งซื้อกับเราแบบพรีออเดอร์ ยกลัง)

      - ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศและซุปเปอร์สโตร์รายใหญ่

      - บริษัท ห้าง ร้าน ที่ต้องการสินค้า[url=http://www.mammothgiftshop.com]พรีเมี่่ยม[/url]

      - ร้านทุกอย่าง 20 บาท ทุกอย่าง 25 บาท ที่กำลังได้รับความนิยม

      - ร้านขายของชำทั่วไป ร้านขายสินค้าเกี่ยวกับเด็ก ร้านอาหาร กลุ่มนี้ก็สามารถซื้อไปขายเป็นรายได้เสริม

      - ร้านหมอฟัน ศูนย์เรียนพิเศษ ธุรกิจทัวร์ ก็เลือกสินค้าของเราไปขายหรือเป็นของแถมให้ลูกค้าได้

 

ถ้าสนใจเชิญเลือกชมสินค้าได้ที่ www.mammothgiftshop.com

 

สอบถามผ่านเฟซบุ๊กได้ตามลิงค์นี้ค่ะ  https://www.facebook.com/mammothtoy

 

[url=http://www.mammothgiftshop.com]ร้านขายส่งของเล่น[/url]

 

[img]http://www.mammothgiftshop.com/images/Bannertoy_Feb2.png[/img]

1574737 2015-04-21 13:16:48 sgl1com รับซื้อ น้ำมันไฮโดรลิค น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง ที่ใช้แล้วทุกชนิด น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าใช้แล้ว

รับซื้อน้ำมันเก่าทุกชนิด//ทุกสภาพ 

รับซื้อน้ำมันเครื่องเก่า น้ำมันไฮโดรลิคเก่า น้ำมันเก่าทุกชนิด

 รับซื้อ-ขาย และรับประมูลน้ำมันเก่าใช้แล้วทุกชนิดเช่น รถไฟ ขสมก น้ำมันไฮดรอลิค น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันหม้อแปลง และรับซื้อน้ำมันเครื่องเก่าใช้แล้วจากศูนย์ซ่อมบริการรถยนต์ โซเวนท์ น้ำมันเครื่องดำ น้ำมันเกียร์ ทินเนอร์ล้างสี น้ำมันล้างเครื่อง น้ำมันที่ถ่ายจากเครื่องจักร  น้ำมันคอมฯ น้ำมันจักร (ทุกสภาพ)


* มีใบอนุญาติรับรอง ถูกต้องตามกฏหมาย
- ให้ราคาดี ทุกประเภท
* มีรถบริการถึงสถานที่ ได้รับการอนุญาตถูกต้องตามกฏหมาย รง.4 ประเภท 105-106
โดยใช้รถขนส่งที่มีใบอนุญาตถูกต้อง วอ.8

 

สนใจติดต่อ คุณกมล 092-932-5491

** ราคาสูงขึ้นตามสภาพการใช้งานครับ
1574736 2015-04-21 13:15:29 sgl1com รับซื้อน้ำมันเก่า น้ำมันไฮดรอลิค น้ำมันเกียร์ น้ำมันหม้อแปลง092-9325491

 รับซื้อน้ำมันเก่าทุกชนิด//ทุกสภาพ 

รับซื้อน้ำมันเครื่องเก่า น้ำมันไฮโดรลิคเก่า น้ำมันเก่าทุกชนิด

 รับซื้อ-ขาย และรับประมูลน้ำมันเก่าใช้แล้วทุกชนิดเช่น รถไฟ ขสมก น้ำมันไฮดรอลิค น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันหม้อแปลง และรับซื้อน้ำมันเครื่องเก่าใช้แล้วจากศูนย์ซ่อมบริการรถยนต์ โซเวนท์ น้ำมันเครื่องดำ น้ำมันเกียร์ ทินเนอร์ล้างสี น้ำมันล้างเครื่อง น้ำมันที่ถ่ายจากเครื่องจักร  น้ำมันคอมฯ น้ำมันจักร (ทุกสภาพ)


* มีใบอนุญาติรับรอง ถูกต้องตามกฏหมาย
- ให้ราคาดี ทุกประเภท
* มีรถบริการถึงสถานที่ ได้รับการอนุญาตถูกต้องตามกฏหมาย รง.4 ประเภท 105-106
โดยใช้รถขนส่งที่มีใบอนุญาตถูกต้อง วอ.8

 

สนใจติดต่อ คุณกมล 092-932-5491

** ราคาสูงขึ้นตามสภาพการใช้งานครับ
1574735 2015-04-21 10:48:19 oui-autoservicecom กระจกประตูหลัง L อะไหล่รถเบนซ์ W220

มีของไหมครับ ขอราคาด้วยนะครับ

1574734 2015-04-21 10:36:10 konthaitourscom Honeymoon tour

 Honeymoon tour

1574733 2015-04-21 10:35:11 konthaitourscom Thank you trip again and again

 Thank you trip again and again to 

Mr Seritheren A/L Subramaniam

#lovertrip #chiangmaitrip #tourchiangmai #konthaitour #thailandtour

1574732 2015-04-21 10:34:50 konthaitourscom Thank you for a great trip to ms.lorie anderson

 Thank you for a great trip to ms.lorie anderson ( expedia.com )

1574731 2015-04-21 10:34:26 konthaitourscom Konthaitour staff wants to thank you

 Dear : Mr. André 

Konthaitour staff wants to thank you , who believes in Konthaitour to service for your trip within Tour Package in chiang mai . Konthaitour believe that your trip been proper and great trip. And if our services were missing from any problem of your trip we have to apologize for that and we’ll adjust it as well as we can with include create tour program to suitable for you and member of your group.
Konthaitour staff hopes to receive your reply, complain andcomment to develop our arrangement for better service. 
Hope to hear your next trip in Chiang Mai and/or around Northern Thailand

1574730 2015-04-21 10:33:53 konthaitourscom Team Building –Mice –Travel

 Team Building –Mice –Travel

-Team Building Games (In- Outdoor Activities)
-Teamwork group activities
-Problems solving
-Co-ordination and group effort
-In group Co-ordination
-Differentiate of recognization of other Amusement

คนไทยทัวร์ กิจกรรมสันทนาการ และเชื่อมความสัมพันธ์ภายในองค์กร และกิจกรรม Team Building

1. กิจกรรมละลายพฤติกรรม (Ice Breakers) มุ่งเน้นสร้างความเป็นกันเอง และเตรียมความพร้อมเข้าร่วมกิจกรรม
2. การแบ่งกลุ่มกิจกรรม (How to work together) ความเป็นจริงแล้วเราไม่สามารถเลือกทีมได้ แต่เลือกที่จะปรับตัว สื่อสาร การนำพาทีมให้ประสบความสำเร็จได้
3. Walk Rally Games กิจกรรมสานความสามัคคี, สนุกสนาน และประทับใจ

มากกว่าคำว่าทัวร์ ใส่ใจทุกรายละเอียด เรียกหาคนไทยทัวร์ สิค่ะ

081-3868314 , 053-218661

#กิจกรรมสานความสามัคคี #WalkRally #Micechiangmai #กิจกรรมสันทนาการ #chiangmaiteambuilding #konthaitour

1574729 2015-04-21 10:33:09 konthaitourscom Happy songkran festival

 Happy songkran festival

1574728 2015-04-21 10:32:44 konthaitourscom Making merit offering to a monk along the town with konthaitour team

 Making merit offering to a monk along the town with konthaitour team

1574727 2015-04-21 10:26:29 konthaitourscom TUK TUK On tour for songkran festival at chiang mai

 TUK TUK On tour for songkran festival at chiang mai

1574726 2015-04-21 10:26:05 konthaitourscom Chiang Mai Songkran Festival and Sawadee Pee Mai Muang 2015

 Chiang Mai Songkran Festival and Sawadee Pee Mai Muang 2015

Eastern countries have the most popular way of celebrating New Year. In Thailand, Songkran is a well known festival for welcoming to upcoming year. While other countries are popular because of fireworks display, Chiang Mai Thailand is known for its water fight event. However, this is not just done to alleviate the hot weather. Thais do not just splash water upon others for no reason. In fact, they are doing such thing for they believe that getting bathed serves as good luck. As part of the amusement, kids also join the celebration with their water guns along with small containers.

The fixed date for Songkran Festival is from April 11 to April 15 though Chiang Mai starts earlier depending on the weekend before the respective dates. There are actually so many places to celebrate Songkran such as pools, canals and even on streets where there are supplies of water. Better yet, grab waster pistol, ride on a pickup and start shooting water to people. However, the best way is to grab a hose. For safety reasons, it is advised to cover your valuables including cellphone, camera and other gadgets to prevent them from getting damaged or it would be better if you leave them at home.

www.konthaitours.com

1574725 2015-04-21 10:25:49 konthaitourscom Songkran is the festival

 Songkran is the festival that marks the beginning of the New Year in the traditional Thai calendar. It used to be held on the full moon of the eleventh month, which coincided with the beginning of the northern spring, when the sun started moving northwards. Festivals similar to Songkran are held at about the same time in Laos, Cambodia, Myanmar, and in the Yunnan region of South-West China. The name Songkran (สงกรานต์) comes from the Sanskrit ‘sankranta’, meaning a move or change.

 
1574724 2015-04-21 10:24:39 konthaitourscom Songkran is the New Year festival in the old Thai calendar. It is a multi-day festival that has str

 Songkran is the New Year festival in the old Thai calendar. It is a multi-day festival that has strong Buddhist

1574723 2015-04-21 10:24:23 konthaitourscom Thank you for a trip in chiang mai customize packages .

Thank you for a trip in chiang mai customize packages .

#โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ #konthaitour #คนไทยทัวร์

1574722 2015-04-21 10:17:08 konthaitourscom Thank you for the good trip to Fresenius Kabi Thailand Ltd.

 Thank you for the good trip to Fresenius Kabi Thailand Ltd.

We Wiil do the best service as We can

Put the right man on the Right Job

Konthaitour Brand

1574721 2015-04-21 10:16:49 konthaitourscom Family , honeymoon , Sightseeing tours

 www.konthaitours.com

The Best Tour Operator Specialty in Chiang Mai, Thailand
Family , honeymoon , Sightseeing tours
All Tour Packages can be tailored to standard executive or luxury travelers –vip of Northern Thailand

1574720 2015-04-21 10:16:28 konthaitourscom We are ready to take care of you like our Family

 We are ready to take care of you like our Family 

www.konthaitours.com
The Best Tour Operator Specialty in Chiang Mai

053-218661 , 081-3868314

1574719 2015-04-21 10:16:09 konthaitourscom Konthaitour VIP Van

 Konthaitour VIP Van

8-10 Seats with all function in the van

www.konthaitours.com
The Best Tour Operator Specialty in Chiang Mai
053-218661 , 081-3868314

1574718 2015-04-21 10:15:52 konthaitourscom River cruise along ping river at chiang mai

 River cruise along ping river at chiang mai

Have you try ?

www.konthaitours.com
The Best Tour Operator Specialty in Chiang Mai
053-218661 , 081-3868314

1574717 2015-04-21 00:25:56 nokhookcoth world without end จะมีพิมพ์อีกไหม

 หนังสือ world without end  จะมีพิมพ์อีกรอบไหมครับ

1574716 2015-04-21 00:20:27 philipmagicschoolcom โรงลครมายากลแห่งใหม่ใจกลางกรุง

20 เมษายน 2558 ฟิลิปร่วมฉลองวันเปิด..โรงลครมายากลของท่านนริส นักมายากลชื่อดังของประเทศ

PLAYHOUSE THEATER ตั้งอยู่ชั้นล่างของโรงแรมเอเซีย สำรองที่นั่ง 083-5030999  081-6966921

1574715 2015-04-20 23:48:53 chiangmaicarrentcom บ.Veetech Coatingฯ รับจ้างซ่อมคอมกรีต เจาะคอนกรีต เคลือบ epoxy เคลือบกันน้ำ ซ่อมหลังคา
บ.Veetech Coatingฯ รับจ้างซ่อมคอมกรีต เจาะคอนกรีต เคลือบ epoxy เคลือบกันน้ำ ซ่อมหลังคา ประสบการณ์กว่า 15 ปี

.......................................................................................................................


Veetech Coating and Technology Co., Ltd.

ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปีในธุรกิจหลักการของการซ่อมแซม
คอนกรีต, ทุกประเภทของการซ่อมแซมโครงสร้างและเสริมสร้าง
เส้นใยคาร์บอนเสริมสร้างแก้วใยสร้างความเข้มแข็ง, ยาแนว &
Anchor, คอนกรีตรื้อถอนตัด-คว้านพื้นอุตสาหกรรมชั้นยูรีเท
นเคลือบป้องกัน หลักฐานกรดซับถังพื้นโพลิเมอร์ซับไฟเบอร์กลาส,
ระบบกันซึมฉีด PU ฉีดอีพ็อกซี่เคลือบอีพ็อกซี่, อีพ็อกซี่ปรับระดับ
ด้วยตนเองซ่อมแซม Corbel และการปรับรางเครน

เรามี ประสบการณ์สำหรับการให้บริการหลายสาขาโรงงานอุตสาหกรรม
เช่น: บริษัท ปตท. เคมิคอล, โรงไฟฟ้าระยอง, ไทยบาโร, ผาแดง
อุตสาหกรรมไทยพลาสติกและเคมี (TPC), อุตสาหกรรมแก้วไทย,
บริษัท วีนิไทย, นครไทยสตริปมิและอื่น ๆ ช่วง Veetech ทางเทคนิค
ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองคุณจะมั่นใจได้ว่า
มีคุณภาพสูงสุดและความน่าเชื่อถือ


With more than 15 years experience in the principle business of
Concrete repair, All types of structure repair & strengthening,
Carbon fiber strengthening, Glass fiber Strengthening, Grout &
Anchor, Concrete demolition-cutting-coring, industrial flooring,
polyurethane floors, protective coating, acid proof, tank lining,
polymer flooring, FRP lining, waterproofing system, PU injection,
Epoxy injection,Epoxy coating, Epoxy self-levelling, Corbel repair
and Crane rail adjustment. We have the experience for serving many
majors industrial factory such as : PTT Chemical , Rayong Power
Plant , Thai Baroda,Padaeng Industry, Thai Plastic and Chemical
(TPC) ,Thai Glass Industry , Vinythai ,Nakornthai Strip Mill and etc.
VEETECH range of technical products are tested and certified, you
are assured of highest quality & reliability.Veetech Coating and Technology Co., Ltd
137/24-25 Nimitmai Rd., Lumlukka, Prathumthanee 12150 Thailand

Phone 029930800-2
Fax 029930803
Mobile: 0817207519
Vissanurak Rattanaubon

E-mail: veetechcoating@gmail.com

E-mail: veetechcoating2013@gmail.com

Website: http://www.veetechcoating.com/Keyword

รับงานซ่อมคอมกรีต เจาะคอนกรีต เคลือบ epoxy เคลือบกันน้ำ ซ่อมหลังคา

พื้น epoxy ,Epoxy,ซ่อมคอนกรีต,เคลือบพื้นepoxy,ซ่อมน้ำรั่วซึม,งานเจาะคอนกรีต,เคลือบกันน้ำ,ซ่อมหลังคา,กันน้ำรั่วซึม,water proof
1574714 2015-04-20 23:46:09 phuketonlinenewscom บ.Veetech Coatingฯ รับจ้างซ่อมคอมกรีต เจาะคอนกรีต เคลือบ epoxy เคลือบกันน้ำ ซ่อมหลังคา
บ.Veetech Coatingฯ รับจ้างซ่อมคอมกรีต เจาะคอนกรีต เคลือบ epoxy เคลือบกันน้ำ ซ่อมหลังคา ประสบการณ์กว่า 15 ปี

.......................................................................................................................


Veetech Coating and Technology Co., Ltd.

ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปีในธุรกิจหลักการของการซ่อมแซม
คอนกรีต, ทุกประเภทของการซ่อมแซมโครงสร้างและเสริมสร้าง
เส้นใยคาร์บอนเสริมสร้างแก้วใยสร้างความเข้มแข็ง, ยาแนว &
Anchor, คอนกรีตรื้อถอนตัด-คว้านพื้นอุตสาหกรรมชั้นยูรีเท
นเคลือบป้องกัน หลักฐานกรดซับถังพื้นโพลิเมอร์ซับไฟเบอร์กลาส,
ระบบกันซึมฉีด PU ฉีดอีพ็อกซี่เคลือบอีพ็อกซี่, อีพ็อกซี่ปรับระดับ
ด้วยตนเองซ่อมแซม Corbel และการปรับรางเครน

เรามี ประสบการณ์สำหรับการให้บริการหลายสาขาโรงงานอุตสาหกรรม
เช่น: บริษัท ปตท. เคมิคอล, โรงไฟฟ้าระยอง, ไทยบาโร, ผาแดง
อุตสาหกรรมไทยพลาสติกและเคมี (TPC), อุตสาหกรรมแก้วไทย,
บริษัท วีนิไทย, นครไทยสตริปมิและอื่น ๆ ช่วง Veetech ทางเทคนิค
ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองคุณจะมั่นใจได้ว่า
มีคุณภาพสูงสุดและความน่าเชื่อถือ


With more than 15 years experience in the principle business of
Concrete repair, All types of structure repair & strengthening,
Carbon fiber strengthening, Glass fiber Strengthening, Grout &
Anchor, Concrete demolition-cutting-coring, industrial flooring,
polyurethane floors, protective coating, acid proof, tank lining,
polymer flooring, FRP lining, waterproofing system, PU injection,
Epoxy injection,Epoxy coating, Epoxy self-levelling, Corbel repair
and Crane rail adjustment. We have the experience for serving many
majors industrial factory such as : PTT Chemical , Rayong Power
Plant , Thai Baroda,Padaeng Industry, Thai Plastic and Chemical
(TPC) ,Thai Glass Industry , Vinythai ,Nakornthai Strip Mill and etc.
VEETECH range of technical products are tested and certified, you
are assured of highest quality & reliability.Veetech Coating and Technology Co., Ltd
137/24-25 Nimitmai Rd., Lumlukka, Prathumthanee 12150 Thailand

Phone 029930800-2
Fax 029930803
Mobile: 0817207519
Vissanurak Rattanaubon

E-mail: veetechcoating@gmail.com

E-mail: veetechcoating2013@gmail.com

Website: http://www.veetechcoating.com/Keyword

รับงานซ่อมคอมกรีต เจาะคอนกรีต เคลือบ epoxy เคลือบกันน้ำ ซ่อมหลังคา

พื้น epoxy ,Epoxy,ซ่อมคอนกรีต,เคลือบพื้นepoxy,ซ่อมน้ำรั่วซึม,งานเจาะคอนกรีต,เคลือบกันน้ำ,ซ่อมหลังคา,กันน้ำรั่วซึม,water proof
1574713 2015-04-20 13:30:28 oui-autoservicecom ปั๊มเพาเวอร์ อะไหล่เบนซ์ W211 271

ขอราคาครับ

1574712 2015-04-20 13:25:12 jungnubcom http://www.ทัชสกรีน-เซ็นเตอร์.com

 

จอทัชสกรีน จอสัมผัส จอมัลติทัชสกรีน เหมาะกับงานโฆษณาประชาสัมพันธ์  , Digital Signage , นำเสนอผลิตภัณฑ์ ณ จุดขาย , ประกอบใช้ในห้องประชุม แนะนำสินค้าและบริการ เป็นต้น จอทัชสกรีน ใช้ได้ทั้งแนวตั้ง และแนวนอน จอทัชสกรีนสามารถสลับโหมดไปดู TV หรือใช้งานร่วมกับ Computer ได้

เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจาก  winmax  ภายใต้  บริษัท เคพีเอ็ม ดีไซน์  (ไทยแลนด์) จำกัด
โทร
02-000-9953-4  มือถือ 086-330-2849 , 082-978-3613-4

หรือเข้าไปดูได้ที่
http://www.ทัชสกรีน-เซ็นเตอร์.com E-Mail : tct519sales@gmail.com

1574711 2015-04-20 13:06:43 100uniformcom อยากหาร้านรับตัดกางเกงขาสั้นครับ จะทำเป็นแบรนด์ตัวเอง

 อยากหาร้านรับตัดกางเกงขาสั้นครับ  จะทำเป็นแบรนด์ตัวเอง 

ถ้าอยู่นครปฐม  ยิ่งดีนะครับ   แรกๆคงออเดอร์ไม่เยอะ ต้องลองขายก่อน 

ถ้าสนใจร่วมบุกเบิกด้วยกัน ติดต่อมานะครับ

086-1621462 วิน ครับ

ไลน์  sorn_winwin

1574710 2015-04-20 12:03:41 airpumpcentercom พาเลท พลาสติก หน้าเรียบ Plastic Pallet พลาสติก มาร์เก็ต

 พาเลทพลาสติก สำหรับงานอุตสาหกรรมที่ต้องการพาเลทพลาสติกวางสินค้าได้ทุกประเภท  ที่สามารถใช้ได้เอนกประสงค์ รับน้ำหนักได้ ขนสินค้าเคลื่อนที่ 1,500กก. ใช้อุปกรณ์ได้ครบครัน

รุ่นของสินค้า            PK.101
ขนาดของสินค้า        100 x 120 x 15 cm.
วัตถุดิบ                  HDPE
สีของสินค้า             สีเทาเข้ม
รับน้ำหนัก  อยู่กับที่    4,500  กก.
           เคลื่อนที่      1,500  กก.
           บนชั้นวาง       500  กก.
ใช้อุปกรณ์                Hand-lift , Forklift & Stacker
 
บริษัท พลาสติกมาร์เก็ต จำกัด
http://www.plasticmarket.biz
โทร. 02-9154799, 02-9154046  
โทรสาร. 02-5084658  (auto 24 Hr.)
ฝ่ายขายผลิตภัณฑ์พลาสติก
081-7500140, 081-3047990, 086-5272369 ,084-1394289
ฝ่ายขายเคมีภัณฑ์. 094-9480845 
ฝ่ายขาย: sales@plasticmarket.biz
1574709 2015-04-20 09:35:44 rungsimuncom 10 เหตุผลสำคัญที่เลือกเรียนกับเรา studio-academy

มีทีมอาจารย์ผู้ชำชาญในการถ่ายทอดเทคนิคต่างๆ มากที่สุดในประเทศไทยและทีมอาจารย์ทุกท่านได้รับการรับรองมาตรฐานการสอนรองรับจากกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรได้รับการรับรองจาก สมาคมพัฒนาศิลปาชีพ ใบประกาศมีหน่วยงานของรัฐรองรับ เพื่อประโยชน์ในการไปทำงานในต่างประเทศ มีทีมอาจารย์ผู้ชำชาญ ให้คำปรึกษาตั้งแต่เริ่มต้นการทำธุรกิจแบบเจาะลึก หรือหากมีปัญหาระหว่างการทำธุรกิจ สามารถกลับมาปรึกษาได้ตลอดชีพ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย มีอบรมหลักสูตรบริหารจัดการอาชีพ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้นักเรียนไปดำเนินธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ ให้การสนับสนุนในการทำการตลาด โดยออกไปถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์ร้านร่วมกับสถาบันส่งเสริมศักยภาพการทำธุรกิจสุขภาพและความงามครบวงจร (TAC Thailand) ให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

CALL CENTER : +66(0) 84-360-1414

หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.studio-academy.com

email : siamspaacademy@hotmail.com

1574708 2015-04-20 09:28:16 rungsimuncom บริการรับกำจัดมด-แมลงสาบ ระบบผสมผสาน (IPM)

 หลักการป้องกันและควบคุมปัญหาแมลงสาบด้วยวิธีผสมผสาน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

 

ส่วนที่ 1 ภายในบ้าน
 
1. เจ้าหน้าที่จะเข้าไปสำรวจพื้นที่ และวางแผนการปฏิบัติงานตามสภาพปัญหาที่พบ
 
2. แนะนำลูกค้าเกี่ยวกับหลักการจัดการสุขาภิบาลที่ดี
 
3. เลือกใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดที่เหมาะสมได้แก่ บริเวณห้องครัว ใต้อ่างซักล้าง หรือบริเวณอื่นๆ ที่พบแมลงสาบ เจ้าหน้าที่จะใช้เหยื่อพิษสำเร็จรูป (Bait) ป้ายบริเวณรอยต่อ หรือตามแนวทางเดินของแมลงสาบ
 
4. หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะเข้าสำรวจตรวจสอบพื้นที่และประเมินผลทุกๆ 1 เดือน
 
ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://probugthailand.com
 
หรือ บริษัท เอสเซนเชียลเซอร์วิส จำกัด
 
6/27 ซอยรามคำแหง128 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.10240
 
โทร. 0818950965
1574707 2015-04-20 09:08:58 oui-autoservicecom สวิตซ์ชิ่ง อะไหล่Benz W124 E200 111

สวัสดีครับ สอบถามอะไหล่รถเบนซ์ครับ

1574706 2015-04-20 08:50:49 sgl1com รับซื้อน้ำมันเก่าทุกชนิด/น้ำมันใช้แล้ว(ทุกประเภท-ทุกสภาพ) พาขวัญ 081-4220568

  รับซื้อน้ำมันเก่าทุกชนิด น้ำมันไฮโดรลิค น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง ที่ใช้แล้วทุกชนิด(ทุกสภาพ) โซเวน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ ทินเนอร์ มีใบอนุญาติรับรองถูกต้องตามกฏหมายให้ราคาดีทุกประเภท มีรถบริการถึงสถานที่ รับขนส่งวัตถุอันตรายโดยรถส่งมีใบอนุญาตถูกต้อง วอ.8

สนใจติดคุณ พาขวัญ 081-4220568หรือ  jj_in_wonderland@msn.com      ราคาต่อรองได้ จ่ายสด

1574705 2015-04-20 08:50:27 sgl1com รับซื้อน้ำมันเก่าทุกชนิด/น้ำมันใช้แล้ว(ทุกประเภท-ทุกสภาพ) พาขวัญ 081-4220568

  รับซื้อน้ำมันเก่าทุกชนิด น้ำมันไฮโดรลิค น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง ที่ใช้แล้วทุกชนิด(ทุกสภาพ) โซเวน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ ทินเนอร์ มีใบอนุญาติรับรองถูกต้องตามกฏหมายให้ราคาดีทุกประเภท มีรถบริการถึงสถานที่ รับขนส่งวัตถุอันตรายโดยรถส่งมีใบอนุญาตถูกต้อง วอ.8

สนใจติดคุณ พาขวัญ 081-4220568หรือ  jj_in_wonderland@msn.com      ราคาต่อรองได้ จ่ายสด

1574704 2015-04-20 08:26:48 gsimoncom ขอราคาอะไหล่ icom ic-f3gs

 ขอราคาอะไหล่  icom  ic-f3gs

1.ชุดคลิบล็อกแบตพร้อมน๊อต

2.จอ

3.แบต

ขอราคารวม  vat รวมค่าส่งด้วยครับ

1574703 2015-04-19 23:43:36 kasetthailandcom ขายพริกดอง กระเทียมดอง

 ขาย และ รับผลิต พริกดอง กระเทียมดอง เพื่อนำไปผลิตซอสพริก น้ำจิ้มไก่ 086-7874661 อาภรณ์

1574702 2015-04-19 23:25:39 chiangmaicarrentcom For Sale/Rent บ้านเชียงใหม่ บ้านเดี่ยว 2ชั้น 3นอน 3น้ำ บ้านพิมุกต์ 4 หลัง ม.พายัพ* ทำเลสวย
ขายบ้าน/ให้เช่า บ้านเชียงใหม่ บ้านเดี่ยว 2ชั้น 3นอน 3น้ำ บ้านพิมุกต์ 4 หลัง ม.พายัพ* ทำเลสวย เดินทางสะดวก

..........................................................................................................................................


ต้องการขายบ้านหรือให้เช่าค่ะ

อยู่ บ้านพิมุกต์ 4 เฟส 2 บ้านเลขที่ 334/136
บ้านขนาด 56 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 154 ตารางเมตร
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 3 ห้องน้อน 3 ห้องน้ำ จอดรถ 2 คัน
พื้นที่ห้องรับแขกกว้างขวาง โปร่งโล่งด้วยชุดหน้าต่างกระจกทรงสูง มีพื้นที่เตรียมอาหารและห้องครัวไทยแยกเป็นสัดส่วน
ห้องนอนใหญ่กว้างขวาง สามารถแบ่งเป็นส่วนพักผ่อนและทำงานได้ พร้อมห้องแต่งตัวและห้องน้ำแยกส่วนห้องอาบน้ำ

หมู่บ้านพิมุกต์ 4 เฟส 2 เส้นหลัง ม.พายัพ
2 กม.ภึงเซ็นทรัลเฟสติเวล ,3-4 กม.บิ๊กซีเอ๊กตร้า ริมปิงซุปเปอร์มาเก็ต เม็คโคร โฮมโปร Index ร้านหยก ใกล้แยกศาลเด็ก ตลาดสามแยกสันทราย
เดินทางไปสนามบินแค่ 10-15 นาที
เข้าตัวเมือง 8-10 นาที

****ราคาขาย4,000,000 บาท (หักค่าต่างๆแล้วค่ะ)***
ขายพร้อม แอร์ 5 ตัว ผ้าม่าน 2 ชั้นทั้งบ้าน เครื่องทำน้ำอุ่น 2 เครื่อง
ทีวีจอแบน42นิ้วของห้องรับแขก ทีวีห้องนอนเล็ก
ตู้เย็น ถังแก๊ส เตาแก๊ส
บ้านติดโทรศัพท์ ของ ทีทีทแอนที
อินเตอร์เน็ต 3บีบี
จานทรูวิชั่น
เช่า 25,000 บาท
พร้อม
แอร์ 5 ตัว ผ้าม่าน 2 ชั้นทั้งบ้าน เครื่องทำน้ำอุ่น 2 เครื่อง
ทีวีจอแบน42นิ้วของห้องรับแขก ทีวีห้องนอนเล็ก เตียงนอนห้องนอนใหญ่(จะซื้อให้ใหม่ค่ะ)
ตู้เย็น ถังแก๊ส เตาแก๊ส

สนใจติดต่อ หนิง
โทร.0800649637
1574701 2015-04-19 22:52:01 oui-autoservicecom หา คอนโทรล บ็อก ( control box ) รุ่น 123 ราคาถูก

 ตามหัวข้อ

1574700 2015-04-19 22:27:07 chiangmaicarrentcom รับสอน - รับวายริ่งสายไฟเครื่องยนต์ทุกชนิด 1JZ-GTE,2JZ-VVTI,SR20,4G-63,H22A TOYOTA,NISSAN,MITSUBISHI
รับสอน - รับวายริ่งสายไฟเครื่องยนต์ทุกชนิด 1JZ-GTE,2JZ-VVTI,SR20,4G-63,H22A TOYOTA,NISSAN,MITSUBISHI,HONDA

ด่วน! รับจำนวนจำกัด ...


วายสายไฟกำลังมาแรงเป็นงานที่ดีแต่ต้องเข้าใจการทำงานของแต่ละวงจร
สนใจที่จะศึกษารายละเอียดในการวายสาย ติดต่อได้ที่ อ.วิสิทธิ์ 0815140369 นนทบุรี

รับสอนวายริ่งสายไฟเครื่อง 1JZ-GTE , 2JZ-VVTI , SR20, 4G-63, H22A
TOYOTA, NISSAN, MITSUBISHI,HONDA
วายสายเกียร์ออโต การทำงานของเกียร์ออโต ,การปรับตั้งสวิตช์สตาร์ทนิรภัย,
การปรับตั้งสายคิกดาว์ด,การตรวจสอบซิฟเกียร์,
การตรวจสอบสปีดเซ็นเซอร์ของเกียร์,การอ่านรหัสเกียร์,
การตรวจสอบไมล์ไฟฟ้า
การอ่านรหัสข้อบกพร่องของเซ็นเซอร์ที่กล่อง ECU.
(ไฟรูปเครื่องยนต์โชว์ที่หน้าปัทม์)
การลบข้อมูลที่กล่อง ECU.
การปรับตั้งองศาการจุดระเบิด
อุปกรณ์ควบคุมรอบเดินเบา เช่นสเต็บมอเตอร์,
โรตารี่โซลินอย์ดวาล์ว, VSV,ACV.
ภาคจ่ายไฟให้กล่องECU.
ภาคจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง(ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง)
วงจรการทำงานของหัวฉีด
วงจรการทำงานของระบบจุดระเบิดรุ่นคอยล์ตัวเดียว,สองตัว
และรุ่นคอยล์ประจำสูบสี่ตัวหรือหกตัว
วงจรการทำงานของจานจ่ายรวมทั้งรุ่นที่ไม่มีจานจ่าย
ระบบประจุอากาศ(แอร์โฟว์มิเตอร์,แว๊คคั๊มเซ็นเซอร์)

สนใจติดต่อสมัครเรียนได้ที่ อ.วิสิทธิ์ 0815140369
สี่แยกแคราย ถ.ติวานนท์ซ. ติวานนท์18 ต. ตลาดขวัญ
อ.เมือง จ. นนทบุรี
Email: wisitBKK@hotmail.com

http://www.weekendhobby.com/offroad/nissan/Question.asp?ID=4601

ด่วน! รับจำนวนจำกัดTag : รับวายริ่งสายไฟ , วายสายไฟ , รับวายสายไฟ , วายริ่งสายไฟ , รับสอนวายริ่งสายไฟ
1574699 2015-04-19 22:04:43 sgl1com ##รับซื้อน้ำมันเก่าใช้แล้วทุกสภาพ ทุกชนิด**ราคาดี เน้นบริการ จ่ายเงินสดหน้างาน มีใบอนุญาติถูกต้องต

    รับซื้อรับประมูลน้ำมันเก่าที่ใช้แล้ว   น้ำมันไฮโดรลิค  ทินเนอร์เสีย   น้ำมันหล่อลื่น  น้ำมันหม้อแปลง  น้ำมันเกียร์  น้ำมันเครื่อง  น้ำมันดำ น้ำมันคอมเพรสเซอร์ 

*** มีใบประกอบการถูกต้อง รง.4 (106)

รถบรรทุกมี  ว.อ 8  รับประมูลตามโรงงานทั่วไป

สนใจติดต่อ  ที่ (092-890-7219)   คุณประยูร 

  *  สนใจโทรเลย

1574698 2015-04-19 22:04:07 sgl1com รับซื้อรับประมูลน้ำมันเก่าที่ใช้แล้ว น้ำมันไฮโดรลิค ทินเนอร์เสีย น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันหม้อแ

    รับซื้อรับประมูลน้ำมันเก่าที่ใช้แล้ว   น้ำมันไฮโดรลิค  ทินเนอร์เสีย   น้ำมันหล่อลื่น  น้ำมันหม้อแปลง  น้ำมันเกียร์  น้ำมันเครื่อง  น้ำมันดำ น้ำมันคอมเพรสเซอร์ 

*** มีใบประกอบการถูกต้อง รง.4 (106)

รถบรรทุกมี  ว.อ 8  รับประมูลตามโรงงานทั่วไป

สนใจติดต่อ  ที่ (092-890-7219)   คุณประยูร 

  *  สนใจโทรเลย

1574697 2015-04-19 21:26:27 gsimoncom ปุ่มกด IC -F310

ปุ่มกด ICOM - F310  สินค้ามาหรือยังครับ

1574696 2015-04-19 19:13:11 thaitherapistcom Salika Massage Spa ภูเก็ตรับพนักงานนวดมีสอนฟรี

 

219  ถนน  ราษฏร์อุทิศ  200  ปี  ตำบล  ป่าตอง  อำเภอ  กะทู้ ภูเก็ต
โทรศัพท์  086  9546148  ,085 686  0642

ประกาศรับสมัครพนักงานนวด ทำเล็บ อื่น ๆ หลายอัตรา
1.ค่าแรงชั่วโมงละ 120  บาท
2.ยูนิฟอร์ม  2  ชุด
3.วันหยุด  4 ครั้งต่อ 1 เดือน
4.ประกันอุบัติเหตุในร้าน
5.เบี้ยขยัน
6.โบนัส
7.ท่องเที่ยวประจำปี
8.วันหยุดพักผ่อนได้ 30 วัน
9.ฟรีที่พักพนักงาน
10.งานเลี้ยงพนักงานทุกสิ้นเดือน
11.ข้าวเปล่า
12.เงินกองทุนเพื่อพนักงานกู้ยืม ช่วยงานแต่งงาน งานบวช งานศพ อื่นๆ
13.อื่นๆ
ไม่จำกัดอายุและประสบการณ์ ไม่จำเป็นต้องสวย หรือเก่งภาษา ขอความกล้าและขยันทำงาน ทำงานกับชาวต่างชาติ

ใครที่ไม่เป็นนวดสามารถสอนให้ฟรี พร้อม ทำงานไปด้วยอยู่ครบ หกเดือน ได้รับใบประกาศ 150 ชั่วโมง ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
สนใจติดต่อ คุณดอย ผู้จัดการ  โทร 0869546148

โฆษณาถึง 21 พค. 2558

 

 

 

1574695 2015-04-19 16:50:44 tumledeecom เซ้งร้านขายยาเชียงใหม่ เซ้งร้านขายยา ใกล้แหล่งชุมชน ทำเลดี มีลูกค้าประจำ สามารถเปิดร้านต่อได้เลย อุปกรณ์ครบ ยา อาหารเสริม รูปแบบร้านยา เป็นร้านยาสำเร็จรูปเตรียมเปิด จัดเตรียมตามมาตรฐานร้านยาคุณภาพ พร้อมเปิดให้บริการได้ทันที มียามากกว่า 1,000 รายการ เซ้งร้านเพราะไม่มีเวลาดูแล ยอดขายต่อวัน (ทดลองเปิดวันละ 3-5 ชั่วโมง ช่วง 6 โมงเย็น-5ทุ่ม) เฉลี่ย 2000-3000 บาท ราคาที่ต้องการ : 490000 บาท (สามารถต่อรองได้นิดหน่อย) สนใจ ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 087-7277567 line ID ; charset (ขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะ)
1574694 2015-04-19 16:22:42 tumledeecom เซ้งร้านขายยา 390,000 พร้อมขายได้เลย อำเภอเมือง เชียงราย ตึกใหม่2ชั้น ห้องมุม ค่าเช่า5,000 เซ้งร้านขายยา 390,000 พร้อมขายได้เลย อำเภอเมือง เชียงราย ตึกใหม่2ชั้น ห้องมุม ค่าเช่า5,000 ใกล้ไร่บุญรอด ตลาด และ7-ELEVEn อยู่ติดถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ใกล้กับไร่บุญรอดประมาณ20เมตร ร้านตั้งอยู่เยื้องตลาดประตูล้อ และ7-ElEVEn จะมีLotus expressมาเปิดใกล้ๆเร็วๆนี้ ร้านข้างๆเป็นร้านขายเสื้อผ้า และร้านขายมือถือ ห่างจากวัดร่องขุ่น6กิโลเมตร มาจากสี่แยกเด่นห้า10กิโลเมตร ค่าเช่า5,000บาทต่อเดือน สัญญาปีต่อปี เป็นตึกแถว2ชั้น ห้องมุม พื้นที่กว้าง4X12เมตร ด้านหลังมีห้องครัว ชั้นบนมีห้องนอน มีห้องน้ำทั้งสองชั้น มีโรงจอดรถด้านหลังร้าน ราคานี้รวม ค่ายา1,000รายการ ประมาณ 200,000บาท ป้ายไฟร้านยาขนาดใหญ่ ป้ายสองหน้า ป้ายไวนิลร้านยาขนาดใหญ่ โต๊ะเคาเตอร์ยา โต๊ะให้คำปรึกษา ตู้ยาอันตรายสูง2.2X0.8เมตร3ตัว พร้อมม่านม้วนปิดบังยา ชั้นวางยาติดผนัง12ตัว ตู้ยาครีมกว้าง1.5เมตร ชั้นวางยาสูง1.5เมตร5ตัว ชั้นวางยาสูง1เมตร2ตัว ผ้าม่านอย่างดีติดหน้าต่าง สติ๊กเกอร์ติดซองยา ค่าประกัน5,000บาทจ่ายไปแล้ว (ได้คืนตอนย้ายออก) ค่าเช่า5,000บาทต่อเดือน จ่ายล่วงหน้าไปแล้ว2เดือน แอร์12000BTU ประตูกระจกบานเลื่อน กั้นเบา เครื่องทำน้ำอุ่น ติดตั้งหลอดไฟและเดินสายไฟ ติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ต3BB สนใจติดต่อ 083-815-8449 083-861-7962
1574693 2015-04-19 15:48:32 chiangmaicarrentcom ขายดาวน์ CONDO Manor สนามบินน้ำ 2ห้องนอน 61.26 ตรม (เจ้าของห้องขายเอง)
ขายดาวน์ CONDO Manor สนามบินน้ำ 2 ห้องนอน ขนาด 61.26 ตรม (เจ้าของห้องขายเอง)

Manor สนามบินน้ำ ติดกระทรวงพาณิชย์ คอนโดมิเนียมที่จะทำให้คุณสัมผัสสุนทรียะของคุณค่าของการอยู่อาศัยกับที่สุดของความล้ำค่าของชีวิตริมน้ำเจ้าพระยาเพียบพร้อมด้วยความสะดวกสบายในการอยู่อาศัย มีคลับเฮ้าส์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา สระว่ายน้ำและสวนสวยขนาดใหญ่

รายละเอียด
- ห้อง 17D11H อาคาร D ชั้น 11 (มี 35ชั้น) วิวแม่น้ำเจ้าพระยา
- พื้นที่ 61.26 ตารางเมตร ห้อง Type H 2ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
- ค่าเปลี่ยนสัญญา 5,000 บาท ผู้ขายเป็นผู้ออก
- ผ่อนดาวน์ครบแล้วกับโครงการ (รอโอนอย่างเดียว)
- ราคาห้องสุทธิเท่ากับ 4,500,000 บาท ปัจจุบันโครงการราคา 5,7300,000 บาทแล้ว
- ขายดาวน์ 1,029,000 บาท เหลือจ่ายงวดสุดท้าย 3,471,000 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ
1. Lobby พร้อม Shop ด้านหน้า
2. สระว่ายน้ำ 2 สระ ที่ริมแม่น้ำ และ ชั้น 6
3. สนามเด็กเล่น, สนามบาส, โต๊ะปิงปอง, ห้องสนุ๊กเกอร์, ห้องโยคะ
4. Sauna, Steam
5. ห้องสมุด, สวนริมน้ำ, ห้องเด็กเล็ก, ห้องสันทนาการ, ห้องซักแห้ง
6. 24 Hours security Guards

จุดเด่นโครงการ
1. สนามบินน้ำมาร์เก็ตพาร์ค
2. ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลรัตนาธิเบศร์
3. ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี
4. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
5. กระทรวงพาณิชย์
6. กรมพลาธิการทหารบก

สนใจติดต่อ โทร.086-3939782 (คุณณรงค์) e-mail: heenp26@gmail.com
1574692 2015-04-19 14:14:10 derminetcom จ.ระยอง : คุณฐิติมา ม. สั่งซื้อชุดรักษาสิว รหัส EN792172860TH

คุณฐิติมา ม. จังหวัดระยอง

ศูนย์ผลิตภัณฑ์ DERMINET ได้ดำเนินการจัดส่งผลิตภัณฑ์ตามรายการที่ท่านได้สั่งซื้อมาเรียบร้อยแล้วค่ะ รหัส EMS นประเทศ คือรหัส EN792172860TH

คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบสถานะการจัดส่งค่ะ

1574691 2015-04-19 13:47:14 tumledeecom เซ้งร้านขายยาด่วน!!220,000 ถูกมาก!! ไม่มีคู่แข่ง!! ทำเลดีติดถ.กัลปพฤกษ์ มีที่จอดรถหน้าร้าน เซ้งร้านยา ทำเลดี ติดถ.กัลปพฤกษ์ (ฝั่งมุ่งหน้าไป ถ.บรมราชชนนี) อยู่หน้าหมู่บ้านเนอวาน่า ด้านหลังร้านมีอพาร์เม้น ใกล้7-11และร้านอาหารมากมาย มีที่จอดรถหน้าร้าน เป็นร้านยาร้านเดียวที่อยู่ติดถนน ไม่มีคู่แข่ง ผ่านการตรวจตามกฏใหม่จากอย.และได้รับใบอนุญาติขายยาเรียบร้อยแล้ว เหตุผลที่เซ้งเนื่องจากได้งานประจำที่ต่างจังหวัด(บ้านเกิด)ต้องการเซ้ง 250,000ราคาต่อรองได้ค่ะ ราคานี้รวมทุกอย่างในร้าน(ยกเว้นยา)ได้แก่ ชั้นยา,ตู้และเคาน์เตอร์ยาสวยมาก!! แบ่งเก็บยาออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ(สภาพดีมากเพราะเพิ่งเปิดขายเมื่อต้นปี58) ม่านกั้นชั้นยากลุ่มยาอันตราย(ตามข้อกำหนดของกฎใหม่) คอมฯพร้อมโปรแกรมร้านยา แอร์ ตู้เย็น เครื่องสแกนบาร์โค้ต เครื่องวัดความดัน ถาดนับยา2ชุด โต๊ะให้คำปรึกษา (โซนให้คำปรึกษากับโซนขายยาแยกเป็นสัดส่วนชัดเจนมีม่านPVCบานพับกั้นอย่างดี) ถังดับเพลิง ซองซิปใส่ยาและฉลากสติ๊กเกอร์สำหรับติดขวดยาน้ำ(แบบถูกต้องตาม อย.กำหนด)หากสนใจยาในร้านด้วยก็สามารถมาดูที่ร้านได้ค่ะคิดราคาทุนให้ทั้งหมดค่ะ สนใจดูรูปชั้นยาตู้ยาในร้านแอดไลน์มาได้เลย ไอดีไลน์ a.bewty หรือติดต่อ 098-7468968,097-1628992 คุณบิวค่ะ หรือหากท่านใดดูรูปแล้วสนใจเฉพาะ ชั้นยา,ตู้ยา,เคาน์เตอร์ยา(สามารถถอดประกอบได้ทั้งหมด)ก็ติดต่อมาได้เลยนะคะเรื่องราคาราคาต่อรองได้ค่ะขอยืนยันคุณภาพและความสวยงามจริงๆค่ะ
 
ป.ล.หากติดต่อเซ้งภายในเดือนเม.ย.58นี้ ลดราคาให้พิเศษเหลือ 220,000
1574690 2015-04-19 13:31:08 chaikaphakkaicom ขอเบอร์คุณวีค ช่างถ่ายภาพ

 รบกวนขอเบอร์โทร หรือ ID Line ก็ได้คับ ช่าพภาพชื่อวีคคับ

1574689 2015-04-19 13:16:32 chiangmaicustomscom สอบถามอัตราภาษีครับ

 พอดีสั่งของจากจีนเป็นอะไหล่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มือ2 1 ชิ้น ราคาประมาณ 7000 บาท ต้องเสียภาษีประมาณเท่าไหร่ครับ

1574688 2015-04-19 11:32:43 tumledeecom เซ้งร้านยาติด7-11 หน้าตลาดถนอมมิตร ถ.วัชรพล รามอินทรา กทม. (ทำเลดีมากๆ) เซ้งร้านยาติด7-11 หน้าตลาดถนอมมิตร ถ.วัชรพล รามอินทรา กทม. (ทำเลดีมากๆ) ติดถนนใหญ่ สามารถเปิดได้ตลอด 24 ชม. ปลอดภัยสุดๆ ค่าเช่า45,000/ด.แต่หน้าร้านมีร้านอาหารเช่าอยู่ 4 ร้าน ได้ค่าเช่า 19,000/ด.(เราสามารถขึ้นค่าเช่าได้) ฉะนั้น เราจ่ายค่าเช่าเพียง 26,000 ถือว่าถูกที่สุดในย่านนี้และทำเลดีที่สุด(รับประกัน) ค่าประกัน 75,000 ตอนยกเลิกสัญญาเราได้คืน น้ำ-ไฟตามมิเตอร์รัฐบาล สัญญาเช่า 3 ปี และยังลงตู้ ATM ได้ เราต้องไปติดต่อธนาคารเอง(ได้ค่าเช่าอีก 12,000 ถ้าลง 2 ตู้ได้ 24,000) เซ้งที่ราคา 700,000 บาท ราคานี้รวมทุกอย่างในร้าน(ยกเว้นยา)ได้แก่ แอร์ 3 ตัว , ชั้นวางยา,ตู้และเคาน์เตอร์ยา(ชั้นวางยาทั้งหมดเป็นตู้กระจกอลูมิเนียมอย่างดีกระจกหนา8มิล.และหนากว่าตู้วางยาปกติเพราะสั่งทำใหม่ให้พอดีกับขนาดห้องสามารถอดเปลี่ยนกระจกได้ และ แบ่งเป็นช่องๆออกเก็บยาเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ตามข้อกำหนดของกฎใหม่ สวยมากๆๆ) หากสนใจยาในร้านด้วยก็สามารถมาดูที่ร้านได้ค่ะคิดราคาทุนให้ทั้งหมดค่ะ ขอเฉพาะผู้ที่สนใจจริงๆเท่านั้น 0839901227 K.ยุ้ย (ไอดีไลน์ Phamasiam5)
1574687 2015-04-19 11:11:27 bpnelectroniccom พัฒนา Software & Hardware Micro Controller , PLC โรงงาน เซรามิค พัฒนา Software & Hardware Micro Controller , PLC , Production Line ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า-อิเล็คทรอนิคส์ และเครื่องจักร ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เซรามิค เช่น BOX BURNER , MAGNET CONTROL (MOLD), PRESS , SCREEN , SORTING , STACKER , PLANAR , CPO , เครื่องเช็ค ความโก่ง แอ่น กระเบื้อง , KEDA , B&T , เครื่องชั่งผงดิน ระบบไซโล , รถ AGV , LGV DISPLAY BOARD , LCD TOUCH SCREEN , เป็นต้น ขณะนี้เราได้รับความไว้วางใจจาก บริษัทชั้นนำ อาทิเช่น RCI / DINASTY / TILE TOP / SGI / TCI / UMI / TGCI / KOHLER / TT CERAMIC / SOSUCO เป็นต้น นรินทร์ 081-646-9278 ฺBPN ENGINEERING WWW.BPNELECTRONIC.COM T : 02-717-6627 F : 02-717-7147, 02-397-0366
1574686 2015-04-19 01:14:00 sgl1com รับซื้อน้ำมันเก่าทุกชนิด/น้ำมันใช้แล้ว(ทุกประเภท-ทุกสภาพ) พาขวัญ 081-4220568

   รับซื้อน้ำมันเก่าทุกชนิด น้ำมันไฮโดรลิค น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง ที่ใช้แล้วทุกชนิด(ทุกสภาพ) โซเวน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ ทินเนอร์ มีใบอนุญาติรับรองถูกต้องตามกฏหมายให้ราคาดีทุกประเภท มีรถบริการถึงสถานที่ รับขนส่งวัตถุอันตรายโดยรถส่งมีใบอนุญาตถูกต้อง วอ.8

สนใจติดคุณ พาขวัญ 081-4220568หรือ  jj_in_wonderland@msn.com      ราคาต่อรองได้ จ่ายสด

1574685 2015-04-19 01:13:32 sgl1com รับซื้อน้ำมันเก่าทุกชนิด/น้ำมันใช้แล้ว(ทุกประเภท-ทุกสภาพ) พาขวัญ 081-4220568

   รับซื้อน้ำมันเก่าทุกชนิด น้ำมันไฮโดรลิค น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง ที่ใช้แล้วทุกชนิด(ทุกสภาพ) โซเวน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ ทินเนอร์ มีใบอนุญาติรับรองถูกต้องตามกฏหมายให้ราคาดีทุกประเภท มีรถบริการถึงสถานที่ รับขนส่งวัตถุอันตรายโดยรถส่งมีใบอนุญาตถูกต้อง วอ.8

สนใจติดคุณ พาขวัญ 081-4220568หรือ  jj_in_wonderland@msn.com      ราคาต่อรองได้ จ่ายสด

1574684 2015-04-18 21:38:45 kasetthailandcom ชื้อที่ดินใน สปป.ลาวก้นมัยครับ ท่านใดที่ต้องการหาชื่อที่ดินใน สปป.ลาว มาทางนี้ครับ....เรามีที่ดินสวยๆเขตพื้นที่เศษฐกิจใหม่ฝั่งด่านท่าลี่ จังหวัดเลยเหมาะต่อการทำ 1.ชื้อกรงกำไร 2.ทำการเกษตร 3.เพื่อทำที่พักอาศัย /ให้คนเช่า ราคาถูกมากครับ ผมมีทีมงานจัดหาที่ให้ท่านได้ ห่างจากด่านท่าลี่คนไทยมาจับจองมากครับ ทำการเกษตร 10-100 ไร ราคา 1 เฮกต้่า หรือ 6 ไร่ 2 งาน บ้านเรา... ที่สวยๆไม่เกิน 55,000 บาท/เฮกต้า มีให้เลือกมากมาย ห่างไม่เกิน 50 กม.หรือมีที่อื่นๆไห้เลือกอีกมากมาย...สนใจให้เราหาที่ดินให้ท่าน.............เราหาได้ตามราคาที่ท่านต้องการ....โทรปรึกษาเราที่ 081-9991689 ชัยฯ ในทางปฏิบัติ... ท่านต้องชื้อในนามคน สปปลาว...ถึงชื้อได้...
1574683 2015-04-18 21:26:03 somsamaigoldcom สอบถามราคา สร้อยคอ

1574682 2015-04-18 21:04:30 gsimoncom สอบถามราคาอะไหล่ ic-2100t

 ลำโพงภายใน 8ohm 1.5w  ตัวละเท่าไหร่ครับ

1574681 2015-04-18 20:19:44 pumedincom การใช้ครีมระหว่างตั้งครรภ์ ปกติใช้ coconut pure moisturizing cream ทุกเช้า แต่ตอนนี้ตั้งครรภ์ เลยอยากทราบว่าสามารถใช้ครีมตัวนี้ระหว่างตั้งครรภ์ได้มั่ยคะ แล้วมีตัวไหนที่ห้ามใช้บ้างคะ
1574679 2015-04-18 16:10:42 sgl1com รับซื้อน้ำมันเก่าทุกชนิด น้ำมันเครื่อง น้ำมันหม้อแปลง น้ำมันเกียร์ รับไม่อั้น7โทร 0874094393 คุณเอกพ

รับซื้อ-ขาย และรับประมูลน้ำมันใช้แล้ว น้ำมันไฮดรอลิค น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง ที่ใช้แล้วทุกชนิด โซเวนท์ น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ ทินเนอร์ล้างสี น้ำมันล้าง น้ำมันคอมฯ น้ำมันจักร น้ำมันที่ถ่ายจากเครื่องจักรอุตสาหกรรม(ทุกสภาพ)

//. มีใบอนุญาติรับรอง ถูกต้องตามกฏหมาย ให้ราคาดี ทุกประเภท มีรถบริการถึงสถานที่ ได้รับการอนุญาตถูกต้องตามกฏหมาย รง.4 106 

//.มีรถขนส่งวัตถุอันตราย โดยรถขนส่งที่มีใบอนุญาตถูกต้อง วอ.8 

//.น้ำมันไฮโดรลิค ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 2500-5000บาท

            ((((( สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ เอกพจ 087-409-4393 ))))

1574678 2015-04-18 13:27:14 oui-autoservicecom สวิตซ์ชิ่ง 015 545 61 32 รถเบนซ์ W140 S500

มีของไหมครับ ขอราคาด้วยนะครับ

1574677 2015-04-18 12:02:32 tumledeecom เซ้งร้านยาด่วน ถูกมาก ไม่มีคู่แข่ง ทำเลดี ติดถ.กัลปพฤกษ์ มีที่จอดรถหน้าร้าน
เซ้งร้านยา ทำเลดี ติดถ.กัลปพฤกษ์ (ฝั่งมุ่งหน้าไป ถ.บรมราชชนนี) อยู่หน้าหมู่บ้านเนอวาน่า ด้านหลังร้านมีอพาร์เม้น ใกล้7-11และร้านอาหารมากมาย มีที่จอดรถหน้าร้าน เป็นร้านยาร้านเดียวที่อยู่ติดถนน ไม่มีคู่แข่ง ผ่านการตรวจตามกฏใหม่จากอย.และได้รับใบอนุญาติขายยาเรียบร้อยแล้ว เหตุผลที่เซ้งเนื่องจากได้งานประจำที่ต่างจังหวัด(บ้านเกิด)ต้องการเซ้ง 250,000ราคาต่อรองได้ค่ะ ราคานี้รวมทุกอย่างในร้าน(ยกเว้นยา)ได้แก่ ชั้นยา,ตู้และเคาน์เตอร์ยาสวยมาก!! แบ่งเก็บยาออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ(สภาพดีมากเพราะเพิ่งเปิดขายเมื่อต้นปี58) ม่านกั้นชั้นยากลุ่มยาอันตราย(ตามข้อกำหนดของกฎใหม่) คอมฯพร้อมโปรแกรมร้านยา แอร์ ตู้เย็น เครื่องสแกนบาร์โค้ต เครื่องวัดความดัน ถาดนับยา2ชุด โต๊ะให้คำปรึกษา (โซนให้คำปรึกษากับโซนขายยาแยกเป็นสัดส่วนชัดเจนมีม่านPVCบานพับกั้นอย่างดี) ถังดับเพลิง ซองซิปใส่ยาและฉลากสติ๊กเกอร์สำหรับติดขวดยาน้ำ(แบบถูกต้องตาม อย.กำหนด)หากสนใจยาในร้านด้วยก็สามารถมาดูที่ร้านได้ค่ะคิดราคาทุนให้ทั้งหมดค่ะ สนใจดูรูปชั้นยาตู้ยาในร้านแอดไลน์มาได้เลย ไอดีไลน์ a.bewty หรือติดต่อ 098-7468968,097-1628992 คุณบิวค่ะ หรือหากท่านใดดูรูปแล้วสนใจเฉพาะ ชั้นยา,ตู้ยา,เคาน์เตอร์ยา(สามารถถอดประกอบได้ทั้งหมด)ก็ติดต่อมาได้เลยนะคะเรื่องราคาราคาต่อรองได้ค่ะขอยืนยันคุณภาพและความสวยงามจริงๆค่ะ
 
ป.ล.หากติดต่อเซ้งภายในเดือนเม.ย.58นี้จะลดราคาให้พิเศษสุดๆค่ะ^_^
1574676 2015-04-18 11:22:10 tumledeecom ด่วน !!! เซ้งร้านยาทำเลดีที่สุดในซอยแจ้งวัฒนะ 14 ร้านเปิดมาได้เกือบ 7 ปีแล้ว มีฐานลูกค้ามากมายทั้งลูกค้าในซอยและหน่วยงานราชการ เอกชน บริเวณใกล้เคียง ร้านตั้งอยู่ในทำเลที่ดีที่สุดในซอย มีคนเดินและรถวิ่งทั้งวัน ในซอยแจ้งวัฒนะ 14 มีคนพักอาศัยเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีกำลังซื้อสูง ยอดขายของร้านเป็นหมื่นขึ้นทุกวัน ต้องการเซ้ง 700,000 บาท ไม่รวมยา แต่หากต้องการยาด้วยจะคิดราคาต้นทุนให้เลย สนใจโทร 084 1596908
1574675 2015-04-18 10:44:04 tumledeecom รับเปิดร้านขายยา รับเเปิดร้านขายยาขอใบอนุญาตขายยารับสอนยา
1574674 2015-04-18 09:39:49 inkjetoutdoorcom ต้องการซื้อด่วน เครื่องตัดสติกเกอร์ Roland sv-15 มือสอง

 ต้องการซื้อด่วน เครื่องตัดสติกเกอร์ Roland sv-15 มือสอง

โทร.081-921-4279

1574673 2015-04-18 09:31:47 oui-autoservicecom ปั๊มABS อะไหล่รถเบนซ์ W124 E220

ราคาเท่าไหร่ครับ

1574672 2015-04-18 08:57:29 tumledeecom เช้งร้านยาทำเลดีเชียงใหม่ด่วนจร้า ต้องการเช้งยาพร้อมอุปกรณ์ตู้ป้ายไฟให้ครบทุกอย่างค่ะค่าเช่าไม่แพงค่ะยอดดีมากๆค่ะใก้ลตลาดค่ะไม่มีคู่แข่งค่ะมีหอพักแหล่งชุมชนเยอะมากๆค่ะอยุ่ได้แน่นอนค่ะสนจใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ค่ะ
1574671 2015-04-17 22:50:39 bpnelectroniccom รับซ่อม PRO-FACE GP2501-JC11 ราคาถูก รับซ่อม PRO-FACE GP2501-JC11 / เปลี่ยน ทัชสกรีน Touch Screen ราคา 20,000-30,000 บาท บ๊อบ 092-416-3223
1574670 2015-04-17 16:35:21 suhannacom มีหน้าร้านมั๊ยคะ

 ไม่ทราบว่าเข้าไปดูที่ร้านตามแผนที่ได้หรือป่าวคะ มีหน้าร้านมั๊ยคะ 

1574669 2015-04-17 15:58:10 nowsfitnesscom promotion Fitness Ari 2015

                                                                           Fitness Ari

 

                  ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ที่กำลังมองหาสถานที่ออกกำลังกายที่เดินทางสะดวกสบาย ไม่แออัด

                  ไม่น่าเบื่อสำหรับการออกกำลังกายเรามีกิจกรรมดีให้สมาชิกออกกำลังกายได้อย่างเต็มที่

                  ลูกท่านใดสนใจออกกำลังกายแบบ ราคา พิเศษ ทุกแบบ ทุกราคา ติดต่อขอรับบัตรส่วนลด

                  ในราคา 2,000 บาท  1 ท่านต่อ 1 ใบ บัตรส่วนลดมีจำนวนจำกัด  20 ใบเท่านั้น ใช้ราคาสมาชิก

                   ราย 1 ปี  ราย 6 เดือน  ราย 3 เดือน ของราคาทุกแบบ สนใจโทรติดต่อ 061-6145558 คุณ โบ

                   เท่านั้น ก่อนหมดเขต 25/4/2015 ศกนี้    

                        

1574668 2015-04-17 15:27:28 jungnubcom เออีซี คีย์ เวิร์ด http://www.aec-keyword.com/

 

เช่ารถตู้รับเหมารถตู้ทั่วราชอานาจักร เช่ารถตู้ รับปริญญาตามวันเวลาที่ต้องการ
เช่ารถตู้ทั่วไทยจะใกล้จะไกลยินดีรับใช้ เช่ารถตู้ราคาถูกไม่มีที่ไหนอีกแล้ว ซื้อขายรถตู้ราคาดีมีคุณภาพ

ซื้อขายรถสภาพดี ซื้อขายรถบ้าน ซื้อขายรถเช่าราคาถูก ซื้อขายรถมือสองไม่มีที่ไหนอีกแล้ว
ช้าท่านอาจเสียใจ ซื้อขายรถราคาถูกที่นี้ ซื้อขายรถนครสวรรค์ต้อง เออีซี คีย์ เวิร์ด เท่านั้น
และเรายังมีเต็นท์รถทีมีคุณภาพ เต็นท์รถบ้านต้องเรา เต็นท์รถเช่า เต็นท์รถมือสองเต็นท์ราคาถูกมาที่นี้ ที่
เต็นท์รถนครสวรรค์
,  http://www.aec-keyword.com/  E-mail: nppn33@hotmail.com
Tel. 02-000-9953 , 02-000-9954  มือถือ : 081-039-0523 , 092-939-5557

1574667 2015-04-17 13:35:59 oui-autoservicecom สวิตซ์กระจกประตู W123 แบบเดี่ยว อะไหล่เบนซ์

สวัสดีครับ มีของไหมครับ ขอราคาด้วยครับ

 

1574666 2015-04-17 13:32:32 dryicesupplycom สอบถามเรื่องสาขาคะ

 อยากจะสอบถมคะว่า  บริษัทมีสาขาที่ จ.ขอนแก่น หรือกาฬสินธู์บ้างหรือเปล่า

ถ้ามีขอ เบอร์โทรติดต่อได้มั้ยคะ

1574665 2015-04-17 11:48:07 tumledeecom ขายเซ้งตู้ยา และยาในร้าน 80,000฿ จัดส่งให้ค่ะ โทร086-039-0733 ขายเซ้งตู้ยา ตู้กระจกอลูมิเยียม สูง 2.65เมตร กว้าง 1.80เมตร*ลึก 30 เซนติเมตร
จำนวน3ใบ รวม 39,000฿ และตู้กระจก(ตู้ยาครีม) สูง 1.20เมตร* กว้าง 1.20เมตร* ลึก 40 เซนติเมตร ราคา5,000฿
ชั้นเหล็กอย่างดีวางของหนักได้100 kg สภาพใหม่ ใช้งานมาเพียง3เดือน
จำนวน4ชิ้น รวมราคา 5,000฿

ยาในร้าน lot expire ยาว(หมดอายุปี2017) เหมาในราคา31,000฿ ( มูลค่าจริง กว่า 50,000 บาท)

ติดต่อ 086-039-0733


1574664 2015-04-17 11:33:00 tumledeecom ขายเซ้งตู้ยา และยาในร้าน 120,000฿ จัดส่งให้ค่ะ 086-039-0733 ขายเซ้งตู้ยา ตู้กระจกอลูมิเยียม สูง 2.65เมตร กว้าง 1.80เมตร*ลึก 30 เซนติเมตร
จำนวน3ใบ รวม 39,000฿ และตู้กระจก(ตู้ยาครีม) สูง 1.20เมตร* กว้าง 1.20เมตร* ลึก 40 เซนติเมตร ราคา5,000฿
ชั้นเหล็กอย่างดีวางของหนักได้100 kg สภาพใหม่ ใช้งานมาเพียง3เดือน
จำนวน4ชิ้น รวมราคา 5,000฿

ยาในร้าน lot expire ยาว(หมดอายุปี2017) เหมาในราคา71,000฿ ( มูลค่าจริง กว่าหนึ่งแสนบาท)

ติดต่อ 086-039-07331574663 2015-04-17 10:21:48 philipmagicschoolcom คมเฉือนคมทวงยุทธจักรเซียน

1574662 2015-04-17 10:12:55 sgl1com รับซื้อน้ำมันเก่า น้ำมันไฮดรอลิค น้ำมันเกียร์ น้ำมันหม้อแปลง น้ำมันดำ น้ำมันเครื่อง น้ำมันแอมโมเนี

  รับซื้อน้ำมันเก่าทุกชนิด//ทุกสภาพ 

รับซื้อน้ำมันเครื่องเก่า น้ำมันไฮโดรลิคเก่า น้ำมันเก่าทุกชนิด

 รับซื้อ-ขาย และรับประมูลน้ำมันเก่าใช้แล้วทุกชนิดเช่น รถไฟ ขสมก น้ำมันไฮดรอลิค น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันหม้อแปลง และรับซื้อน้ำมันเครื่องเก่าใช้แล้วจากศูนย์ซ่อมบริการรถยนต์ โซเวนท์ น้ำมันเครื่องดำ น้ำมันเกียร์ ทินเนอร์ล้างสี น้ำมันล้างเครื่อง น้ำมันที่ถ่ายจากเครื่องจักร  น้ำมันคอมฯ น้ำมันจักร (ทุกสภาพ)


* มีใบอนุญาติรับรอง ถูกต้องตามกฏหมาย
- ให้ราคาดี ทุกประเภท
* มีรถบริการถึงสถานที่ ได้รับการอนุญาตถูกต้องตามกฏหมาย รง.4 ประเภท 105-106
โดยใช้รถขนส่งที่มีใบอนุญาตถูกต้อง วอ.8

 

สนใจติดต่อ คุณกมล 092-932-5491

** ราคาสูงขึ้นตามสภาพการใช้งานครับ
 

(จ่ายเงินสด-รับซื้อไม่อั้น-ราคาดี-ถูกกฎหมาย100%)    

1574661 2015-04-17 09:48:53 gsimoncom มีหน้ากากของ F3GS ไหมครับ

 สวัสดีครับ ขอสอบถามอะไหล่ หน้ากาก ของ F3GS ตัวหน้ากากมาพร้อมปุ่มกดลูกบิดไหมครับ  และเสายางแบบสั้น 136-174 ของ F3023T (ผมไม่ทราบรหัส)  ไม่ทราบว่า มีของหรือไม่ครับ  ราคาเท่าไหร่  และขอทราบเบอร์ติดต่อในการสั่งอะไหล่ด้วยครับ

1574660 2015-04-17 09:16:04 oui-autoservicecom ไฟท้าย L E21 BMW ราคาเท่าไหร่ครับ

ไฟท้าย L E21 BMW ราคาเท่าไหร่ครับ

1574659 2015-04-17 04:38:02 sgl1com รับซื้อน้ำมันเก่าทุกชนิด/น้ำมันใช้แล้ว(ทุกประเภท-ทุกสภาพ) พาขวัญ 081-4220568

  รับซื้อน้ำมันเก่าทุกชนิด น้ำมันไฮโดรลิค น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง ที่ใช้แล้วทุกชนิด(ทุกสภาพ) โซเวน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ ทินเนอร์ มีใบอนุญาติรับรองถูกต้องตามกฏหมายให้ราคาดีทุกประเภท มีรถบริการถึงสถานที่ รับขนส่งวัตถุอันตรายโดยรถส่งมีใบอนุญาตถูกต้อง วอ.8

สนใจติดคุณ พาขวัญ 081-4220568หรือ  jj_in_wonderland@msn.com      ราคาต่อรองได้ จ่ายสด

1574658 2015-04-17 04:37:23 sgl1com รับซื้อน้ำมันเก่าทุกชนิด/น้ำมันใช้แล้ว(ทุกประเภท-ทุกสภาพ) พาขวัญ 081-4220568

 รับซื้อน้ำมันเก่าทุกชนิด น้ำมันไฮโดรลิค น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง ที่ใช้แล้วทุกชนิด(ทุกสภาพ) โซเวน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ ทินเนอร์ มีใบอนุญาติรับรองถูกต้องตามกฏหมายให้ราคาดีทุกประเภท มีรถบริการถึงสถานที่ รับขนส่งวัตถุอันตรายโดยรถส่งมีใบอนุญาตถูกต้อง วอ.8

สนใจติดคุณ พาขวัญ 081-4220568หรือ  jj_in_wonderland@msn.com      ราคาต่อรองได้ จ่ายสด

1574657 2015-04-17 00:25:11 phuketonlinenewscom 1,000บ/คืน เท่านั้น !!! APARTMENT BTS SATHORN 081-821-6600
พิเศษ 1,000บ/คืน เท่านั้น !!! มาร์วิน สวีท Service Apartment สาทร ใกล้รถไฟฟ้า BTS ตกแต่งสไตล์ Modern หรู เป็นส่วนตัว Call:022127754

............................................................................................................................................................
MARVIN SUITES Service Apartment ตกแต่งสไตล์ Modern บรรยากาศเงียบสงบ ภายในห้องพักตกแต่งได้อย่างเป็นสัดส่วน ลงตัว

สะดวกสบายในการเดินทางด้วยทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง กทม . (ถ.สาทร)
ใกล้รถไฟฟ้า BTS เพียง 500 เมตร (สถานีสุรศักดิ์)
การบริการเป็นกันเอง ความสะดวกสบายที่ครบครันนี้ ราคาเพียงคืนละ 1,000 บาท เท่านั้น

***(โปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสุดสำหรับคนไทย ทั้งระยะสั้นและระยะยาว)***

สนใจติดต่อ02-212-7754, 081-821-6600
Email: info@marvinsuites.com
http://www.marvinsuites.com

 

1574656 2015-04-17 00:00:47 rabikacoffeecom สนใจอยากเปิดร้านกาแฟครับผม

 สนใจอยากเปิดร้านกาแฟครับ รบกวนช่วยส่งรายละเอียดทั้งหมดให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับผม

1574655 2015-04-16 23:19:33 phuketonlinenewscom For Sale/Rent บ้านเชียงใหม่ บ้านเดี่ยว 2ชั้น 3นอน 3น้ำ บ้านพิมุกต์ 4 หลัง ม.พายัพ* ทำเลสวย
ขายบ้าน/ให้เช่า บ้านเชียงใหม่ บ้านเดี่ยว 2ชั้น 3นอน 3น้ำ บ้านพิมุกต์ 4 หลัง ม.พายัพ* ทำเลสวย เดินทางสะดวก

..........................................................................................................................................


ต้องการขายบ้านหรือให้เช่าค่ะ

อยู่ บ้านพิมุกต์ 4 เฟส 2 บ้านเลขที่ 334/136
บ้านขนาด 56 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 154 ตารางเมตร
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 3 ห้องน้อน 3 ห้องน้ำ จอดรถ 2 คัน
พื้นที่ห้องรับแขกกว้างขวาง โปร่งโล่งด้วยชุดหน้าต่างกระจกทรงสูง มีพื้นที่เตรียมอาหารและห้องครัวไทยแยกเป็นสัดส่วน
ห้องนอนใหญ่กว้างขวาง สามารถแบ่งเป็นส่วนพักผ่อนและทำงานได้ พร้อมห้องแต่งตัวและห้องน้ำแยกส่วนห้องอาบน้ำ

หมู่บ้านพิมุกต์ 4 เฟส 2 เส้นหลัง ม.พายัพ
2 กม.ภึงเซ็นทรัลเฟสติเวล ,3-4 กม.บิ๊กซีเอ๊กตร้า ริมปิงซุปเปอร์มาเก็ต เม็คโคร โฮมโปร Index ร้านหยก ใกล้แยกศาลเด็ก ตลาดสามแยกสันทราย
เดินทางไปสนามบินแค่ 10-15 นาที
เข้าตัวเมือง 8-10 นาที

****ราคาขาย4,000,000 บาท (หักค่าต่างๆแล้วค่ะ)***
ขายพร้อม แอร์ 5 ตัว ผ้าม่าน 2 ชั้นทั้งบ้าน เครื่องทำน้ำอุ่น 2 เครื่อง
ทีวีจอแบน42นิ้วของห้องรับแขก ทีวีห้องนอนเล็ก
ตู้เย็น ถังแก๊ส เตาแก๊ส
บ้านติดโทรศัพท์ ของ ทีทีทแอนที
อินเตอร์เน็ต 3บีบี
จานทรูวิชั่น
เช่า 25,000 บาท
พร้อม
แอร์ 5 ตัว ผ้าม่าน 2 ชั้นทั้งบ้าน เครื่องทำน้ำอุ่น 2 เครื่อง
ทีวีจอแบน42นิ้วของห้องรับแขก ทีวีห้องนอนเล็ก เตียงนอนห้องนอนใหญ่(จะซื้อให้ใหม่ค่ะ)
ตู้เย็น ถังแก๊ส เตาแก๊ส

สนใจติดต่อ NING
โทร.0800649637

 

1574654 2015-04-16 21:59:38 sgl1com รับซื้อรับประมูลน้ำมันเก่าที่ใช้แล้ว น้ำมันไฮโดรลิค ทินเนอร์เสีย น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันหม้อแปล

    รับซื้อรับประมูลน้ำมันเก่าที่ใช้แล้ว   น้ำมันไฮโดรลิค  ทินเนอร์เสีย   น้ำมันหล่อลื่น  น้ำมันหม้อแปลง  น้ำมันเกียร์  น้ำมันเครื่อง  น้ำมันดำ น้ำมันคอมเพรสเซอร์ 

*** มีใบประกอบการถูกต้อง รง.4 (106)

รถบรรทุกมี  ว.อ 8  รับประมูลตามโรงงานทั่วไป

สนใจติดต่อ  ที่ (092-890-7219)   คุณประยูร 

  *  สนใจโทรเลย

1574653 2015-04-16 21:12:42 9anantcom บางครั้งไม่ได้ตั้งใจ กลับได้คำตอบที่ดีให้ตัวเอง

นับว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีได้จากการได้ฟังเทศนา วันสงกรานต์ จากพระสงฆ์ธรรมดารูปหนึ่ง ไม่มีชื่อเสียงแต่เทศง่าย ๆ ได้ใจความ ฟังแล้วโดนใจ ช่วยยืนยันความคิดของตัวเองได้อย่างมั่นใจในสิ่งที่ได้กระทำลงไปว่าเป็นกรรมดีที่ถูกควร จึงบันทึกไว้เตือนใจตนเอง และลูกหลานสืบไป บันทึกมาพอสรุปได้ดังนี้ :-

".....ตั้งใจมาฟังเทศน์กันนะโยม แล้วอย่าหลับกันล่ะ อาตมาลืมตาเทศน์ ไม่ได้หลับตา ถ้าโยมหลับเดียวอาตมาจะพาหลับไปด้วย ...หากโยมรับฟังทุกอย่าง แม้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แล้วชื่นชม หรือเงียบไว้ เท่านี้โยมก็เป็นผู้ถูกรัก รักมากมายโยมจะเป็นคนดีของเขา แต่โยมได้ทำผิดกับคนพูด ไม่รักคนพูดจริง โยมกลัวว่าจะไม่ถูกรัก โยมอยากให้เขารัก โยมจึงไม่ชี้ทางที่ถูกให้เขา ถ้าเป็นคนที่โยมรัก ยิ่งกลายเป็นการทำร้ายคนที่โยมรัก โยมไม่รักเขาจริง

หากโยมรับฟังในสิ่งไม่ถูกต้อง แล้วกล้าบอกว่าเรื่องนั้นไม่ถูกต้อง แนะนำในสิ่งที่ถูกที่ควรนั้น โยมอาจกลายเป็นผู้ไม่น่ารักของเขา หรือกลายเป็นคนน่าชัง หากโยมรักเขาจริง โยมก็ต้องกล้าที่จะไม่ถูกรัก กล้าแนะนำกล้าเตือน โยมจึงเป็นผู้ให้ความรักกับเขาจัดว่าเป็นกรรมดี มีเมตตาธรรม โยมต้องเลือกว่าจะให้ความรักกับเขา หรือต้องการให้เขารักโยม นำหลักกาลามสูตรของพระพุทธเจ้า นำธรรมะมาจับโยมก็จะตัดสินใจได้ เดี๋ยวอาตมาจะเทศนาเรื่องกาลามสูตรต่อไป โยมอย่าเข้าใจสับสนอาตมาจะเทศนาเรื่องกาลามสูตรของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ใช่ กามสูตร

หากโยมเบื่อที่จะรับฟัง ทุกอย่างก็จบ ไม่ฟังอาตมายังไม่เป็นไร โยมเพียงแต่เสียเวลาเปล่าไม่ได้อะไรไปเลยนอกจากความปวดเมื่อย หลับแล้วหายง่วงซึ่งทางที่ดีไปนอนที่บ้านดีกว่า แต่ถ้าโยมเบื่อที่จะรับฟังคนใกล้ชิดกับโยมเมื่อไหร่แล้วละก็ โยมจะกลายเป็นบุคคลที่น่าชิงชังขี้นมาทันที ...............

สาธุ

1574652 2015-04-16 15:50:24 tumledeecom เซ้งร้านยาพิษณุโลกบริเวณมหาวิทยาลัยนเรศวร เซ้งร้านยาจำนวน2คูหา ทำเลดีใกล้โลตัส 7-11 สนใจติดต่อ line benya3654 0936152497
1574651 2015-04-16 15:20:23 qshefocuscom Internal Audit ISO9001

 อาจารย์คะ เจี๊ยบเองค่ะ JAX PAINTS นะคะ

มีเรื่องจะรบกวนสอบถามหน่อยค่ะว่า เราสามารถส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมเรื่องการ "Internal Audit" ได้เลยหรือปล่าวคะถ้าพนักงานคนน้ันยังไม่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับระบบ ISO น่ะค่ะ 

1574650 2015-04-16 15:15:07 tumledeecom รับสมัคร เภสัช FT ระยองครับ สนจัยโทรสอบถาม วิทย์ 081-4444-110
1574649 2015-04-16 15:14:54 derminetcom จ.สมุทรปราการ : คุณนนทภรณ์ ห. สั่งซื้อชุดผิวขาวใส รหัส EN118790219TH

คุณนนทภรณ์ ห. จังหวัดสมุทรปราการ

ศูนย์ผลิตภัณฑ์ DERMINET ได้ดำเนินการจัดส่งผลิตภัณฑ์ตามรายการที่ท่านได้สั่งซื้อมาเรียบร้อยแล้วค่ะ รหัส EMS นประเทศ คือรหัส EN118790219TH

คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบสถานะการจัดส่งค่ะ

1574648 2015-04-16 15:11:50 derminetcom จ.เชียงใหม่ : คุณอนงค์นาฏ ส. สั่งซื้อชุดรักษาสิว รหัส EN792073164TH

คุณอนงค์นาฏ ส. จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์ผลิตภัณฑ์ DERMINET ได้ดำเนินการจัดส่งผลิตภัณฑ์ตามรายการที่ท่านได้สั่งซื้อมาเรียบร้อยแล้วค่ะ รหัส EMS นประเทศ คือรหัส .EN792073164TH

คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบสถานะการจัดส่งค่ะ

1574647 2015-04-16 14:33:23 oui-autoservicecom ถาดรองแบตเตอรี่ รถเบนซ์ W124

มีของไหมครับ ขอราคาด้วยนะครับ

1574646 2015-04-16 13:19:41 oui-autoservicecom eve

 eve

1574645 2015-04-16 09:47:15 aecthaicom ขอรายละเอียดเรียนภาษาที่ไต้หวัน

ขอรายละเอียดการไปเรียนภาษาที่ไต้หวัน แบบ. 12 เดือน  มีที่ไหนบ้างคะ ? 

1574644 2015-04-16 09:15:43 oui-autoservicecom ชุดซ่อมเพลาขับ อะไหล่เบนซ์ W126

ขอราคาครับ 

1574643 2015-04-15 22:28:28 sgl1com รับซื้อ-ขาย-ประมูลน้ำมันไฮดรอลิค น้ำมันเครื่อง น้ำมันเตา น้ำมันหม้อแปลง น้ำมันคอมเพรสเซอร์ <<&

 

รับซื้อ-ขาย-ประมูลน้ำมันไฮดรอลิค น้ำมันเครื่อง น้ำมันเตา น้ำมันหม้อแปลง น้ำมันคอมเพรสเซ อร์เก่า น้ำมันเกียร์เก่า ให้ราคาสูง น้ำมันเครื่องจักร์ทุกประเภทฯฯฯฯฯ

บริการเปลี่ยนถ่าย น้ำมันไฮดรอลิค ออกจากเครื่อง

บริการทันใจ รับเองถึงที่  พร้อมจ่ายเงินสดทุกบาท

มีใบอนุญาต(รง.4 ครบ ตรวจสอบได้  มีใบขนส่ง วอ.8

(( คุณกมล 092-932-5491 ))

*ระวังบุคคลอ้างอิงว่าเป็นบริษัทเดียวกับเรา (บริษัทเราใช้เบอร์นี้เบอร์เดียวครับ) 

1574642 2015-04-15 22:27:39 sgl1com รับซื้อ น้ำมันใช้แล้วทุกชนิด และรับประมูล น้ำมันเก่า น้ำมันเครื่อง น้ำมันดำ น้ำมันไฮดรอลิค }}}}

 

รับซื้อ-ขาย-ประมูลน้ำมันไฮดรอลิค น้ำมันเครื่อง น้ำมันเตา น้ำมันหม้อแปลง น้ำมันคอมเพรสเซ อร์เก่า น้ำมันเกียร์เก่า ให้ราคาสูง น้ำมันเครื่องจักร์ทุกประเภทฯฯฯฯฯ

บริการเปลี่ยนถ่าย น้ำมันไฮดรอลิค ออกจากเครื่อง

บริการทันใจ รับเองถึงที่  พร้อมจ่ายเงินสดทุกบาท

มีใบอนุญาต(รง.4 ครบ ตรวจสอบได้  มีใบขนส่ง วอ.8

(( คุณกมล 092-932-5491 ))

*ระวังบุคคลอ้างอิงว่าเป็นบริษัทเดียวกับเรา (บริษัทเราใช้เบอร์นี้เบอร์เดียวครับ) 

1574641 2015-04-15 22:26:38 sgl1com รับซื้อน้ำมันเก่าทุกชนิด/น้ำมันใช้แล้ว(ทุกประเภท-ทุกสภาพ)

 รับซื้อน้ำมันเก่าทุกชนิด/น้ำมันใช้แล้ว(ทุกประเภท-ทุกสภาพ)   

-มีใบอนิญาตของกรมโรงงานอุตสาหกรรมถูกต้อง #(รง.4) 106

-รับเองถึงที่ ให้ราคาดี

-สนใจติดต่อ ((ประยูร 092-8907219))

1574640 2015-04-15 19:18:53 magic-canvascom สอบถามราคากันสาดโปร่งแสง

 รบกวนตีราคากันสาดโปร่งแสง ติดตั้ลทางด้านข้างของบ้าน โดยพื้นที่เป็นสามเหลี่ยม ไม่ทราบว่าสามารถติดตั้งได้ไหม คือพื้นที่ลึก 8 เมตร ด้านหน้ากว้าง 5 เมตร ด้านในกว้าง 3 เมตรครับ

 

รบกวนขอราคาและค่าแรงพร้อมติดตั้งด้วยครับ

 

 

ขอบคุณครับ